Laatste update: 3 mei 2010

SP verkiezingsprogramma 2010

Het definitieve programma is iets duidelijker over controle en registratie dan het conceptprogramma. Maar het is opvallend dat concrete invulling regelmatig ontbreekt. De SP zegt bijvoorbeeld dat er "meer aandacht nodig is voor het voorkomen van huiselijk geweld". Uiteraard een belangrijk punt. Maar hoe ze dat denken te doen is onduidelijk. Via meer controle achter de voordeur? Juist in de uitvoering kan privacy de sluitpost blijken te zijn.

In het conceptprogramma stond nog dat "de Europese bewaarplicht voor telecomgegevens moet worden teruggedraaid". Dat is helaas geschrapt in de definitieve versie.

In algemene zin zeggen ze dat de samenleving tegen terrorisme en criminaliteit beschermd moet worden, "maar als dergelijke maatregelen onnodig de privacy en de burgerrechten inperken, moeten we ze aanpassen". Met name wordt genoemd dat ze tegen de opslag van vingerafdrukken zijn. Om welke andere maatregelen het hier gaat, zeggen ze er niet bij. Ook in het kader van europese terrorisme bestrijding heeft de SP "geen behoefte aan nog meer Europese richtlijnen die onze privacy inperken". Ook hier wordt niet gezegd welke richtlijnen dat zijn, maar de partij doelt waarschijnlijk op wetsvoorstellen als Privégegevens vliegtuigpassagiers registreren en Inzage VS in bankafschriften, waarvan ze eerder al hebben laten weten dat ze daar tegen zijn.

De SP vindt nog steeds dat "het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) meer sanctiemogelijkheden moet krijgen en hogere boetes moet kunnen opleggen".

Reizen
De SP is zoals bekend tegen de huidige vorm van kilometerheffing. Overigens is privacy daarbij niet het argument. Daarnaast vindt de SP dat "gegevens over het reisgedrag van reiziger niet langer mogen worden opgeslagen dan noodzakelijk is voor het vervoer". Daarmee zijn ze feitelijk tegen de huidige praktijk dat reisgegevens bij oa. de OV-chipkaart zeven jaar worden bewaard.

Internet
In het definitieve programma wordt nu ook wat gezegd over internet. De SP is tegen een downloadverbod. Ze vinden ook dat "internetproviders zich niet mogen inlaten met het verkeer van hun klanten". Ze willen dat het 'briefgeheim' zowel voor post, telefonie als internet gaat gelden.

Gezondheidszorg
De SP weet uit eigen onderzoek dat voor jeugdhulpverleners "blijkt dat [..] medewerkers verdrinken in het papierwerk en hulpverleners hebben veel te weinig tijd voor de kinderen. Jeugdhulpverleners willen meer zeggenschap over hun eigen werk en minder controle van bovenaf." Toch heeft de SP geen maatregelen tegen de registratiedrift in het programma opgenomen. In het verleden stemde SP juist voor oa. het Electronisch Kind Dossier. De SP is in het definitieve programma genuanceerder geworden, want psychiatrische patiënten moeten tijdelijk worden opgenomen en behandeld als dat nodig is.

Wat staat er niet in
Er wordt niets gezegd over het stoppen met het EPD, waar de SP indertijd tegen heeft gestemd. In het vorige programma was de SP nog fel tegen de identificatieplicht, maar daar wordt nu niets meer over gezegd.


Deel deze pagina via:

Politieke partijen

Bekijk hoe politieke partijen stemmen:

21-11-17

Eerste Kamer stemt in met massale kentekenregistratie voor opsporing

De Eerste Kamer heeft op 21 november 2017 ingestemd met het wetsvoorstel om met kentekenscanners massaal het reisgedrag van automobilisten vast te leggen. Op 8 november 2016 ging de Tweede Kamer al akkoord. Met dit wetsvoorstel (toelichting) wordt het mogelijk voor opsporingsdiensten om met camera's langs de wegen alle langsrijdende auto's te registreren. Lees verder >>>

31-08-17

Stevige kritiek anti-terrorismeplan minister Blok

De Raad van State, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak hebben stevige kritiek op het plan van minister Blok (VVD) om terrorismeverdachten langer in voorarrest te houden en bij hen makkelijker DNA af te nemen. De minister heeft op 26 juni 2017 een wetsvoorstel (toelichting) hierover naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.038 seconden