Ziekenhuis wordt DNA-databank voor justitie

Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) wil dat gegevens over afgenomen lichaamsmateriaal in de zorg beschikbaar komen voor politie en justitie. Ook in het verleden afgestaan materiaal valt hieronder. Patiënten wordt daarbij niet om toestemming gevraagd. De minister heeft hiervoor een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. De volledige reactie van Privacy Barometer op dit voorstel kunt u hier lezen.

Vrijwel iedereen heeft lichaamsmateriaal afgestaan in de zorg. Een bloedtest, hielprik, uitstrijkje, urine-onderzoek of misschien is er bij een operatie weefsel weggehaald. Dit materiaal wordt niet altijd weggegooid als het voor de directe zorg niet meer nodig is. Het kan worden bewaard voor wetenschappelijk onderzoek of de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Vaak gebeurt dat in zogeheten biobanken. Uit een onderzoek van het Rathenau instituut uit 2009 blijkt dat de Nederlandse biobanken vijftig miljoen stukjes lichaamsmateriaal beheren afkomstig van veertien miljoen personen.

Zorg wordt verlengstuk politie

Demissionair minister Schippers wil deze gegevens beschikbaar maken voor politie en justitie om verdachten van misdrijven te identificeren. Deze wens had de minister al langer, maar een wetsvoorstel uit 2011 haalde ze indertijd snel weer van tafel, naar eigen zeggen omdat ze als demissionair minister geen wetsvoorstel met grote gevolgen voor de grondrechten van de burgers kon doorvoeren. Op dit moment start dezelfde minister met dezelfde demissionaire status de internetconsultatie voor dit wetsvoorstel. Het nieuwe voorstel is enigszins aangepast, maar de concrete bevoegdheden voor politie en justitie blijven voor een groot deel gelijk aan het wetsvoorstel van 2011 (pdf).

Medici fel tegen

De biobanken en medische wetenschappers zien in het voorstel grote risico's voor het wetenschappelijk onderzoek en zijn fel tegen. Meer mensen zullen hun toestemming weigeren of intrekken om lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek te laten gebruiken. De sector rapporteerde (archiefpagina) in 2012 dat er na een eerdere aankondiging van deze bevoegdheid al mensen waren die hun deelname wilden heroverwegen. Biobank Lifelines stelt "dat dit zou leiden tot het onmogelijk maken van medisch wetenschappelijk onderzoek" (archiefpagina). Biobanken Nederland schrijft: "Het gemeenschappelijke standpunt van alle UMC’s, de Nederlandse biobanken en de KNMG is dat justitie geen toegang heeft tot weefsel opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek of zorg, nu niet en in de toekomst niet".

Onrechtmatig

De bevoegdheid die Schippers in het leven wil roepen schaadt de persoonlijke levenssfeer van mensen. Dat mag alleen als er onder andere een aantoonbare noodzaak is, maar de minister geeft geen enkele noodzaak, laat staan dat ze die onderbouwt. Daarmee is invoeren van deze bevoegdheid onrechtmatig.

Al het lichaamsmateriaal dat nu al bij biobanken wordt bewaard, zou beschikbaar komen voor politie en justitie. Maar dit is nooit afgegeven in de wetenschap dat politie en justitie er op een toekomstig moment gebruik van mogen maken voor opsporingsdoeleinden. Dat is voor mensen ook niet te voorzien geweest, wat een vereiste is volgens artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bij het verwerken van persoonsgegevens. Daarom is toegang tot de bestaande databanken en de bestaande persoonsgegevens onrechtmatig.

De bevoegdheid is in strijd met het medisch beroepsgeheim dat alleen in zeer uitzonderlijke gevallen doorbroken mag worden. De artsenfederatie KNMG schrijft hierover (pdf): "Tot nu toe zijn in de rechtspraak ‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’ vooral aangenomen in zaken waarin de hulpverlener zelf verdachte was."

