Update: Op verzoek van de Eerste Kamer, heeft de staatssecretaris inmiddels schriftelijk antwoord op onze brief gegegeven. Zie verderop voor linkjes.

Jeugdwet blijft zorgenkind

Morgen debatteert de Eerste Kamer over de decentralisatie van de jeugdzorg en het verplicht gebruik van het BurgerServiceNummer (BSN) in de jeugdzorg. De Eerste Kamer had eind vorig jaar veel vragen over deze wetsvoorstellen. Afgelopen vrijdag kwamen de antwoorden van staatssecretaris van Rijn en staatssecretaris Teeven.

Fundamentele vragen van de Eerste Kamer zoals de reden van de decentralisatie, of het de gewenste bezuinigingen oplevert en voor welk probleem dit nu een oplossing is, worden door de staatssecretarissen niet echt beantwoord. Ook op vragen rond privacybescherming en gegevensuitwisseling die door een grote meerderheid van de Eerste Kamer gesteld zijn, gaan ze slechts summier in. De bewindslieden lijken te kiezen voor de weg van "We leggen het nog één keer uit".

In reactie op deze antwoorden schreven wij de Eerste Kamer een brief met de volgende punten

Met de decentralisaties komen zeer veel gegevens bij de gemeente terecht. Dat is onwenselijk en in strijd met de wet.

Met het decentraliseren van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen, komen alle relevante gegevens over individuele burgers bij de gemeente bij elkaar. De lokale overheden krijgen zo een zeer gedetailleerd beeld en daarmee controle over privélevens van mensen. In veruit de meeste gevallen dient dat geen enkel doel en is dat niet proportioneel. Het doel van het kabinet is dat als burgers meerdere problemen ervaren, die in samenhang kunnen worden aangepakt. Maar de staatssecretarissen constateren zelf dat het percentage gezinnen met meerdere problemen slechts 3% à 4% bedraagt. Deze verzameldrift van de gemeenten is in strijd met art. 8 EVRM en art.9 Wbp. Hierover schreef ook het CBP een brief (PDF).

Met het toenemend gebruik van het BSN krijgt de overheid een steeds beter totaaloverzicht van burgers.

Met het verplicht stellen van het gebruik van het BSN binnen de jeugdzorg, is er weer een terrein waar de overheid per individu de gedragingen nauwgezet kan volgen. De staatssecretaris zegt bang te zijn voor persoonsverwisselingen, maar onderbouwt nergens dat dit vaak voorkomt. Persoonsverwisselingen in de jeugdzorg liggen niet erg voor de hand. Het lichtzinnig gebruik van het BSN op tal van terreinen is een enorm privacy-risico voor de toekomst. Afgelopen najaar is het wetsvoorstel dat in de strijd tegen fraude koppelingen van gegevens op veel verschillende gebieden mogelijk maakt, zonder debat in Eerste en Tweede Kamer als hamerstuk aangenomen. Als er geen fundamentele discussie wordt gevoerd over het steeds breder gebruik van het BSN, rommelt de politiek Nederland een controlestaat in waar de NSA slechts van kan dromen. De overheid moet zich daarin veel terughoudender opstellen.

Lees onze volledige brief hier.
 

Update 28 januari 2014. Op verzoek van de Eerste Kamer, heeft de staatssecretaris schriftelijk antwoord op onze brief gegegeven. Hij deed dit apart voor de jeugdwet (onderaan) en het gebruik van het BSN binnen de jeugdzorg (onderaan).

reacties

Kan dit niet juridisch worden tegen gehouden? Ik wil niet, dat bijv. straks medisch dossier kind (#jeugdggz) bij gemeenten inzichtelijk is. Bijv. bij wijkteam. Is medische informatie en mag alleen naar behandelaren toe. Vreselijk, dat gemeenten ook alles van ouders/kind te weten kunnen komen. Voel me behoorlijk aangetast in privacy bij transitie jeugdggz naar gemeenten.

Wat denk je van de Wmo? Gemeenteambtenaren die aan de keukentafel aanschuiven en die je maar je complete medische details moet uitleggen omdat je anders geen hulp of hulpmiddelen krijgt.

De Eerste Kamer deelt onze zorgen en stelt aanvullende vragen aan het kabinet, met name over het privacy-aspect. www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/senaat-heeft-nog-meer-vragen-over-jeugdwet.9191137.lynkx

Voeg zelf uw reactie toe:

naam: 
reactie: 
0/1500
 

 

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Deel deze pagina via:

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Laatste reacties:

Minister duwt door met inzage medische dossiers door zorgverzekeraars

Theo Maas: Het is interessant om deze wijzigingen tegen de GDPR en AVG aan te houden....

Wetsvoorstel aanpassing sleepwet ondermaats

doet er niet toe: velen zijn u voor gegaan en hebben voor dit alles gewaarschuwd jaren terug, maar nee we zijn gek en weten niet waar we over praten....
Caroline: Eigenlijk is het dus zo dat wij allemaal moeten voldoen aan de AVG, we zijn bijna paranoia geworden over privacy, maar de overheid staat daar volledig boven en verzamelt letterlijk alles van ons....

Wetsvoorstel geeft minister vrijbrief voor vergaand doorlichten burgers

De_Democraat: Tja,dit gaat gewoon te ver,zo kan niemand meer vrij bewegen en leven in dit,land,we gaan steeds meer naar Chinese praktijken....
Middenstander: Volg over het onderwerp SyRI risicoprofilering ook de lopende discussies op Security....
redactie: @12 Het is onze ervaring dat de reacties op een internetconsultatie in ieder geval worden gelezen....
Dhr. R.O. Verheid: Overigens een vraag (als iemand dit leest). Hoe zinvol is het eigenlijk om te reageren middels de consultatie (wordt er iets meegedaan)? Daarnaast, zonder in complot theorie├źn te verzanden, vraag ik mij af of we inmiddels geen rekening moeten houden dat evt....

Slimme meter weigeren

J Prins: En het laatste gedeelte van de brief. U hoort uw medewerking te verlenen aan het vervangen van de elektrameter U heeft twijfels of Liander wettelijk gezien wel in haar recht staat om haar elektrameter in uw woning te verwisselen....
J Prins: Volgende Uw vraag over onderbouwing controle en afkeur Niet alleen Liander maar alle netbeheerders, meetbedrijven en leveranciers van warmte houden deze steekproeven onder de meters, waarbij Agentschap Telecom uiteindelijk beslist welke populatie meters worden afgekeurd....
J Prins: Vandaag het volgende bericht gekregen van Liander....

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.051 seconden