GROOT RISICO OP ONRECHTMATIGHEDEN BIJ GEHEIME DIENSTEN

Sleepwet gebrekkig ingevoerd

De toezichthouder op de geheime diensten constateert dat er grote risico’s zijn dat de geheime diensten zich niet aan de nieuwe sleepwet houden. Het risico dat de geheime diensten te veel gegevens van het internet aftappen is hoog. Dat blijkt uit een toezichtsrapport dat vandaag is gepubliceerd.

Het algemene beeld dat toezichthouder CTIVD over de geheime diensten schetst, is dat de diensten "er zeker nog niet zijn". "Essentiële waarborgen voor de bescherming van de rechten van het individu missen, geheel of gedeeltelijk, hun invulling in de praktijk." Per 1 mei 2018 is de zogeheten sleepwet van kracht geworden, waarmee de AIVD en MIVD nieuwe, vergaande bevoegdheden hebben gekregen om gegevens over mensen te verzamelen.

Volgens de CTIVD ontbreken er regels op het gebied van gegevensbescherming, is er geen duidelijk kader voor het 'zo gericht mogelijk' aftappen van internet, is onduidelijk of gegevens op tijd worden vernietigd en worden de (privacy-)waarborgen bij het verder verwerken van de gegevens niet nageleefd.

Lege huls

Het grootschalig aftappen van internet dient 'zo gericht mogelijk' te gebeuren. Dit is in een aparte motie door de Tweede Kamer nadrukkelijk uitgesproken. Maar een concrete invulling wat 'zo gericht mogelijk' in de praktijk betekent, is er volgens de toezichthouder niet. "Het beleid, de werkinstructies en de feitelijke werkprocessen van de beide diensten maken niet duidelijk hoe ‘zo gericht mogelijk’ in de praktijk uitwerking krijgt." De toezichthouder vreest dat het zo een lege huls blijft.

Ontbrekende regels en ontbrekende ICT

In het algemeen ontbreken bij veel bevoegdheden concreet toepasbare regels die de wet in de praktijk invulling geven. Zo is het bijvoorbeeld bij het vernietigen van gegevens onduidelijk welke gegevens daar precies onder vallen, hoe dit beoordeeld wordt en hoe de vernietiging daadwerkelijk plaatsvindt. Vervolgens blijkt dan ook de ICT niet in staat om gegevens volgens de regels te vernietigen en is er ook geen controle mogelijk of en hoe dit gebeurt. 

Zorgplicht

Volgens de nieuwe wet hebben de geheime diensten de plicht om zelf bij te houden en te controleren dat zij zich aan de wet houden. De verantwoordelijke ministers Ollongren (D66) en Bijleveld (CDA) hadden toegezegd dat een systeem "bij inwerkingtreding van de wet [...] beschikbaar is waarmee gegevensbescherming is geborgd, zodat de CTIVD dit onmiddellijk kan betrekken bij haar toezichthoudende taken". Uit het rapport van de CTIVD blijkt nu dat dit systeem niet aanwezig is en er is ook geen tijdsplanning wanneer het er wel is. De toezichthouder concludeert dat zij daarom nu niet in staat is goed toezicht te houden.

Toetsingscommissie ook kritisch

Eerder bleek de toetsingscommissie in een eerste evaluatie ook behoorlijk kritisch over de geheime diensten. Deze toetsingscommissie moet voorafgaand aan de inzet van bijzondere bevoegdheden toestemming geven. In circa 5% van de gevallen wordt de toestemming geweigerd omdat het verzoek tot afluisteren, hacken of binnendringen onrechtmatig is. Opvallend hierbij is dat de ministers daarvoor al wel goedkeuring hadden gegeven. De voorzitter van de commissie merkt hierover op: "Het zijn er meer dan ik tevoren had gedacht. Je denkt: het zal allemaal wel goed geregeld zijn, want meerdere mensen kijken ernaar, onder wie de ministers."

Referendum

De nieuwe wet ('sleepwet') is op 1 mei 2018 in werking getreden. Op 21 maart werd een referendum over de wet gehouden. Een meerderheid van de bevolking was tegen. Veelgenoemde bezwaren waren de doorgeschoten bevoegdheden en de slechte controle op de juiste inzet van de bevoegdheden. De regering heeft de nee-stem grotendeels genegeerd en de wet gewoon ingevoerd.

Wetsvoorstel aanpassing sleepwet ondermaats

Minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken heeft het wetsvoorstel gepubliceerd waarmee de sleepwet wordt gewijzigd. Dit wetsvoorstel is het gevolg van de uitslag van het referendum over de sleepwet.
Lees verder >>>

AIVD: Grootschalig afluisteren, onbeperkt hacken en een geheime DNA databank

Op 11 juli  2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van minister Plasterk (PvdA) en minister Hennis (VVD) waarmee de geheime diensten straks grootschalig het internet mogen afluisteren. De afgeluisterde gegevens mogen drie jaar lang bewaard worden en onbeperkt gekoppeld worden aan andere gegevens.
Lees verder >>>

reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven.

Voeg zelf uw reactie toe:

naam: 
reactie: 
0/1500
 

 

Ga direct naar de Privacy Stemwijzer

Verkiezingen 2019

 
 
 
 
 

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Deel deze pagina via:

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Laatste reacties:

UWV geeft anderhalf miljoen werkgevers onnodig toegang tot register arbeidsbeperkten

David: Goed dat hier aandacht aan wordt besteed! In mijn jeugd heb ik de "stempel" verstandelijk beperkt gekregen....

Honderd gegevens per leerling voor de overheid

bert maathuis: Aanhakend bij de reactie van Winston; "In feite kunnen we onszelf vergelijken met de mensen uit de concentratiekampen....
Winston Smith: Het 1984 van Orwell is nog maar kinderspel vergeleken bij de wereld van nu....

Drie aanbevelingen gegevens uitwisselen zorg

Derk Yntema: In noodsituaties of indien betrokkene zelf geen toestemming kan verlenen geldt een wettelijke gronslag waarmee medisch personeel altijd toegang kan hebben tot het patient dossier....
Jan Beek: @1 In noodsituaties en als je niet aanspreekbaar bent, gelden natuurlijk andere regels....
hc speel: Lijkt me toch wel wenselijk om specifieke behandelaar ook te kunnen lezen als Ik lig nu in een ambulance en deze ambulance mag bij de gegevens en het ziekenhuis waar ik heenga ook....

Slimme meter weigeren

Jan S: Heb voor mijn werk in grote stad in Gelderland in de jaren 70 een tijd lang kwh meters vervangen....

Oproep aan Eerste Kamer - bescherm het medisch beroepsgeheim

Sonja: Moet een gewone medewerker van de zorgverzekeraar kunnen inzien wat mij allemaal mankeert? Ik vind van niet....
Frans Super: Zie twitter, @franssuper. Peter Knoppe, dan geef je toestemming, en onterechte inzage kun je niet achteraf terugdraaien....
Peter Knoppers: Misschien moeten we maar eens gaan kijken welke zorgverzekeraars straks daadwerkelijk gebruik maken van dit nieuwe "recht" en deze zorgverzekeraars aan het eind van elk jaar afstraffen door over te stappen naar een andere maatschappij die niet gebruik gemaakt heeft van dat "recht"....

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.076 seconden