Glijdende schaal naar nationale DNA-databank

Vrijwel elke bevoegdheid die de politie krijgt wordt binnen enkele jaren uitgebreid. Als de principiële horde is genomen, is ruimer gebruik van bevoegdheden niet meer zo'n discussie in de politiek. Dat is gebeurd bij de bestaande DNA-databank voor politie en justitie, maar ook de bevoegdheden voor bijvoorbeeld preventief fouilleren, cameratoezicht en het gebruik van kentekenscanners voor de opsporing zijn onlangs verruimd. Het ligt voor de hand dat als deze nieuwe bevoegdheid wordt toegestaan, de regering binnen afzienbare tijd met een voorstel zal komen om deze uit te breiden. Toenmalig Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA) noemde dit wetsvoorstel op radio 1 "een achterdeurtje om de DNA-databank groter te maken" (vanaf 6 minuut 50). Ook artsenfederatie KNMG ziet in het introduceren van deze bevoegdheid "een poging om een landelijke DNA-databank te creëren" (archiefpagina).

Lees onze volledige reactie op het conceptvoorstel Wet zeggenschap lichaamsmateriaal (Wzl).

Grote bezorgdheid over toegang justitie tot gegevens zorg

Nadat demissionair minister Schippers (VVD) haar idee lanceerde om lichaamsmateriaal in ziekenhuizen en biobanken beschikbaar te maken voor politie en justitie regende het reacties uit allerlei hoeken, die variëren van ongeloof tot afkeuring. Ook Schippers heeft vanwege de ontstane onrust gereageerd, maar haar antwoorden stellen niet gerust.
Lees verder >>>

Toegang justitie tot DNA- materiaal in gezondheidszorg

Minister Schippers (VVD) van Volksgezondheid heeft een wetsvoorstel (PDF) (met toelichting (PDF)) voorbereid waarin staat dat politie en justitie toegang moeten krijgen tot het DNA-materiaal dat in de gezondheidszorg “voorhanden is”. Door de val van het kabinet heeft de minister het wetsvoorstel "Wet zeggenschap lichaamsmateriaal" (Wzl) niet naar de Tweede Kamer gestuurd.
Lees verder >>>

reacties

-- reactie verwijderd --

-- reactie verwijderd --

Een minister als individueel lid, of een regering als collectiviteit is demissionair indien deze niet langer het vertrouwen geniet van een meerderheid van de wetgevende macht en als gevolg hiervan haar ontslag heeft ingediend. Het gevolg hiervan is dat deze regering enkel nog de lopende zaken mag afhandelen en geen omstreden zaken mag behandelen.

In de gevangenis in Rusland dumpen.

Ook ik vind dit verhaal schokkerend, hoewel ik het wetsvoorstel nog niet bekeken heb. Maar een verwijzing met Nazi's (Gepke) of Mengelen (Adriano) vind ik gewoon getuigen van dom en ondoordacht plat emotioneel populistisch reageren.

Geloof dat Frank een tikje naïef is... dit voorstel betekent een verregaande aantasting van ieders grondrechten en recht op privacy. Dit is niet één stap achteruit t.o.v. de huidige bevoegdheden van politie en justitie, maar wel 20 stappen... Hoe dan ook een schande, en zeker voor een demissionair minister/kabinet.

Frank, de Duitsers waren maar wat blij dat de Nederlanders destijds de persoonsgegevens goed op orde hadden van hun burgers. Mocht de geschiedenis zich herhalen (en men zegt dat die dat altijd doet), dan kan met goedkeuring van dit wetsvoorstel ook geselecteerd worden op iemands genen. Wellicht wat ver gezocht, maar de geschiedenis heeft bewezen dat zulke machthebbers mogelijk zijn.

@ Frank #6 Je hebt gelijk, vergeleken bij schippers had mengele nog enig gevoel voor ethiek.

Absurd.

Wat een achterlijk figuur die Schippers!

Doodeng.vind dit zeer zorgelijk.

