Nieuws en opinie

15 december 2014

Slimme meter? Nee dank u!

De deurbel gaat. "Goedemorgen. Ik kom uw energiemeter vervangen. U krijgt vandaag een 'slimme meter'." "Goedemorgen. Ik dacht het niet." "Hè? Hoe bedoelt u?" "Ik weiger de 'slimme meter'." De zogenaamde 'slimme meter' is niet persé slim, maar registreert veel details over je energieverbruik. Door aan de slimme meter een app of tablet te koppelen, kan je analyses van de opgeslagen gegevens maken. De slimme meter is via een verbinding ook voor het energiebedrijf toegankelijk, zodat ze op afstand uw energieverbruik kunnen uitlezen. Een slimme meter r...meer >>>

Nieuws en opinie

9 december 2014

Privacywet beschermt wel gegevens, maar niet de persoon

In een tijdperk van internet en social media moet de focus van de privacybescherming komen te liggen op het beschermen van de persoon door ongewild gebruik van gegevens. Frank van Vonderen pleit voor een omslag in het privacydenken. "Immers, veel informatie wordt niet bewust aangeboden en mag dus niet zomaar gebruikt worden", is zijn stelling. Al jaren slaan organisaties persoonsgegevens op over kooptransacties, energiegebruik en persoonlijke voorkeuren. Natuurlijk moeten deze gegevens worden beschermd. Daar hebben we de privacy regelgeving ook voor nodig. Bestaande ...meer >>>

Nieuws en opinie

4 december 2014

Niks te verbergen? Boete!

De stelling dat wie niks te verbergen heeft, ook niks te vrezen heeft, kan definitief de prullenbak in. De Fraudewet pakt voor het overgrote deel goedwillende mensen die niet in de pas lopen met de instituties. In maart 2012 komt staatssecretaris de Krom (VVD) van Sociale Zaken met het idee de boetes voor fraude met uitkeringen en toeslagen fors te verhogen. Het centrale punt in deze Fraudewet is de overtreding van de inlichtingenplicht. Want de overheid niet inlichten, is natuurlijk fraude. Verzuim je als burger je gegevens juist en op tijd aan de instanties te melden, dan ben je de klos, ongeacht of er ...meer >>>

Nieuws over wetsvoorstel

30 november 2014

Details en achtergronden over het nieuwe voorstel bewaarplicht telecomgegevens

Minister Opstelten heeft op 17 november 2014 een wetsvoorstel ingediend om de bewaarplicht van telecomgegevens te wijzigen. Dit is noodzakelijk geworden nadat de Europese rechter de bewaarplicht in de huidige vorm ongeldig verklaarde. Opstelten meent dat met het aanscherpen van enkele regels de bewaarplicht wel in overeenstemming is met het oordeel van het Europese Hof. Voor het maken van deze aangescherpte regels, heeft de minister advies ingewonnen bij de Raad van State. Dit adviesorgaan stelt dat de huidige bewaarplicht telecomgegevens ongeldig is, maar dat er ruimte is om een nieuwe bewaarplicht vorm te geven als er aan strenge criteria wordt voldaan. Sam...meer >>>

Nieuws over wetsvoorstel

25 november 2014

PvdA wil alomvattende datawet

De PvdA wil een alomvattende datawet waarin alle regels over elektronische gegevens opgenomen moeten worden. Daarbij is er volgens de PvdA geen behoefte aan een algemene hackbevoegdheid voor politie. Het voorstel is vandaag in de Tweede Kamer besproken. PvdA-Kamerleden Jeroen Recourt en Astrid Oosenbrug dienen vandaag een voorstel in om alle regels over de omgang met (internet-)gegevens in één integrale wet te stoppen. Tegelijkertijd wil de partij nieuwe regels invoeren. Nederland zou hierdoor een aantrekkelijker land worden voor bedrijven in de interneteconomie. Deze alomvattende datawet moet van de PvdA "regelen hoe we de privacy van onze...meer >>>

