'Eis tot inzage in medische dossiers misleidend'

Zorgverzekeraars VGZ en CZ hebben in hun contracten voor huisartsen opgenomen dat ze recht op inzage hebben in medische dossiers. Daarmee lijken de zorgverzekeraars af te wijken van dwingende regels van het ministerie van Volksgezondheid. De overige zeven verzekeraars hebben deze bepalingen niet in hun contract opgenomen.

Tot op de dag van vandaag weigeren zo’n 500 huisartsen om het nieuwe contract met VGZ te tekenen, onder meer vanwege de privacyschending. In de contracten van VGZ, maar ook in die van CZ, staat dat de huisarts verplicht is de zorgverzekeraar inzage in de medische dossiers van patiënten te geven, als dat voor controle van declaraties nodig is.

Dwingende regeling

Maar er is al een dwingende regeling van het ministerie van Volksgezondheid voor het controleren van declaraties van zorgverleners. Inzage in medische dossiers mag zeker niet zomaar. In de regeling* is een stappenplan met voorwaarden opgenomen hoe declaraties gecontroleerd mogen worden. Controle door inzage in het medisch dossier mag alleen als er sprake is van een ernstig vermoeden van fraude en als andere controlemiddelen geprobeerd en uitgeput zijn.

Bij navraag door Privacy Barometer zeggen zowel VGZ als CZ deze wettelijke regeling gewoon te volgen. Maar waarom wordt die eis tot inzage in de dossiers dan apart in het contract opgenomen? Waarom wordt niet gewoon verwezen naar de regeling van het ministerie? VGZ-woordvoerder Karen van Rijsewijk stelt dat ze dat wel degelijk doen. "We verwijzen daar wel naar in de Algemene voorwaarden zorginkoop die onderdeel vormen van de met huisartsen te sluiten overeenkomst". Ook CZ zegt dat de wet altijd boven hun eigen contracten uitstijgt. Woordvoerder Els Potma: "Voor ons is wet- en regelgeving leidend. In onze overeenkomst hebben we ervoor gekozen daar een korte toelichting op te geven, zodat de huisarts weet welke controles mogelijk zijn. Dat wil zeggen dat inzage in relevante stukken, waaronder indien nodig medische dossiers, tot de mogelijkheden behoort. Er zit geen speciale gedachte achter."

Misleidend

Volgens jurist Ab van Eldijk misleiden zorgverzekaars de huisartsen hiermee. "In contracten opnemen dat de zorgverzekeraar inzage mag krijgen in medische dossiers is misleidend, brutaal en getuigt niet van respect voor privacyrechten van burgers." Van Eldijk is voorzitter van de stichting KDVP, die zich al jaren inzet voor het behoud van privacy in de zorg. "Huisartsen zullen erdoor overvallen worden. Er wordt met een contract gewapperd en daar gaan fouten optreden. Huisartsen hebben geen tijd om in wetteksten te zoeken of daar iets anders in staat. Zij zijn met hun patiënten bezig."

Van Eldijk vindt dat VGZ en CZ een rookgordijn optrekken: "Zorgverzekeraars nemen dit soort bepalingen graag op omdat ze hopen dat zorgverleners zich daardoor gehouden voelen om inzage te geven. Maar dit soort inbreukmakende verplichtingen kunnen niet via zulke contracten worden opgelegd en zijn ook niet bindend. Aan de andere kant maakt het wel duidelijk dat verzekeraars gewoon zonder voorwaarden toegang willen tot medische dossiers van hun verzekerden."

Update: Lees ook de aanvullende reacties hieronder van CZ en VGZ.

* Het is nog maar de vraag of deze ministriële regeling wel aan de wettelijke privacy-eisen voldoet. In het stappenplan zijn de noodzakelijke criteria niet voldoende uitgewerkt om vast te stellen of een inbreuk op privacyrechten van patiënten en het medisch beroepsgeheim rechtmatig is.

Eerste Kamer tegen inzage medisch dossier zonder toestemming

De Eerste Kamer gaat niet akkoord met het wetsvoorstel waarmee zorgverzekeraars zonder toestemming inzage kunnen krijgen in medische dossiers bij een vermoeden van fraude. De Tweede Kamer ging eerder wel akkoord.
Lees verder >>>

Hoe zit het met mijn privacy beste zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars zitten op een enorme berg met zeer gevoelige gegevens, maar hoe ze daar precies mee omgaan is niet altijd even duidelijk. Zo zijn veel privacybepalingen van zorg­verzekeraars moeilijk leesbaar.
Lees verder >>>

reacties

Wie trekt hier een rookgordijn op? CZ houdt zich aan wet- en regelgeving en doet niets meer of minder dan daarop een toelichting geven in de overeenkomst. De reactie van Van Eldijk is verwarrend en kunnen wij niet plaatsen.

@Els Potma Als het echt alleen om een toelichting gaat, die niets feitelijks veranderd aan de afspraken, dan zou CZ er ook geen probleem mee mogen hebben deze toelichting te schrappen zodat de 500 huisartsen gewoon kunnen tekenen.

Sinds wanneer nemen juristen toelichtingen op in contracten? Beetje vreemd.

VGZ en CZ zijn foute clubs. Jammer dat veel mensen zich er niet in verdiepen tot het te laat is. Die mensen verpesten het wel voor anderen die ook deze louche praktijken in gezogen worden.

Huisartsen die een contract met VGZ of CZ tekenen mag je die verraders noemen? Persoonlijk zou ik een arts die dat contract tekenen mijden. De verzekeraars overzichten van VGZ en CZ kunnen als "zwarte lijst " gebruikt worden.

Aan allen:

Mijn huisarts werkt NIET mee.