Dit hele probleem wordt verkeerd bekeken, het is natuurlijk allemaal niet zo heel erg simpel maar in basis moet persoonlijk informatie zo goed mogelijk aan de persoon ZELF beschikbaar gesteld worden. Denk ' een schrift' waarin alles genoteerd wordt wat in het beheer van de persoon zelf staat. Politie kan mensen vragen gegevens voor een specifiek doel beschikbaar te stellen. Dit hoeft niet te gebeuren door 'de schriften' te lezen maar de gewenste informatie publiekelijk aan te bieden. Iedere persoon kan dan zelf verkiezen mee te werken (opsporing van verkrachter) of te weigeren (opsporing snelheidsovertreder) door de informatie met de informatie in 'het schrift' te vergelijken en 'ja/nee/weiger/onbekend' terug te geven. In uitzonderlijke gevallen kan justitie vereisen dat specifieke personen hun informatie tonen wat een duidelijk inzichtelijk rechtssysteem is (iedereen die het verschil tussen politie en justitie niet begrijpt moet zich niet in deze discussie mengen maar terug naar school want deze heeft duidelijk niet het vermogen zinnig mee te kunnen praten). Politie heeft reden en bewijs nodig om tot vervolging over te kunnen gaan en 'weigeren' van het verstrekken van persoonlijke gegevens is wellicht verdacht maar niet inzetbaar (opvallend is dat dezelfde groep mensen die gilt geen informatie te willen gebruiken vaak dezelfde groep is die verontwaardigd reageert als er een 'duidelijk' crimineel vrijgelaten wordt wegens gebrek aan bewijs, dit is dezelfde medaille!).

De volgende stap een ingeplante chip zoals bij huisdieren om je overal waar dan ook te volgen/observeren?

Het einde van Lifelines. Hoe kun je het afgestane materiaal laten verwijderen? De VVD is behoorlijk de weg kwijt.

Hoe kan het toch dat de VVD continu voorstellen indient die ondubbelzinnig getuigen van kwade wil? Dit is slechts één van vele pogingen van het afgelopen decennium van de VVD om van Nederland een meer totalitaire staat te maken. De meeste zijn nog gelukt ook. En als je dan liever vrijheid wilt, dan ga je maar lekker niet naar het ziekenhuis. Als we op het punt komen dat we van de meest weerloze mensen, de ouderen en hulpbehoevenden, hun grondwettelijke rechten afnemen op straffe van het onthouden van zorg, dan wordt een redelijk mens toch gedwongen tot verzet? Op dit moment moet je al ondergronds als je in eigen huis in vrijheid wilt internetten, met al je verkeer versleuteld de grens over gesmokkeld, je telefoon thuis laten als je vrij wilt reizen, alles versleutelen en verstoppen voor onze eigen overheid die minder ons en meer de Amerikaanse repressie vertegenwoordigt... Mijn eerste keer stemmen meteen werd ik ermee geconfronteerd: geen vingerafdrukken in de database? Dan geen ID, niet stemmen, geef eerst je grondrechten op, onderwerp je maar. De overheid ziet mij als vijand, als tegenstander op zijn minst, die moet worden gemonitord en minimale speelruimte moet krijgen. Maar ik ben geen onderdaan en geen werknemer in de BV Nederland. Dus overheid, zoals jij je tot mij verhoudt, zo zal ik mij ten opzichte van jou ook gaan gedragen. Wanneer houdt het op en sturen we deze gevaarlijke gekken die zich zo conseqeuent tegen ons keren met pek en veren naar Noord-Korea?

Niet de eerste keer dat er een (VVD)minister maar even het medische beroepsgeheim om zeep wil helpen, want wel makkelijk voor "justitie". En je kan ze helemaal vertrouwen want dat met de integriteit zit echt helemaal toppie joppie bij die mensen. Dit zijn van die dingen, hoe verzinnen ze het? Aan de ene kant heb ik zoiets van, druk maar door en dan aan de grote klok hangen, kijken of de rest van Nederland nog wakker gaat worden als het te laat is. Zoals al met die oproepjes DNA-afgave die justitie nu al kan versturen en waar je geen bezwaar tegen kan maken. Aan de andere kant had ik toch eigenlijk wel graag verschoond gebleven van dit voor sommige mensen toch wel erg moeizame leerproces.

Ik stel voor dat de VVD zijn naam gaat veranderen. De VVD is niet voor vrijheid en democratie maar voor spionage en onderdrukking. Onbegrijpelijk dat mensen keer op keer in de leugens van deze communistische partij trappen. Communisten zijn het ja en nog erger dan de CPN vroeger.

Onbegrijpelijk dat mensen op deze partij zijn blijven stemmen.

Op weg naar de totalitaire politiestaat. Orwell krijgt steeds meer.gelijk..

Waar kun je nagaan of er al materiaal van je is opgeslagen en hoe kan je ervoor zorgen dat dit vernietigd word? En kun je in de toekomst bij een bezoek aan het ziekenhuis al van te voren weigeren om je materiaal in een databank te laten opslaan? Tegen criminaliteit, voor de vrijheid van de mens!

