Laatste update: 16 mei 2010

D66 verkiezingsprogramma 2010

D66 heeft veel aandacht voor privacy in het verkiezingsprogramma. Ze zijn zich bewust van de vele nadelen van registratie en controle en geven aan dat "de overheid niet alles kan voorkomen en oplossen". Deze inzichten leiden niet altijd tot een 'privacy-vriendelijke' invulling. Op het gebied van veiligheid is D66 scherp op privacy. Op andere terreinen wordt wel toegevoegd dat 'privacy gewaarborgd moet zijn' maar zo'n zinsnede zegt niet zo veel. Zonder invulling blijft het onduidelijk wanneer D66 vindt dat de privacy goed geregeld is.

D66 gaat uit van een samenleving die "gebouwd is op vertrouwen. Vertrouwen in mensen,in de keuzes die zij maken en in de verantwoordelijkheden die zij kunnen dragen". D66 doet dat oa. door "steekproefsgewijs en achteraf te toetsen" bij bijvoorbeeld de AWBZ zorg in plaats van meer registratie en controle vooraf.

D66 wil de Eerste Kamer afschaffen, omdat ze niet veel zou toevoegen. Privacy-watchers weten wel beter. Door de Eerste Kamer is de slimme meter niet verplicht, is er nog stevige discussie over (betrouwbare invoering van) het EPD en is de bewaarplicht van telecomgegevens (voorlopig) niet op 12 maanden gezet. De Eerste Kamer is vaak kritischer gebleken dan de Tweede Kamer.

Aandacht voor balans tussen privacy en veiligheid
Bij de terrorismebestrijding vindt D66 dat er balans moet zijn tussen de rechten van burgers en het voorkomen van terroristische acties. D66 meent dat het anti-terrorismebeleid te "vaak doorslaat naar ineffectief beleid dat burgerrechten uitholt". D66 is tegen "ongecontroleerde uitwisseling van persoonlijke gegevens", zoals het verstrekken van passagiersgegevens aan de Verenigde Staten.

Om veiligheid te bevorderen ziet D66 meer in begeleidingsmaatregelen om mensen uit de criminaliteit te houden of te krijgen, dan in "ineffectieve instrumenten zoals cameratoezicht en meer repressie". Overigens heeft D66 indertijd wel vóór wetgeving voor meer cameratoezicht gestemd.

In het concept-verkiezingsprogramma was D66 nog tegen de identificatieplicht. Nu willen ze dat de identificatieplicht "alleen ingeroepen wordt bij aantoonbare overtreding van de wet". Eerder stemde D66 vóór de identificatieplicht zoals die nu geldt. Ze zeggen niet of ze de opslag van vingerafdrukken willen terugdraaien. D66 wil een Meldpunt voor Slachtoffers Identiteitsfraude.

D66 wil ook op Europees en mondiaal niveau maatregelen die persoonsgegevens beschermen en een Europees Meldpunt Identiteitsfraude.

Internet
D66 wil dat de privacy op internet beter wordt beschermd. "Het vastleggen van surfgedrag dient beperkt te worden." Maar hoe ze dat willen doen is niet duidelijk. D66 is tegen een downloadverbod.

Betere privacybescherming
D66 vindt dat bij projecten een "privacy impact analyse" moet worden gemaakt als persoonlijke gegevens van burgers erbij betrokken zijn. Ook moeten "programma’s van gegevensopslag voor veiligheid en wetshandhaving aan een grondige evaluatie worden onderworpen".  Wetgeving waarbij privacy geraakt wordt, moet altijd een einddatum kennen, zodat er actief een besluit over verlenging genomen moet worden. D66 vindt dat bij informatiseringsprojecten 'privacy-by-design' het uitgangspunt moet zijn.

Het koppelen van verschillende dossiers mag volgens D66 niet zonder toestemming en  burgers moeten altijd hun eigen data kunnen inzien: "persoonsgegevens zijn eigendom van het individu, niet van de overheid". Hoe D66 dit vorm wil geven en voor welke dossiers dit geldt is onduidelijk. In het algemeen wil D66 betere privacybescherming zoals besproken is in de evaluatie WBP. Ook vinden ze dat in het geval van privacy-schendingen burgers in "groepsverband" moeten kunnen procederen. Dit zou de gang naar de rechter flink vereenvoudigen.

Electronisch kinddossier
D66 wil het electronisch kinddossier afschaffen. Eerder stemden ze al tegen deze wet. D66 ziet niets in een aanpak met risicoprofielen. "Op basis van risicoprofielen, die zogenaamd
goed burgerschap zouden moeten bepalen, zullen vele ouders onterecht verdacht worden gemaakt.
" Met name het koppelen van allerlei digitale bestanden staat ze tegen. "De focus moet liggen op de probleemgevallen, niet op de 95% van de kinderen waarmee het goed gaat."

Op andere gebieden is privacy minder belangrijk
D66 wil een leerlingen volgsysteem om inzicht in de ontwikkeling van kinderen te houden. Bedoelen ze hier de invoering van het Electronisch Leerlingen Dossier?

D66 wil zo "snel mogelijk" de kilometerheffing invoeren. In het definitieve programma hebben ze de zin toegevoegd "dat bij ieder systeem van kilometerbeprijzing de privacy
van de automobilist gewaarborgd dient te zijn
". Hoe dat dan moet is onduidelijk, want in het huidige systeem is privacy niet echt gewaarborgd en een alternatief wordt niet geboden.

D66 is voor het gebruik van slimme meters omdat consumenten dan meer controle over hun energieverbruik zouden krijgen. Ook hier de opmerking dat "privacy gewaarborgd dient te zijn". De kern van slimme meters is dat die veel gegevens verzamelen en die doorsturen naar commerciële bedrijven. Hoe D66 dat rijmt met privacy waarborgen, schrijven ze niet op. In het concept programma stond nog dat "er een uitzonderingsmogelijkheid moet bestaan voor mensen met privacybezwaren". Dat is in het definitieve programma vervallen.

D66 is voor invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Wel vinden ze dat de privacy "volledig gegarandeerd" moet zijn. De patiënt zou de enige moeten zijn die kan bepalen wie toegang tot gegevens krijgt. Bovendien moet er bijgehouden worden wie gegevens heeft ingezien.

Er wordt niets gezegd over bijvoorbeeld de bewaartermijn bij de OV chipkaart of de bewaarplicht van telecomgegevens.


Deel deze pagina via:

Politieke partijen

Bekijk hoe politieke partijen stemmen:

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

19-03-19

Registratie gegevens vliegtuigpassagiers voor opsporing waarschijnlijk in strijd met wet

Het wetsvoorstel (toelichting) van minister Grapperhaus (CDA) om gegevens van vliegtuigpassagiers voor de opsporing te gebruiken, is waarschijnlijk in strijd met het Europese recht. Een vergelijkbare regeling is in 2017 door het Europese Hof van Justitie ongeldig verklaard. Lees verder >>>

07-11-18

Gebruik risicoprofielen in de zorg krijgt wettelijke basis

Het opstellen van risicoprofielen van mensen voor het gebruik van medische zorg krijgt een wettelijke basis. Minister Bruins (VVD) heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend.  Het Zorginstituut stelt namens het ministerie per verzekerde een risicoprofiel op. Deze persoonlijke medische risicoprofielen worden gebruikt om kosten tussen zorgverzekeraars te kunnen verrekenen. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.077 seconden