Minister duwt door met inzage medische dossiers door zorgverzekeraars

Minister De Jonge (CDA) heeft in een nieuw wetsvoorstel verwijzingen naar de verregaande inzagebevoegdheden in medische dossiers door zorgverzekeraars opgenomen. Maar over deze bevoegdheden moet de Eerste Kamer nog beslissen. De Jonge lijkt zo extra druk op de Kamerleden te leggen om toch akkoord te gaan met die inzagebevoegdheden.

De Tweede Kamer stemt binnenkort over een wetsvoorstel (toelichting) waarmee de bevoegdheden van de toezichthouder in de zorg, de NZa, opnieuw worden afgebakend. Maar in het wetsvoorstel worden ook wettelijke bevoegdheden beschreven die niet bestaan.

Het wetsvoorstel dat die bevoegdheden moet regelen staat namelijk in de Eerste Kamer geparkeerd. De reden daarvoor is dat de minister geen goede onderbouwing kon geven waarom die bevoegdheden nodig zijn. Er zijn daarnaast grote twijfels of de bevoegdheden wel proportioneel zijn.

Met deze actie legt de minister extra druk op Eerste Kamerleden om de bevoegdheden toch vooral aan te nemen, omdat aansluitende wetgeving nu ook al geschreven is.

Inperking beroepsgeheim

Het geparkeerde wetsvoorstel geeft zorgverzekeraars de bevoegdheid om medische dossiers in te zien bij vermoedens van fraude om zo de facturen te controleren. De verzekeraars hoeven daarvoor geen toestemming aan patiënten te vragen. Daarmee wordt omwille van een financieel belang van commerciële bedrijven het medisch beroepsgeheim ingeperkt. Dat is een principiële grens die overgegaan wordt, wat ook de reden is voor veel vragen vanuit de Eerste Kamer.

Een belangrijke vraag is hoeveel fraude met deze inperking van het beroepsgeheim wordt opgelost. Toenmalig minister Schippers (VVD) kon of wilde dat niet aangeven. Privacy Barometer zocht het indertijd uit.

Niet proportioneel

In 2015 is er voor 11,1 miljoen euro aan fraude gepleegd op een zorgbudget van circa 73 miljard. Dat is 0,015 procent. Het leeuwendeel van de fraude (9,7 miljoen) werd door zorgverleners of tussenpersonen gepleegd en niet door de patiënten zelf. Hiervoor zal de ongevraagde inzage in het medisch dossier weinig toevoegen. Als patiënten zelf niet frauderen, kunnen verzekeraars ook toestemming aan hen vragen om ter controle in hun medisch dossier te kijken. Velen zullen dan zeker mee willen werken.

De minister zegt dat ook al veel fraude wordt vastgesteld zonder dat inzage in dossiers nodig is. Dat zal dus ook gelden in het geval van de 1,4 miljoen euro (0,002 procent van het zorgbudget) fraude die wel door patiënten gepleegd is. De minister noch de verzekeraars geven aan welk percentage fraude alleen met inzage in medische dossiers is vast te stellen. Maar laat het de helft zijn, dan blijft zonder inzage in dossiers zo'n 0,7 miljoen over waarvan je niet met zekerheid kan vaststellen dat er gefraudeerd is en blijft het beroepsgeheim ongeschonden.

Onbeantwoorde vragen

Veel fracties in de Eerste Kamer hebben al in 2016 aan de minister gevraagd of het wel proportioneel is om voor zo'n relatief klein bedrag het medisch beroepsgeheim voor alle Nederlanders op de helling te zetten. Tegelijkertijd hebben zowel partijen uit de Eerste Kamer als uit de zorgsector zelf, waaronder de Landelijk Huisartsenvereniging, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, LOC zeggenschap in zorg en de Patiëntenfederatie Nederland, er bij de minister op aangedrongen voor inzage vooraf toestemming aan de patiënt te vragen. De minister heeft hierop tot dusver niet gereageerd.

