Overheid gaat toch breed gegevens uitwisselen.

Op dit moment worden veel taken aan de gemeenten overgedragen, waaronder de jeugdzorg, wmo en werk & inkomen. Hierdoor komen veel gegevens bij de gemeenten terecht. Tot op heden is het uitwisselen van gegevens tussen deze verschillende gebieden verboden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan een visie om deze uitwisseling toch mogelijk te maken. Het ministerie heeft Privacy Barometer om een reactie gevraagd op hun concept-visie. Vandaag hebben we dat mondeling bij het ministerie toegelicht.

De politieke keuze die ten grondslag ligt aan deze visie steunen wij niet, omdat de inbreuk op de privacy groot is en de noodzaak niet is aangetoond. Maar het visiedocument gaat over de uitwerking ervan. Om de inbreuk te minimaliseren, hebben wij de volgende aanbevelingen meegeven.

1. Meer controle van een machtiger wordende overheid. De overheid krijgt meer macht over burgers door de opbouw van veel gedetailleerdere profielen en dossiers. Voor een goed functionerende rechtsstaat, moet meer tegenmacht georganiseerd worden. Wij adviseren daarvoor een privacyfunctionaris bij gemeenten verplicht te stellen. Daarnaast adviseren wij professionalisering van de gemeenteraad door onder andere scholing. De werkwijze van de overheid moet transparanter worden met een evaluatie-, rapportage- en verantwoordingsverplichting.

2. Start bij het ontwerpen van processen en systemen met 'privacy by design'. Met 'privacy-by-design' wordt er vanaf het begin al rekening met de privacy gehouden. Het achteraf repareren van privacy in een ingevoerd proces of systeem leidt niet tot een goede privacybescherming. De risico's voor de privacy moeten verder verminderd worden door een Privacy Impact Assessment uit te voeren. In de uitwerking dienen samenwerkende organisaties hun afspraken in een convenant vast te leggen. Medewerkers in een gemeente werken allen volgens hetzelfde privacy-protocol dat als uitvloeisel van het convenant en wettelijke regels wordt opgesteld. Belangrijk juridisch uitgangspunt is in ieder geval de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet geneeskundige behandelovereenkomst. Deze laatste regelt het medisch beroepsgeheim.

3. Meer landelijke sturing en controle is onontbeerlijk. Lokaal geëxperimenteer met de privacy van burgers waar het ook nog om bijzondere (medische) persoonsgegevens gaat, is niet acceptabel. Er is meer centrale sturing en controle nodig vanuit het Rijk op het gebied van privacybescherming. Staatssecretaris Teeven heeft met de privacy-informatiefolder een concrete handleiding beloofd voor de mensen die in de gemeente in het sociale domein werkzaam zijn. Het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment moet landelijk worden begeleid. Elk convenant hoort bij het CBP gemeld te worden.

4. De burger dient altijd geïnformeerd te worden over het gebruik van gegevens. Ook als dit zonder toestemming gebeurt. Er is geen situatie denkbaar dat de burger geen recht heeft geïnformeerd te worden over het gebruik van zijn persoonlijke gegevens.

5. Het verwerken van gegevens zonder toestemming dient geminimaliseerd te worden. In het visie-document worden nog veel uitzonderingen bedongen. Alsof in elke situatie de overheid uiteindelijk aan het langste eind moet trekken. Het hele idee van privacybescherming is juist dat die inbreuk ergens stopt.
 

Lees onze volledige brief met aanbevelingen hier.

Sinds vandaag heeft het ministerie een internetconsultatie over deze visie gestart. Geeft u vooral uw mening!
 

reacties

Het is slapend Nederlands om onverschillig te staan tegenover schenden van privacy; de Duitsers met hun historie zijn daarover genuanceerder: www.youtube.com/watch?v=bkLI9thlSHQ !!!

Dat gaat over de privacy en de burger' motivatie om er op tegen te zijn.