Ik hoor graag of en zo ja hoe een verzoek tot vernietiging DNA materiaal kan worden ingediend.

Is er verschil tussen democratie en verdrukking? In een democratie draag je alle persoonlijke vrijheden toch over aan een systeem waar je niet altijd zelf achterstaat. Dus eigen schuld dikke bult. We worden elke dag misleid met mooie woorden en intussen tot gehoorzame slaven gemaakt. Er deugd iets niet dat is wel duidelijk.

DUS TOCH EEN POLITIE STAAT.

Is 9 zetels nog niet te weinig voor de PvdA. Mevr.Klijnsma gaat gewoon door met haar absurde plannen. Ga zo door, goed voor uw partij. Er is veel meer in nadeel van het volk door haar, hoe lang blijft zij nog zitten. PvdA is toch sociaal sterk?

Ik ben bloeddonor. Als onze groep gulle gevers nu hiermee stopt?

Schippers weet donders goed dat ze dit er niet door krijgt, zeker niet als demissionair minister. Ik vraag me af wat er achter deze vreemde actie zit. Wel ironisch dat het wetenschappelijk onderzoek eerst wordt bedreigd door de EU met hun nieuwe privacy regelgeving, die onderzoekers verplicht om voor ieder gebruik van data en materiaal toestemming te vragen aan de donor, en nu door Els Schippers, die zonder enige raadpleging van de donor en met terugwerkende kracht over de materialen wil kunnen beschikken. Duidelijk is dat lichaamsmaterialen een grote waarde vertegenwoordigen. Als burger zou ik er voorstander van zijn om rechtskundig absoluut eigenaar van mijn lichaamsmaterialen te zijn, met beschikkingsrecht. Oftewel ik bepaal wie wat doet met mijn materialen. In mijn geval zou dat exclusief voor onderzoek zijn; iemand anders zou kunnen besluiten zijn materialen tegen een vergoeding beschikbaar te stellen aan Justitie. Het is in ieder geval een grote misvatting te denken dat lichaamsmaterialen aan Justitie zouden kunnen behoren, onder welke omstandigheden ook.

Ik ben al bijna 20 jaar proefpersoon voor medisch onderzoek en geef hier vrijwillig bloed of ander materiaal (wangslijm, haar etc.) voor. Geloof me dat ik het niet doe voor de VVV-bon van 10eu die ik daarvoor krijg, ik vind het onderzoek belangrijk en draag graag mijn steentje bij. Maar een besluit als dit zou me toch aan het twijfelen brengen over blijven meedoen. Ik ben niet bang gepakt te worden voor een strafbaar feit ofzo maar ga gewoon geen dingen lopen doen met MIJN lichaamsmateriaal waar ik geen toestemming voor heb gegeven! En met het doordrukken en later uitbreiden van bevoegdheden blijken deze slopes vaak verdraaid slippery. "Ja maar je had toch wel kunnen begrijpen dat we je 20 jaar later zouden kunnen klonen?!" ;p En dan is dat onderzoek van mij maar eens in de paar jaar. Stel je eens de reactie van een hele grote groep bloeddonoren voor: als díe ermee stoppen hebben we een groter probleem!

Trouwens een "keuze" van niks waar dit uiteindelijk toe leidt: je geeft je genoom uit handen voor een noodzakelijke behandeling in het ziekenhuis of je mag kreperen in je dierbare anonimiteit....

GEORGE ORWELL . . ALIAS VVD-ERS . DICTATUUR SLUIPT ZO STEEDS MEER IN ONZE STAAT. WANNEER KOMT DE EINDELEVENS -PIL ?

Demissionair kabinet mag dit soort beslissingen niet nemen en Schippers heeft 6 weken geleden al gezegd niet terug te willen keren als minister. Dus (voorlopig) totaal niet iets om je druk over te maken.

Lichaamsmateriaal is strikt persoonlijk. Kan en mag niet zomaar toegeëigend worden en gebruikt. Het is een eigen beslissing van mensen om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. ZELF beslissen over jouw DNA.

Iedere keer als je denkt dat er een grens is bereikt met betrekking tot het fatsoen blijkt er toch altijd wel weer een minister te zijn die nog verder afglijdt als het om fatsoen gaat. Om van te kosten, wacht, ik zal een partijtje kots sturen naar Schippers om mijn mening kracht bij te zetten. Heeft zij gelijk mijn DNA..

