Laatste update: 3 mei 2010

SP verkiezingsprogramma 2010

Het definitieve programma is iets duidelijker over controle en registratie dan het conceptprogramma. Maar het is opvallend dat concrete invulling regelmatig ontbreekt. De SP zegt bijvoorbeeld dat er "meer aandacht nodig is voor het voorkomen van huiselijk geweld". Uiteraard een belangrijk punt. Maar hoe ze dat denken te doen is onduidelijk. Via meer controle achter de voordeur? Juist in de uitvoering kan privacy de sluitpost blijken te zijn.

In het conceptprogramma stond nog dat "de Europese bewaarplicht voor telecomgegevens moet worden teruggedraaid". Dat is helaas geschrapt in de definitieve versie.

In algemene zin zeggen ze dat de samenleving tegen terrorisme en criminaliteit beschermd moet worden, "maar als dergelijke maatregelen onnodig de privacy en de burgerrechten inperken, moeten we ze aanpassen". Met name wordt genoemd dat ze tegen de opslag van vingerafdrukken zijn. Om welke andere maatregelen het hier gaat, zeggen ze er niet bij. Ook in het kader van europese terrorisme bestrijding heeft de SP "geen behoefte aan nog meer Europese richtlijnen die onze privacy inperken". Ook hier wordt niet gezegd welke richtlijnen dat zijn, maar de partij doelt waarschijnlijk op wetsvoorstellen als Privégegevens vliegtuigpassagiers registreren en Inzage VS in bankafschriften, waarvan ze eerder al hebben laten weten dat ze daar tegen zijn.

De SP vindt nog steeds dat "het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) meer sanctiemogelijkheden moet krijgen en hogere boetes moet kunnen opleggen".

Reizen
De SP is zoals bekend tegen de huidige vorm van kilometerheffing. Overigens is privacy daarbij niet het argument. Daarnaast vindt de SP dat "gegevens over het reisgedrag van reiziger niet langer mogen worden opgeslagen dan noodzakelijk is voor het vervoer". Daarmee zijn ze feitelijk tegen de huidige praktijk dat reisgegevens bij oa. de OV-chipkaart zeven jaar worden bewaard.

Internet
In het definitieve programma wordt nu ook wat gezegd over internet. De SP is tegen een downloadverbod. Ze vinden ook dat "internetproviders zich niet mogen inlaten met het verkeer van hun klanten". Ze willen dat het 'briefgeheim' zowel voor post, telefonie als internet gaat gelden.

Gezondheidszorg
De SP weet uit eigen onderzoek dat voor jeugdhulpverleners "blijkt dat [..] medewerkers verdrinken in het papierwerk en hulpverleners hebben veel te weinig tijd voor de kinderen. Jeugdhulpverleners willen meer zeggenschap over hun eigen werk en minder controle van bovenaf." Toch heeft de SP geen maatregelen tegen de registratiedrift in het programma opgenomen. In het verleden stemde SP juist voor oa. het Electronisch Kind Dossier. De SP is in het definitieve programma genuanceerder geworden, want psychiatrische patiënten moeten tijdelijk worden opgenomen en behandeld als dat nodig is.

Wat staat er niet in
Er wordt niets gezegd over het stoppen met het EPD, waar de SP indertijd tegen heeft gestemd. In het vorige programma was de SP nog fel tegen de identificatieplicht, maar daar wordt nu niets meer over gezegd.


Referendum donorwet

donorwetWilt u een referendum over de donorwet? Stuur uw handtekening voor 14 juni naar de Kiesraad.

Deel deze pagina via:

Politieke partijen

Bekijk hoe politieke partijen stemmen:

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan deactiveren. >>>

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

07-01-18

Kerken houden toch toegang tot gemeentelijke administratie

Religieuze instellingen blijven door de gemeente geïnformeerd worden als burgers verhuizen, trouwen of overlijden. De toezegging van het vorige kabinet om dit per 1 januari 2018 te beëindigen, is door het nieuwe kabinet teruggedraaid. Wijzigingen in de gemeentelijke basisregistratie worden automatisch aan kerken doorgegeven. Lees verder >>>

28-11-17

Uitbreiding continue screening door overheid

Per 1 maart 2018 wordt het personenregister in de kinderopvang actief. Met het personenregister wordt het aantal personen dat onder continue screening van de overheid valt, flink uitgebreid. In dit register worden personen geregistreerd die structureel in contact komen met kinderen in de kinderopvang. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.045 seconden