Zeker omdat Jeugdzorg met kinderbeschermende ogen kijkt en 3 op de 4 keer iets meent te zien en tot veilige dwang overgaat, dat het kind juist niet aanvoelt als veilig en getraumatiseerd raakt door een verkeerd dwangtraject, is jeugdzorg deze vrijheid geven een zeer groot risico voor het belang van het kind. Ook al werken de jeugdzorgwerkers straks op een andere locatie, ze zijn opgeleid om tot OTS en Uithuisplaatsen over te gaan als EigenKracht niet werkt,

EigenKracht werkt niet tegen gedragsveranderingen door kanker of infectie, die deze werkers niet kúnnen diagnosticeren. Jeugdzorg denkt te veel koker-pedagogisch en niet medisch-academisch. Kokervisie is niet gezond voor het belang van het kind.

Privacy schenden om met insinuaties een dwangtraject te laten opleggen door een kinderrechter, is geen gegronde 'hulp'verlening.

Er is reeds veel ervaring met de fouten van jeugdzorg in juridische rapporten naar de rechters. Niet best om jeugdzorg vertrouwen te geven!

Ik heb mijn reactie op mijn blog geplaatst: 1sand0s.nl/2014/03/dutch-reactie-gegevensdeling/

Samengevat ben ik het helemaal met jullie punten eens, en benadruk ik nogmaals dat privacy belangrijk is, niet alleen qua impact voor personen maar ook voor het vertrouwen, wat ontzettend belangrijk is bij zorg en ondersteuning.

Daarnaast zie ik wel degelijk een rol voor de centrale overheid om dit beter te sturen. Daar moeten dan ook deskundigen (medici, privacy experts, juristen) worden betrokken, maar zeker ook ethici, niet alleen geneeskundige, maar juist ook informatica ethici. De software voor deze gegevensdeling gaat gemaakt worden met intrinsieke normen en waarden.

Voeg zelf uw reactie toe:

naam: 
reactie: 
0/1500
 

 

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan deactiveren. >>>

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Deel deze pagina via:

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Laatste reacties:

Slimme meter weigeren

Tante Truus: De informatie en link in dit artikel betreffende de keuring van energiemeters is verouderd....

Tweede Kamer moet recht doen aan tegenstem

Andre Hof: En alweer voel ik me als burger en kiesgerechtigde in Nederland zwaar in de zeik genomen....

Vijf tips voor een privacyvriendelijke blockchain

Reinout: @bijnaSimon De gedachte bij het gebruik van transactienummers is dat je aan documenten een transactienummer toekent en er een controlegetal van berekent....
bijnaSimon: Vooral #2 heeft mijn interesse, omdat die uit privacy-oogpunt het belangrijkst is....

Ook Rutte misleidt ten behoeve van voor-stem

Mark: Na elke terreuraanslag blijkt de terrorist al 'in het vizier van de veiligheidsdiensten' te zijn geweest....
F.J.C.Vermeer: Rutte moet duidelijk eerst eens een gesprek aangaan met zijn minister van binnenlandse zaken voor hij een reactie geeft....

Kabinet en AIVD misleiden burgers

De zoveelste Rob: Tegen de wet inlichtingendiensten zijn en tegelijk actief zijn op sociale media komt niet consequent over....

Nederland nog steeds wereldkampioen afluisteren

Henk Duijs: Hoogstwaarschijnlijk zijn de taps die wél gemaakt zijn maar niet gemeld zijn niet meegerekend! Het OM meldt in veel,héél veel,gevallen alleen de taps die gebruikt gaan worden in een zaak....

De vijf grootste problemen van de sleepwet

Richard Kres (1942): Heldere kritiek. Eens dat deze onderdelen verbeterd moeten worden alvorens de wet wordt aangenomen....

Sleepwet is risico voor vrije samenleving

Sillyme: Zou graag meer feitelijk onderzoek zien dan alleen een mening....

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.062 seconden