Dat mens rookt als een schoorsteen dus überhaupt al DOM maar is nu volslagen KRANKZINNIG geworden.

Nederland is verkocht aan de nwe wereldorde. Begrijpen jullie dat niet. Wakker worden. Wie er ook aan de macht komt maakt niet uit.

Men kan het ook altijd verkeerd gebruiken. Men zou zomaar iemands DNA ergens kunnen plaatsen om een veroordeling te krijgen.

Het punt is niet wat je wel of niet te verbergen hebt, het gaat om wat derden ermee doen zonder jouw toestemming. Met dit soort dingen kunnen zeer nare dingen gebeuren, hetgeen wat ook al regelmatig is voorgevallen bij mensen die verdacht werden van inbraak omdat hun vingerafdrukken foutief in het archief gezet waren bij een ander persoon. Bewijs dan maar eens dat jij het niet bent,immers, de overheid vindt dat zij altijd gelijk hebben en de verdachte ten alle tijden onbetrouwbaar is. Nee, dat moeten we dus niet willen, daarbij is het tevens medische schending van je privacy en daarmee is de overheid dus zelf strafbaar zodra ze dat ten uitvoer brengen!

The able of this government is to make everybody's life is as miserable as possible!

Mensen, lees vooral ook het wetsvoorstel zelve en niet alleen de opiniestukjes erover. Teksten als "Het ziekenhuis als DNA bank voor justitie" slaat de plank volledig mis. Link naar het daadwerkelijke wetsvoorstel vind u hier: https://www.internetconsultatie.nl/ zeggenschaplichaamsmateriaal Uit dat wetsvoorstel, het relevante stukje betreffende justitie: 4. Lichaamsmateriaal mag slechts voor het uitvoeren van een onderzoek als bedoeld in het derde lid worden verstrekt na schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris op vordering van de officier van justitie of op bevel van de rechter-commissaris voor de opsporing en vervolging van een misdrijf als bedoeld in de artikelen 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248a, 248b, 248f, 249, 273f, 287, 288, 288a, 289, 289a, 290 of 291 van het Wetboek van Strafrecht, mits: a. de identiteit van de verdachte of het slachtoffer bekend is; b. het lichaamsmateriaal niet bij de persoon, bedoeld in onderdeel a, zelf kan worden afgenomen omdat deze vermist, voortvluchtig of overleden en begraven of gecremeerd is; c. het daarmee beoogde doel niet op een andere en minder ingrijpende wijze kan worden bereikt; en d. het belang dat daarmee wordt gediend in redelijke verhouding staat tot het daarmee beoogde doel.

Vervolg: Deze bepaling stelt dus ten eerste dat schriftelijke toestemming van de rechter-commissaris noodzakelijk is. Het gaat dus niet om e.o.a. DNA databank die de opsporingsinstanties kunnen raadplegen. Heeft ook weinig zin, want de identiteit van de persoon dient al vast te staan. Matchen van gevonden onbekend DNA met DNA uit het ziekenhuis is er dus niet bij. Vermoedelijk is deze bepaling opgenomen om internationaal onderzoek naar bv. Syrië-gangers mogelijk te maken. Men kent de persoon, kan geen DNA afnemen, maar heeft hiermee de mogelijkheid om DNA uit ziekenhuis materiaal te kunnen gebruiken. El Chapo weer eens uit de bak gebroken en vergeten DNA af te nemen, tja, dan kunnen ze ziekenhuis DNA gebruiken. Veel mensen lezen echter alleen de 'kop': "Ziekenhuis wordt DNA-bank voor justitie" die volkomen misplaatst is net als de reacties op Privacybarometer.

Excuus voor de lange teksten zonder opmaak, de opmaak wordt vernaggeld bij het plaatsen.

@Ray De kop dekt juist uitstekend de lading! Je kan wel de hele wettekst hier kopiëren, maar dat doet er niets aan af dat justitie straks bij de DNA gegevens mag komen die in ziekenhuizen is opgeslagen. Dat mag tot op heden niet. De ziekenhuizen worden daarmee ook een bruikbare DNA-databank voor justitie. Precies wat in de titel staat! Je wekt de indruk dat je het geheel wil bagatelliseren, alsof er allemaal niets aan de hand is. Gaat u maar rustig slapen, burgers van Nederland. Maar weest u niet verbaasd als u straks in een politiestaat wakker wordt. Gelukkig snappen Privacy Barometer en de meeste mensen hier beter wat dit wetsvoorstel beoogt.