Zorgverzekeraars vragen ook allang niet meer om meer bevoegdheden, zoals ze bij de start van het wetsvoorstel in 2013 leken te doen. In het hierboven genoemde frauderapport over 2015 vragen ze om eenvoudigere declaratieprocessen om fraude te voorkomen. Dat is natuurlijk ook een veel constructievere weg.

Stoïcijns doorgaan

Ondanks dit alles, lijkt de nieuwe minister De Jonge stoïcijns door te gaan op de ingeslagen weg. Ook al is de bevoegdheid nauwelijks noodzakelijk, is er een betere weg door gewoon toestemming te vragen voor inzage en gaat het om een relatief klein bedrag, de minister duwt gewoon door. Met het nieuwe wetsvoorstel over de bevoegdheden van de NZa blijft hij proberen de onnodige en niet-proportionele inzage in medische dossiers door de Eerste Kamer te krijgen.

Eerste Kamer tegen inzage medisch dossier zonder toestemming

De Eerste Kamer gaat niet akkoord met het wetsvoorstel waarmee zorgverzekeraars zonder toestemming inzage kunnen krijgen in medische dossiers bij een vermoeden van fraude. De Tweede Kamer ging eerder wel akkoord.
Lees verder >>>

Helpt u mee het medisch beroepsgeheim te beschermen?

Geachte heer, mevrouw, De Eerste Kamer beslist binnenkort over een wetsvoorstel dat zorgverzekeraars inzage geeft in medische dossiers bij vermoedens van fraude. De verzekeraars hoeven daarvoor geen toestemming aan patiënten te vragen.
Lees verder >>>

reacties

toe maar nog meer wetten tegen de gewone burgers. wat zijn het ook schoften in de politiek alles tegen de burgers ,en voor de grote bedrijven

Meeste fraude en verkwisting zit niet bij de klanten hoor. Maar ik snap de motivatie wel hoor.

Dit was de bedoeling waar ik van te voren al bang voor was. Mee kijken in patiënten dossiers. Nog erger dan gluren bij de buren kHad deze minister hoog zitten, maar ook deze valt alweer door de mand. Ik trek mijn machtiging weer in !!!

Vanwege 0,002 % fraude 100 % vertrouwelijke informatie beschikbaar stellen. Ik mis de 'noodzaak, urgentie en rationale' voor een dergelijke beslissing, de heer de Jonge van het CDA. Privacy zou voorop moeten staan.

Ik heb mijn machtiging allang in getrokken omdat het systeem niet deugd het is een zooitje ook bij het zorgkantoor mijn gegevens zijn privé en dat zal het ook blijven we leven in een vrij land zeggen ze toch maar merk er niks van alles wat je doe leg de regering regels op het is een dictatuur land geworden

We leven in een dictatoriale land. Corrupte politieke bestuurders, corrupte politiekorpsen, corrupte rechtssysteem, en uiteindelijk een corrupte staat. Dan is deze maffia staat nog erger dan de misdaad van de hele bevolking bij elkaar. Als mensen als schapen in dit land alles blijven pikken en telkens naar de andere kant blijven kijken, verraden we onze volgende generaties!!!

Inzake mijn eigen dossier heb ik in geen 25 jaar kennis mogen hebben,3 keer woonrechten de grond in,dubbele uit/uitsluiting vind ik dit nieuws bedankt.

Wat zegt de GDPR hierover?

Wat AVG? Iedereen moet zich in de schulden werken vanwege weer een nieuwe wet in Europa en dit kan allemaal gewoon ? Zielige politiek waar wij als zorgverleners al jaren last van hebben.Laten ze aub eerst eens naar zichzelf kijken. Meeste geld wordt in Brussel en dan weer in Straatsburg uit gegeven

ik vraag me ernstig af hoeveel het de zorgverzekeraars kost om de politiek beslissingen te laten nemen tegen het volk , of wat kost een minister hier in nederland,,,,

Dus om 12,5 miljoen euro fraude aan te pakken zitten alle werknemers in de gezondheidszorg extra administratie te doen die daar een veelvoud van is. Ik schat een paar miljard euro. Wat een enorm stom gebeuren is dat . Denk na en geef die miljarden aan de patiënt want die betaald nu voor administratie on plaats van behandelen

