Laatste update: 25 april 2010

PVV verkiezingsprogramma 2010

De PVV heeft één van de meest heldere verkiezingsprogramma's. Duidelijke keuzes worden gemaakt, maar door de bondige lijstjes met opsommingen blijft vaak onduidelijk hoe ze één en ander willen vormgeven. En juist daar zit, ook voor de privacy, vaak de angel.

Zoals verwacht staat er veel (anti-)islam in het programma van de PVV. De privacy voor moslims zal flink onder druk komen te staan. De PVV wil een hoop van deze mensen weten om oa. de volgende maatregelen te kunnen handhaven: hoofdoekjesbelasting, hoofddoekjesverbod in openbare of gesubsidieerde instellingen, boerkaverbod, verbieden van de koran, "geen uitkering als je een boerka draagt of slecht nederlands spreekt". Van de meeste punten staat niet beschreven hoe ze dat willen controleren.

Ook wil de PVV van iedereen de etniciteit registreren "inclusief vermelding ‘Antilliaan'". De PVV wil controleren op tweede huizen in Marokko en Turkije en registratie van dubbele nationaliteiten.

De PVV is voor preventief fouilleren in het hele land.

De PVV wil de Eerste Kamer afschaffen. Juist de Eerste Kamer heeft veel voor de privacy betekend. Door de Eerste Kamer is de slimme meter niet verplicht, is er nog stevige discussie over (betrouwbare invoering van) het EPD en is de bewaarplicht van telecomgegevens (voorlopig) niet op 12 maanden gezet. De Eerste Kamer is vaak kritischer gebleken dan de Tweede Kamer.

De PVV is tegen het elektronisch patiëntendossier.

De PVV wil de centra voor jeugd en gezin afschaffen en is voor een efficientere jeugdzorg. Er wordt niets gezegd over het EKD. Ook wordt er niets over de Verwijsindex Risicojongeren gezegd, hoewel men zou kunnen denken dat de PVV hier voorstander van is.

De PVV wil geen kilometerheffing: "Wij willen geen spionagekastjes in onze auto's". Ze zeggen in het programma niets over de bewaartermijn van resigegevens op de OV-chipkaart.

Door alle aandacht voor de islam, zijn veel andere onderwerpen blijkbaar uit het zicht verdwenen, zoals: het opslaan van vingerafdrukken, het afsluiten van internet bij illegaal downloaden, de bewaarplicht telecomgegevens of de inzage door de VS in onze bankafschriften. Ook over betere bescherming van de privacy wordt niets gezegd.


referendum afluisterwet

Deel deze pagina via:

Politieke partijen

Bekijk hoe politieke partijen stemmen:

11-07-17

Eerste Kamer stemt unaniem in met zwakke privacybescherming in Grondwet

De Eerste Kamer heeft op 11 juli 2017 unaniem ingestemd met een zwakke grondwettelijke bescherming van communicatie. Het briefgeheim wordt weliswaar uitgebreid naar alle vormen van communicatie, maar tegelijkertijd wordt het voor de overheid makkelijker dit 'telecommunicatiegeheim' te doorbreken. Ook worden verkeersgegevens niet onder het nieuwe telecommunicatiegeheim beschermd. Lees verder >>>

04-04-17

Gedwongen anticonceptie blijkt onnodig

Een proef om 'kwetsbare vrouwen' vrijwillig anticonceptie-middelen te laten gebruiken, blijkt zeer succesvol. In de proef krijgen vrouwen die waarschijnlijk niet in staat zijn kinderen goed op te voeden vanwege een verslaving of verstandelijke beperking een aanbod voor een anticonceptiemiddel. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.055 seconden