Tip: neem contact op met uw huisarts(bij voorkeur tijdens een bezoek) en geef duidelijk aan dat uw medische dossier enkel een zaak is tussen u en hem en eventuele medische specialisten.

Ik heb 't zo geregeld dat als mij wat overkomt, dat er niets via internet wordt

verzonden.

Onthou voor eens en voor altijd dat verzekeraars geen artsen zijn!!!

Een medisch dossier is handel. Als ze die info in handen hebben kunnen ze daar hun beleid op bepalen en dat is NIET de bedoeling.

Dat en meer via deze webinfo:

https://fubarbaar.wordpress.com/2014/08/02/verzekeraars-krijgen-inzage-in-medische-dossiers/comment-page-2/#comment-10270

Voor het overige vind ik dat Nederlanders veel vaker in verzet moeten komen en zich niet langer moeten laten intimideren door figuren die (privacy)wetten aan hun laars lappen.

Destebeter! Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking is alert!

https://www.security.nl/posting/414434/Meeste Nederlanders niet aangemeld voor nieuwe EPD

Zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht om fraude en misbruik in de zorg te voorkomen. Zij doen dat onder meer door te controleren of de declaraties die zij betalen met het geld van de premiebetalers, wel correct zijn. In het uiterste geval kan een zorgverzekeraar daarvoor inzage vragen in medische gegevens. Dit is wettelijk geregeld in onder meer de Zorgverzekeringswet en de Regeling Zorgverzekering.

Inzage in medisch dossiers is aan uiterst strenge privacyregels gebonden en mag alleen in het uiterste geval worden ingezet, door een zeer beperkte groep mensen die onder het medisch beroepsgeheim vallen. VGZ doet dit liefst zo min mogelijk, door via andere manieren van controle al eerder in het proces aan te tonen of een declaratie al of niet terecht is.

Omdat veel artsen hiervan niet op de hoogte zijn, vindt VGZ het belangrijk om hen ook in de overeenkomst erop te wijzen welke plichten zorgverzekeraars en zorgaanbieders gezamenlijk hebben bij het voorkomen van fraude en oneigenlijk gebruik van premiegelden. Dit is overigens niet nieuw: het stond ook afgelopen jaren in het contract dat de huisartsen hebben getekend.

 

@Karin van Rijsewijk - Als het enkel en alleen gaat om het op de hoogte stellen van de artsen en feitelijk niets toevoegt aan bestaande wet- en regelgeving hoeft het niet in een contract maar had een informatief briefje volstaan. Was ook een stuk voordeliger geweest...

In de modelovereenkomst van VGZ (http://bit.ly/1FTJqJA), art. 8, lid 3 en 4:

"3. Indien en voor zover de controle betrekking heeft op de rechtmatigheid en doelmatigheid is de Zorgaanbieder gehouden de Medische Dienst van de Zorgverzekeraar inzage te geven in de medische dossiers van de verzekerden.

4. De controle zal niet onnodig belastend zijn en zich niet verder uitstrekken dan voor het doel van de controle noodzakelijk is."

Je zou deze bepalingen kunnen zien als interpretatie van de moeilijk leesbaar wetstekst die gaat over deze controleplicht van de verzekeraar en de daarbij horende voorwaarden en bevoegdheden (voornamelijk http://bit.ly/1AdIxTB, art. 7.5). Voor zover die interpretatie juist is (dat is voer voor juristen), doet VGZ dus niets anders dan in eenvoudige taal opschrijven wat al wettelijk is voorgeschreven, en daar lijkt me weinig mis mee.

Ik denk dat het probleem is dat VGZ niet vermeldt dát deze voorwaarden gewoon uit de wet voortvloeien. Het ligt voor de hand dat veel artsen dan denken dat ze helemaal door VGZ zelf bedacht zijn. Een communicatief onhandigheidje van VGZ, zou ik zeggen, en verder een storm in een glas water.

Voeg zelf uw reactie toe:

naam: 
reactie: 
0/1500
 

 

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Deel deze pagina via:

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Laatste reacties:

Slimme meter weigeren

Martee: Vattenval zit nu erg te pushen voor de installatie van een slimme meter (WarmteLink)....
tegenstander straling: Ik vind mijn privacy zeer belangrijk en op al die extra straling zit ik ook niet echt te wachten....
Anoniem: Installateurs en vastnetbeheerders liegen, misleiden en bedreigen er op los, maar laat je niet intimideren....

Privacy Stemwijzer Eerste Kamer gelanceerd

A. Noniem: De Privacy stemwijzer geeft op mijn Brave browser het volgende terug: Your connection is not private Attackers might be trying to steal your information from www....
Joop: Jaaaa, ik ging het ook meteen doen en vond het zeker geweldig!
kees: onmiddellijk doen!!! u zult verstelt staan, ik tenminste wel....

UWV geeft anderhalf miljoen werkgevers onnodig toegang tot register arbeidsbeperkten

anoniem: Ik zit in het doelgroepregister en baal daar ontzettend van! heb altijd goed gewerkt voor ik er in kwam tot ik ziek werd en een paar jaar in therapie moest....

Privacy-aanbevelingen voor verkiezingsprogrammas Tweede Kamerverkiezingen 2017

Guido: Leuke tekst, maar in praktijk werkt dit niet. Autoriteit persoonsgegevens moet vanwege geld, mankracht en middelen te kort kiezen welke zaak ze wel of niet nemen, dus die doen niets, en negeren ruim 15 jaar schendingen....

Vragen over kentenscannen door belastingdienst

annoniempje: Idd Caroline het gaat alle perken te buiten! Een stelletje bloedhonden zijn het! Nog meer mensen in de problemen en schuldenproblematiek in ons (A) Sociale Nederland!

Honderd gegevens per leerling voor de overheid

Anoniem: Ik mis praktische informatie over wat we kunnen doen....

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.104 seconden