Goed punt Jos de koning. Ik zou dan alleen het geld als inverstering in een woning steken,de rest naar de 3thworld

Ze kunnen moeilijk hun eigen fouten gaan toegeven toch grrrr, Ze hadden het gewoon in eigen beheer moeten laten ipv zorgverzekeraars etc!!!!! (die pakken alles van de burger af, en maar bijbetalen en keer niet betalen gelijk een boete. Te gek voor woorden dit.!! straks zijn de Nederlanders die alleen alles betalen, en ander volk krijgt alles in dit land grrrr

Ronduit belachelijk.

Het is menselijk, iedereen is kwaad, ik ook, het moeten doorgeven van gegevens leide er bijna toe dat ik geen huis kon kopen ivm overlijdensrisicoverzekering , maar het gaat erom na het klagen tot gedegen algemeen gedragen oplossingen te komen. Uit het geklaag zonder helderheid hoe het dan moet blijkt de machteloosheid die we allen ervaren om invloed op onze persoonlijke situatie uit te oefenen zodat we zorg, privacy en leven krijgen zoals we willen en als fair beschouwen. Maar we voelen ons overgeleverd aan verzekeringsmolochs en een minister met te veel bevoegdheden en blijkbaar een controlerend orgaan dat onvoldoende een vuist kan maken naar die minister om ons tegen wanbeleid te beschermen. Wat zou de wereld mooi zijn als er sprake was van enige samenwerking na de wrijving om gezamenlijk ook hierin een democratisch verantwoorde oplossing te vinden waarmee iedereen goed kan leven. Het gaat om iedereen. Misschien oplossingssites opzetten met creatieve ideeen ipv klachtenbakken op internet? Hoewel ik zelf ook nu geen enkel idee heb hoe dit zou moeten hoor. Andere bedrevener burgers, instanties en hulpverleners misschien wel. Bundelen van hun deskundigheid, zou ik zo zeggen. Dan komen we vast wel op iets positiefs uit. ( toch?).

Het lijkt een nieuwe regel te worden: Voor een zeer beperkt aantal wetsovertreders wordt een controleapparaat opgetuigd dat de rechten van het overgrote deel van de mensheid dat zich wel netjes aan de regels houdt, met het grootste gemak geschonden.

Hoe verhoudt zich dit tot de AVG?

Ik verwacht bij de leden van de Eerste Kamer voldoende intelligentie om dit voorstel vierkant af te wijzen

Dit land gaat helemaal naar de kloten !

Als verloskundige weet ik dat je na controle en nog eens controle eindelijk dankbaar mag zijn als je je declaratie mag ontvangen. Als patiënt wordt je dood ziek van deze regering. De controle,wantrouwen,loopt on dit land totaal uit de hand.

Wanneer wordt onze regering gecontroleerd op de uitgaven die zij doen? Ik denk dat op dat gebied meer te halen is dan bij de gewone burger. Wanneer wordt het loon van onze regering gekort? Wanneer gaan zij uit eigen zak de onkosten betalen.

Het zou me een goed idee zijn om samen te komen.aangezien wmo/instellingen vaak geld verdienen om het systeem boven water te houden,dit gaat helaas vaak ten kosten van client/patiënt,beetje vreemde benaming,ik bedoel de burger.