Ray, Bedankt voor de juiste beschrijving. Ik had het al gelezen. Het is inderdaad anders dan wat de kop doet vermoeden.

Schijnbaar zijn dit soort nazipraktijken normaal voor Schippers, je vraagt je af wat de historische achtergrond is van dit soort lieden. Misschien moet de pers dit maar eens haarfijn uitzoeken want fout gedrag kan ook in je DNA zitten.

Wat een fascistich plan weer, we zijn een schijndemocratie een dictatuur

@Marcel, itt wat de kop beweerd, kan justitie met wat onbekend DNA niet e.o.a ziekenhuis database raadplegen om te kijken of er dan wel een match is. a: persoon dient reeds geïdentificeerd te zijn. b: het niet bij de persoon zelf kan woorden afgenomen omdat deze vermist, overleden of voortvluchtig is. c: niet op andere, minder ingrijpende wijze het doel bereikt kan worden. d: het belang in verhouding staat tot het doel. Hiervoor dient een rechtercommissaris schriftelijke toestemming te verlenen. Ik wil helemaal niets bagatelliseren, het is juist belangrijk om scherp en kritisch te blijven, maar dan bij voorkeur wel op basis van de inhoud en niet alleen de kop. Mensen die meteen schreeuwen over nazipraktijken, fascisme en politiestaat dienen die begrippen nog eens op te zoeken wat ze daadwerkelijk betekenen en ze niet als mode woordje te gebruiken.

Wij zijn de lijfeigenen van de staat. Ze willen onze organen en alle andere onderdelen waar ze maar bij kunnen komen. En als we er op eigen initiatief en op een nette manier uit ons leven willen stappen dan weten ze daar weer een stokje voor te steken. Deze wet is weer een inbreuk op de medische geheimhouding en de integriteit van het menselijk lichaam. Schipper is bij de nazi's van 40-45 in de leer geweest. Maar ja, VVD, dat zijn eigenlijk gewoon criminelen. Integriteit is bij hun niet meer dan een rol wc-papier.

Als de VVD het over integriteit heeft, wees op je hoede! Recente voorbeelden van twijfelachtige integriteit van een minister die een bonnetje kwijt was, een te ondernemend Statenlid in Noord Holland, een kandidaat burgemeester en nu zelfs de voorzitter. Laat politici - zeker van de VVD niet - ons ajb niet vragen onze integriteit van het lichaam op te geven.

Ga er maar vanuit dat de geinteresseerden van DNA materiaal op het hoogste niveau er al alles mee doen wat op de agenda staat. Rotterdam WW2, stadhuis en kerk staan nog overeind ( laat daar nu toevallig elke burger geregisteerd staan ). Nu is iedere burger al ingedeeld op genen en weten ZIJ al wat er met ons moet gebeuren zodra de finale klap ( ook in agenda ) gaat plaatsvinden. En vergist u zich niet in de rol van Nederlandse elite al geruime tijd. Dit "spel" speelt al zeer lang. Onderschat deze zeer oude werkwijze niet. En voordat u denkt kritiek te uiten op dit commentaar, realiseert u dan dat dit te vinden is tot in de verre geschiedenis en besef dan het volgende, Palmyra had o.a. zeer oude relieken die ons konden vertellen waar/met wie wij o.a. aan verbonden zijn met andere stammen/bevolkingsgroepen. Originele relieken zijn het land uitgesmokkeld en bevinden zich zeer waarschijnlijk onder Washington ( zoals meer relieken/kennis vanuit heel de wereld. Overigens had men copies gemaakt van de Palmyra relieken om voor de media te slopen en mensen zo de indruk te geven dat deze/onze geschiedinis voorgoed verloren is. Zoveel gelinkte smerigheden en helaas nog teveel slapende mensen. Helaas zijn de wakkere mensen ook in de agenda gepland, anders hebben ZIJ geen weerstand om massale weerstand te misbruiken voor burgeroorlogen. Hoe meer weerstand, hoe makkelijker en meer slachtoffers uit te roeien. Eugenics at work. Mensen, broers en zusters wereldwijd zijn gelijk. Namaste

Wat een kolder verhaal, een foto uit een Amerikaans? Ziekenhuis. En verwijzen naar 2009 toen er al 50.000.000 DNA stalen waren opgeslagen. Heel gewoon paniek zaaien.

