Update: Op verzoek van de Eerste Kamer, heeft de staatssecretaris inmiddels schriftelijk antwoord op onze brief gegegeven. Zie verderop voor linkjes.

Jeugdwet blijft zorgenkind

Morgen debatteert de Eerste Kamer over de decentralisatie van de jeugdzorg en het verplicht gebruik van het BurgerServiceNummer (BSN) in de jeugdzorg. De Eerste Kamer had eind vorig jaar veel vragen over deze wetsvoorstellen. Afgelopen vrijdag kwamen de antwoorden van staatssecretaris van Rijn en staatssecretaris Teeven.

Fundamentele vragen van de Eerste Kamer zoals de reden van de decentralisatie, of het de gewenste bezuinigingen oplevert en voor welk probleem dit nu een oplossing is, worden door de staatssecretarissen niet echt beantwoord. Ook op vragen rond privacybescherming en gegevensuitwisseling die door een grote meerderheid van de Eerste Kamer gesteld zijn, gaan ze slechts summier in. De bewindslieden lijken te kiezen voor de weg van "We leggen het nog één keer uit".

In reactie op deze antwoorden schreven wij de Eerste Kamer een brief met de volgende punten

Met de decentralisaties komen zeer veel gegevens bij de gemeente terecht. Dat is onwenselijk en in strijd met de wet.

Met het decentraliseren van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen, komen alle relevante gegevens over individuele burgers bij de gemeente bij elkaar. De lokale overheden krijgen zo een zeer gedetailleerd beeld en daarmee controle over privélevens van mensen. In veruit de meeste gevallen dient dat geen enkel doel en is dat niet proportioneel. Het doel van het kabinet is dat als burgers meerdere problemen ervaren, die in samenhang kunnen worden aangepakt. Maar de staatssecretarissen constateren zelf dat het percentage gezinnen met meerdere problemen slechts 3% à 4% bedraagt. Deze verzameldrift van de gemeenten is in strijd met art. 8 EVRM en art.9 Wbp. Hierover schreef ook het CBP een brief (PDF).

Met het toenemend gebruik van het BSN krijgt de overheid een steeds beter totaaloverzicht van burgers.

Met het verplicht stellen van het gebruik van het BSN binnen de jeugdzorg, is er weer een terrein waar de overheid per individu de gedragingen nauwgezet kan volgen. De staatssecretaris zegt bang te zijn voor persoonsverwisselingen, maar onderbouwt nergens dat dit vaak voorkomt. Persoonsverwisselingen in de jeugdzorg liggen niet erg voor de hand. Het lichtzinnig gebruik van het BSN op tal van terreinen is een enorm privacy-risico voor de toekomst. Afgelopen najaar is het wetsvoorstel dat in de strijd tegen fraude koppelingen van gegevens op veel verschillende gebieden mogelijk maakt, zonder debat in Eerste en Tweede Kamer als hamerstuk aangenomen. Als er geen fundamentele discussie wordt gevoerd over het steeds breder gebruik van het BSN, rommelt de politiek Nederland een controlestaat in waar de NSA slechts van kan dromen. De overheid moet zich daarin veel terughoudender opstellen.

Lees onze volledige brief hier.
 

Update 28 januari 2014. Op verzoek van de Eerste Kamer, heeft de staatssecretaris schriftelijk antwoord op onze brief gegegeven. Hij deed dit apart voor de jeugdwet (onderaan) en het gebruik van het BSN binnen de jeugdzorg (onderaan).

reacties

Kan dit niet juridisch worden tegen gehouden? Ik wil niet, dat bijv. straks medisch dossier kind (#jeugdggz) bij gemeenten inzichtelijk is. Bijv. bij wijkteam. Is medische informatie en mag alleen naar behandelaren toe. Vreselijk, dat gemeenten ook alles van ouders/kind te weten kunnen komen. Voel me behoorlijk aangetast in privacy bij transitie jeugdggz naar gemeenten.

Wat denk je van de Wmo? Gemeenteambtenaren die aan de keukentafel aanschuiven en die je maar je complete medische details moet uitleggen omdat je anders geen hulp of hulpmiddelen krijgt.

De Eerste Kamer deelt onze zorgen en stelt aanvullende vragen aan het kabinet, met name over het privacy-aspect. www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/senaat-heeft-nog-meer-vragen-over-jeugdwet.9191137.lynkx

Voeg zelf uw reactie toe:

naam: 
reactie: 
0/1500
 

 

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Deel deze pagina via:

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Laatste reacties:

Ziekenhuis wordt DNA-databank voor justitie

Bardman: Weet je meteen waarom ze zo graag je de donorcodicil in de maag willen splitsen

Slimme meter weigeren

Ik ben slim dus weiger liever.: Hoi, ik heb al veel meegmaakt ook de intimidatie en zelfs fraude aan de kant van de netbeheerder....
Hans: @Richard Je kan aan de buitenkant het verschil meestal niet zien....
richard.: weet iemand hoe de traditionele digitale meter eruit ziet....
Gertjan: Mijn vader van 72 is vanavond ook lastig gevallen door een mannetje van Liander, 's avonds om 20....
Marco: Ik weiger pertinent een slimme meter. Als zo'n meter op hol slaat kun je nooit bewijzen wat jouw werkelijke verbruik is....

Help mee het medisch beroepsgeheim te beschermen

Geranna: Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Wie controleert de zorgverzekeraars? Het zou mij niet verbazen dat de fraude die daar plaatsvindt een veelvoud is....
Annie Van Es: Ik vind deze maatregel niet juist. Zelf heb ik hier een probleem mee....
Maurits Niers: Met een niet integere vvd kunnen we zeggen dat we een onbetrouwbare overheid hebben....

Vragen over kentenscannen door belastingdienst

Caroline: Dit is een duidelijk geval van function creep en is daarmee precies wat al eerder voorspeld is door privacy minded organisaties en mensen....

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.056 seconden