Jeeeee, marktwerking in de zorg, daar wordt iedereen beter van, werd er gezegd. En in plaats dat concurrentie er voor zou zorgen dat allz goedkoper zou worden, stijgen de kosten nog steeds. Dat is natuurlijk niet zo gek als je kijkt naar wat het eerste doel is van commerciele bedrijf: Winst Volgens de nieuwe AVG/GDPR moet eerst mijn expleciete toestemming gegeven worden voordat derde inzage mag krijgen. Dat is in ieder geval de regel voor het bedrijfsleven. Maar zijn deze gegevens dan in feite niet dubbel afgeschermd vanwege dokter-patient geheimhoudingsplicht? Allemaal geheime codes die worden gebruikt zodat de verzekeraar en andere 3rde partijen niet kan inzien waar de patient allemaal onder leid. En nu geven ze de partij die daarmee juist conclusies kan trekken ( zoals premieverhoging, want) waarbij de verzekerde de sjaak is. Doe dan een onafhankelijke instelling om het onderzoek te doen. En dan vraag ik me nog af, wat worden de kosten om dit te onderzoeken, overstijgt dit niet de gefraudeerde 12 miljoen ? Als de politiek zo makkelijk de referendum wet weet af te schaffen omdat deze zogenaamd niet functioneerde, is het de hoogste tijd deze manier van zorgkostendekking af te schaffen. Gewoon één grote pot geld van de gehele nederlandse bevolking werkt beter dan deze k*t-marktwerking waarbij meerdere bedrijven en daarmee meer fte tot meer kosten leid en het onnodig complex maakt.

Dit wisten we natuurlijk al lang dat dit zou gebeuren. Wanneer mogen de hypotheek verstrekkers ook in je dossier kijken? Als het risico te hoog is kunnen ze je weigeren. De politiek is een grote corrupte smerige bende die er niet voor de burgers zit.

Minister de Jonge binnenkort een leuke nieuwe baan met een topsalaris bij een grote zorgverzekering zeker :-)

Bovengenoemde opmerkingen zorgen ervoor dat de dames en heren politici en zeker de zorgkostenfirma’s er ietwat verbaast naar kijken ! Daarna halen ze hun hoogopgeleide schouders op en gaan gewoon door ! En zo barst het hier in Nederland van de paarse krokodillen !

""dit is witte boorden criminaliteit""

Het is interessant om deze wijzigingen tegen de GDPR en AVG aan te houden. Ik denk namelijk dat het van de GDPR helemaal niet mag.

Ook goed om in de gaten te houden of de minister, wellicht binnenkort al, van een 'vriend' het eigendom/gebruiksrecht krijgt over het één of ander vastgoed of duur roerend goed. Zoals een Penthouse of een zeiljacht bijvoorbeeld.

Voeg zelf uw reactie toe:

naam: 
reactie: 
0/1500
 

 

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Deel deze pagina via:

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Laatste reacties:

Slimme meter weigeren

Martee: Vattenval zit nu erg te pushen voor de installatie van een slimme meter (WarmteLink)....
tegenstander straling: Ik vind mijn privacy zeer belangrijk en op al die extra straling zit ik ook niet echt te wachten....
Anoniem: Installateurs en vastnetbeheerders liegen, misleiden en bedreigen er op los, maar laat je niet intimideren....

Privacy Stemwijzer Eerste Kamer gelanceerd

A. Noniem: De Privacy stemwijzer geeft op mijn Brave browser het volgende terug: Your connection is not private Attackers might be trying to steal your information from www....
Joop: Jaaaa, ik ging het ook meteen doen en vond het zeker geweldig!
kees: onmiddellijk doen!!! u zult verstelt staan, ik tenminste wel....

UWV geeft anderhalf miljoen werkgevers onnodig toegang tot register arbeidsbeperkten

anoniem: Ik zit in het doelgroepregister en baal daar ontzettend van! heb altijd goed gewerkt voor ik er in kwam tot ik ziek werd en een paar jaar in therapie moest....

Privacy-aanbevelingen voor verkiezingsprogrammas Tweede Kamerverkiezingen 2017

Guido: Leuke tekst, maar in praktijk werkt dit niet. Autoriteit persoonsgegevens moet vanwege geld, mankracht en middelen te kort kiezen welke zaak ze wel of niet nemen, dus die doen niets, en negeren ruim 15 jaar schendingen....

Vragen over kentenscannen door belastingdienst

annoniempje: Idd Caroline het gaat alle perken te buiten! Een stelletje bloedhonden zijn het! Nog meer mensen in de problemen en schuldenproblematiek in ons (A) Sociale Nederland!

Honderd gegevens per leerling voor de overheid

Anoniem: Ik mis praktische informatie over wat we kunnen doen....

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.125 seconden