@Tim (reactie 49) Verdiep u wat beter en lees het artikel goed voordat u oordeelt. Niet voor niets staan vele juridische en medische experts op tegen dit voorstel van Schippers. Deze experts slaan niet aan op kolder- en paniekverhalen, daar hebben ze het veel te druk voor.

Waarom niet na de geboorte van een kind gelijk met de hielprik DNA afnemen? Kan je puberende rotkinderen gelijk oppakken. Ik schaam me voor deze minister

Nadat de VVD een puin heeft gemaakt van justitie willen ze justitie overal toegang to geven... hahaha

Je kunt je afvragen welke glijdende schaal scenario onze politieke marionetten nog voor ons in petto hebben, onze organen afpakken , via een automatistische wet , terwijl ik persoonlijk al 10 keer heb aangegeven geen orgaan donor te willen zijn moet ik het nu weer voor de 11e keer doen en.... moet ik de organisatie die dat opslaat vertrouwen? We moesten allemaal aan slimme meters, het was een ontzettend slimme zet, zodat ze nog wat extra afluister middelen hebben, vermijdt dus alles wat slim is tenzij u dom bent. Typerend is wel dat voor dit soort gevoelige wetgeving altijd vrouwen gestrikt worden om het vuile werk oip te knappen en die Q/Ruttekoppen hebben dat niet door of worden er dik voor betaald, of dat.... of de dames zijn oververzadigd van Adams rib (er komt ook nog een ander lichaamsdeel bij me op maar anders wordt mijn commentaar gewist dus doe ik het niet ).Uw organen zijn straks niet meer van u, de 1e stappen hier naartoe zijn reeds gezet. uw DNA is straks niet meer van u , alles wat u zegt of doet wordt beluisterd door de muis in het voorhuis die een Leeuwenpoot- afdruk achter wil laten.Hackers van nederland u leest zelf ook wel het nieuws ....koekje van eigen deeg??? en dan ook nog hot! hot! hot! op de publieke schandpaal t.w. het i-net.

Weet je meteen waarom ze zo graag je de donorcodicil in de maag willen splitsen

Voeg zelf uw reactie toe:

naam: 
reactie: 
0/1500
 

 

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Deel deze pagina via:

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Laatste reacties:

Slimme meter weigeren

Martee: Vattenval zit nu erg te pushen voor de installatie van een slimme meter (WarmteLink)....
tegenstander straling: Ik vind mijn privacy zeer belangrijk en op al die extra straling zit ik ook niet echt te wachten....
Anoniem: Installateurs en vastnetbeheerders liegen, misleiden en bedreigen er op los, maar laat je niet intimideren....

Privacy Stemwijzer Eerste Kamer gelanceerd

A. Noniem: De Privacy stemwijzer geeft op mijn Brave browser het volgende terug: Your connection is not private Attackers might be trying to steal your information from www....
Joop: Jaaaa, ik ging het ook meteen doen en vond het zeker geweldig!
kees: onmiddellijk doen!!! u zult verstelt staan, ik tenminste wel....

UWV geeft anderhalf miljoen werkgevers onnodig toegang tot register arbeidsbeperkten

anoniem: Ik zit in het doelgroepregister en baal daar ontzettend van! heb altijd goed gewerkt voor ik er in kwam tot ik ziek werd en een paar jaar in therapie moest....

Privacy-aanbevelingen voor verkiezingsprogrammas Tweede Kamerverkiezingen 2017

Guido: Leuke tekst, maar in praktijk werkt dit niet. Autoriteit persoonsgegevens moet vanwege geld, mankracht en middelen te kort kiezen welke zaak ze wel of niet nemen, dus die doen niets, en negeren ruim 15 jaar schendingen....

Vragen over kentenscannen door belastingdienst

annoniempje: Idd Caroline het gaat alle perken te buiten! Een stelletje bloedhonden zijn het! Nog meer mensen in de problemen en schuldenproblematiek in ons (A) Sociale Nederland!

Honderd gegevens per leerling voor de overheid

Anoniem: Ik mis praktische informatie over wat we kunnen doen....

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.1 seconden