Nieuws over wetsvoorstel

25 november 2014

Eerste Kamer zeer kritisch over levenslang toezicht

Het wetsvoorstel (toelichting) om bepaalde ex-gedetineerden levenslang onder 'intensief' toezicht te plaatsen, nadat ze hun straf hebben uitgezeten, is zeer kritisch door de Eerste Kamer ontvangen. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven (VVD) is op 18 september 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. De fracties van VVD, PvdA, D66, GroenLinks en SP in de Eerste Kamer vragen zich af waaruit de noodzaak blijkt om hier nu mee te komen. De partijen vragen de minister waarom niet eerst de evaluatie van de huidige maatregelen kan worden afgewacht. Alleen het CDA geeft aan zich in principe in de doelstelling van het wetsvoorstel te kunnen vinden. Eerder b...meer >>>

Nieuws over wetsvoorstel

24 november 2014

CBP niet te spreken over uitbreiding boetebevoegdheid

Voorzitter Jacob Kohnstamm van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is niet te spreken over de boetebevoegdheid die hij in handen krijgt. Vandaag stuurde staatssecretaris een wetsvoorstel om de boetebevoegdheid van de toezichthouder te verruimen naar de Tweede Kamer. Volgens Kohnstamm werpt het wetsvoorstel teveel drempels op voordat een serieuze boete gegeven kan worden. "We moeten drie of vier gele kaarten geven, voordat iemand het veld uitgestuurd kan worden. Bescherming persoonsgegevens is het in de ogen van staatssecretaris Teeven kennelijk niet waard om de toezichthouder een serieuze boetebevoegdheid te geven." Het wetsvoorstel dat v...meer >>>

Nieuws over wetsvoorstel

23 november 2014

AIVD mag straks grootschalig het internet afluisteren

Minister Plasterk (PvdA) en minister Hennis (VVD) willen dat de AIVD het internet grootschalig kan afluisteren. Hiervoor zou de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 (Wiv 2002) moeten worden herzien. De voorwaarden die hierbij gaan gelden, zijn nog onbekend. De ministers komen op een later moment met een wetsvoorstel. Als het aan de ministers ligt, mogen de inlichtingendiensten AIVD en MIVD straks met een sleepnet het internet op om "bulkcommunicatie"  te verzamelen. Dit blijkt uit een brief van 21 november 2014 die de ministers aan de Tweede Kamer schreven. Volgens Plasterk en Hennis is dat noodzakelijk voor "het voork...meer >>>

Nieuws over wet

19 november 2014

Opstelten handhaaft bewaarplicht telecomgegevens

Minister Opstelten handhaaft de bewaarplicht voor telecomgegevens, omdat deze onmisbaar zou zijn in de strijd tegen criminaliteit. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer in reactie op het oordeel van het Europese Hof van Justitie dat de bewaarplicht eerder dit jaar ongeldig verklaarde. Opstelten gaat wel de regels aanscherpen, zodat de bewaarplicht in overeenstemming is met het besluit van het Europese Hof. Zo zal met name de drempel om toegang tot de gegevens te krijgen worden verhoogd. Voor het maken van deze aangescherpte regels, heeft de minister advies ingewonnen bij de Raad van State. Dit adviesorgaan zegt dat er ruimte is om de bewaarplicht te handhaven ...meer >>>

Nieuws en opinie

13 november 2014

CBP: INVOERING JEUGDWET IS EEN ROMMELTJE

Kabinet slaat harde kritiek toezichthouder wederom in de wind

Het kabinet slaat het oordeel van het College Bescherming Persoons­gegevens (CBP) dat bepaalde gegevensverzameling in de jeugdzorg onrechtmatig is, volledig in de wind. De staatssecretarissen Van Rijn en Teeven besluiten dit naar aanleiding van de Privacy Impact Assessment voor de Jeugdwet die deze week aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het CBP stelt dat Teeven en Van Rijn met een "deugdelijke wettelijke basis" moeten komen voor de omgang met persoonsgegevens in de jeugdzorg. Volgens het CBP kan die wettelijke basi...meer >>>

Nieuws en opinie

11 november 2014

Minister moet onderzoek doen naar lek bij Zilveren Kruis

Zilveren Kruis verstuurde op 28 oktober een e-mail met medische gegevens naar 2463 personen, om een enquête uit te voeren naar de zorg in ziekenhuizen. Op 3 november werd bekend dat ze hierbij een blunder had begaan door de medische gegevens naar het verkeerde e-mailadres te sturen. Uit ons eerdere onderzoek was bekend dat alle zorgverzekeraars persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoelen, maar dat men bij Zilveren Kruis zelfs medische gegevens gebruikt, is zeer onwenselijk. Minister Schippers van Volksgezondheid en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) moet...meer >>>

Nieuws en opinie

5 november 2014

Minister Schippers: ‘1000 euro is geen stimulans’

Soms val je van je stoel van verbazing over uitspraken van ministers. Vandaag een staaltje 'newspeak' van minister Schippers over het landelijke Elektronisch PatiëntenDossier (EPD/LSP). De Tweede Kamer eist dat een stimuleringsregeling om mensen in het EPD/LSP te krijgen verdwijnt. De minister doet voorkomen of ze de Kamer tegemoet komt, terwijl ze zich er doodleuk niets van aantrekt. Zouden Kamerleden hier nu echt genoegen mee nemen? Bonus is geen stimulans De Tweede Kamer nam op 1 juli 2014 een motie aan, waarin wordt geëist dat artsen geen geldelijke stimul...meer >>>

 

 

 

De stand van de privacy barometer

CDA is grootste bedreiging.

Van alle partijen trekt het CDA zich het minste van de privacy aan. Het CDA ziet zelfs niets in een betere privacy wetgeving. Maar ook de VVD scoort slecht. Waar deze partij vorig jaar nog in de middenmoot scoorde, staan ze nu net achter de SGP als derde privacybedreiger... meer >>>

Big Brother Awards

panopticon Het is weer tijd voor de Big Brother Awards van dit jaar. De prijs voor de grofste privacy-schender worden op 16 december uitgereikt.

19 november 2014

Bewaarplicht telecomgegevens

Minister Opstelten heeft een wetsvoorstel ingediend om de bewaarplicht voor telecomgegevens te handhaven, omdat deze onmisbaar zou zijn in de strijd tegen criminaliteit. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer in reactie op het oordeel van het Europese Hof van Justitie dat de bewaarplicht e... meer >>>

Panopticon

panopticon Bekijk de informatieve docu­mentaire over privacy.

Nieuwsbrief

Privacy Barometer brengt een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit. Wilt u op de hoogte blijven, meldt u hier aan voor deze nieuwsbrief:  
Uw gegevens worden aan niemand ter beschikking gesteld, tenzij dat wettelijk vereist wordt. Het emailadres wordt alleen voor deze nieuwsbrief gebruikt.

Volg ons via

Leeswijzer

Op deze site vindt u informatie over hoe politieke partijen denken over de privacy van de burger. De mening van partijen over proefballonnen,  voor­stellen en wetten die de privacy raken is samengevat in de barometer. Deze informatie kan als hulpmiddel gebruikt worden om bij verkiezingen uw stem te bepalen. De barometer wordt regel­matig bijgewerkt.

Alle privacy wetten

Klik hier om direct naar het overzicht van alle wetten en voorstellen te gaan die een impact op privacy hebben.

Opiniestukken

Om het privacy-debat te stimuleren heeft de Privacy Barometer ook een nieuws- en opiniepagina. Lees de laatste bijdragen:

15 december 2014

Slimme meter weigeren

9 december 2014

Privacywet beschermt wel gegevens, maar niet de persoon

4 december 2014

Niks te verbergen? Boete

13 november 2014

Kabinet slaat harde kritiek toezichthouder wederom in de wind

11 november 2014

Minister moet onderzoek doen naar lek bij Zilveren Kruis

Kijk ook eens bij

Bits of Freedom Platform Bescherming Burgerrechten
Privacy First Big Brother Awards
Sargasso Vrijbit
Wij Vertrouwen slimme energiemeters niet Koepel van DBC-vrije praktijken

mobiele versie | volledige versie