Nieuws en opinie

12 november 2017

Oproep aan Eerste Kamer: verwerp massa-surveillance met kentekenscanners

Het kabinet wil met kentekenscanners het reisgedrag van burgers in Nederland vastleggen. Dinsdag 14 november debatteert de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is op verschillende punten in strijd met de wet. Privacy Barometer stuurde hierover een brief aan de Eerste Kamer. Met een netwerk van kentekenscanners langs wegen ontstaat mogelijk een nieuw sleepnet met reisgedrag van Nederlanders. Het doel hiervan is om na een ernstig misdrijf te kunnen terugzoeken welke auto's op bepaalde tijdstippen op bepaalde locaties zijn geweest. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

12 november 2017

Oproep: Verwerp massa-surveillance met kentekenscanners

Oproep: Verwerp massa-surveillance met kentekenscanners Geachte Kamerleden, Dinsdag 14 november debatteert u over het wetsvoorstel voor het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie. Graag vragen we daarbij uw aandacht voor onderstaande punten. Het onderzoek van het ministerie ter onderbouwing van dit wetsvoorstel heeft niet kunnen vaststellen dat het massaal vastleggen van kentekens effectief is bij de opsporing. De minister heeft noch de noodzaak noch de proportionaliteit van de maatregel aangetoond. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

20 september 2017

TROONREDE

Prioriteiten 2018: meer gegevens verzamelen en uitwisselen

Met de troonrede zijn gisteren ook de prioriteiten voor 2018 van het kabinet gepresenteerd. Voor privacy betekent dit dat de overheid meer gegevens wil verzamelen en makkelijker wil uitwisselen. Hieronder de opvallendste punten op een rij. Kaderwet De regering wil een kader scheppen om binnen de overheid maar ook met private partijen veel makkelijker gegevens uit te wisselen. Zo zouden gegevens ook gebruikt mogen worden als die niet voor dat doel verzameld zijn of gedeeld mogen worden met een organisatie die die gegevens niet nodig heeft. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

2 juni 2015

Tweede Kamer tegen meer privacy bij OV-chipkaart

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil niet dat reizigers zelf kunnen aangeven of hun reisgegevens van de OV-Chipkaart bewaard moeten worden. Dat bleek vandaag uit een stemming in de Tweede Kamer. De ChristenUnie had voorgesteld de reiziger zelf meer controle te geven over het bewaren van reisgegevens. De reiziger zou volgens dit voorstel zelf moeten kunnen aangeven of de reishistorie bewaard moeten worden of niet. Op dit moment worden reisgegevens tot 18 maanden opgeslagen. Als belangrijkste reden daarvoor wordt gesteld dat persoonlijke reisgegevens nodig zijn als men de kosten wil aftrekken bij de belasting of als men bijvoorbeeld bij vertraging het geld terug wil vragen. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

13 januari 2015

Overhaast nieuwe privacy-inbreuken toestaan voegt niets toe aan een veiligere wereld

Geachte Kamerleden, Het is te vroeg na de aanslagen in Frankrijk om vast te stellen of en waar bevoegdheden van de opsporings- en inlichtingendiensten tekort schoten. Minister Opstelten pleit voor een snelle behandeling van zijn anti-terreurplannen, maar dit mag niet ten koste gaan van een zorgvuldige beoordeling van die plannen. Uit de eerste berichten blijkt dat de daders van de aanslag op Charlie Hebdo Franse mannen van Algerijnse afkomst waren die in een voorstad van Parijs woonden. De inlichtingendiensten hadden de mannen in het vizier. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

12 september 2014

Reisgegevens toch beschikbaar voor opsporingsdiensten

Minister Opstelten gaat bestaande reisgegevens doorzoekbaar maken voor opsporingsdiensten. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zijn eerdere plan om een geheel nieuwe database met reisgegevens aan te leggen, kreeg hij geen meerderheid. Volgens Opstelten is het noodzakelijk om actuele informatie over de "reisbewegingen" van mogelijke terroristen en "zware criminelen"  te krijgen om tijdig in te kunnen grijpen. In zijn vorige plan wilde de minister dat de passagiersgegevens van vliegtuigmaatschappijen gekopieerd werden naar een database bij de overheid. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

27 april 2014

EU-stemwijzer privacy: GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Piratenpartij beste keus voor privacy

EU-stemwijzer privacy: GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Piratenpartij beste keus voor privacy Met uw stem op GroenLinks, Partij voor de Dieren of de Piratenpartij is privacy het meest gebaat. Dit blijkt uit een analyse van Privacy Barometer van de Europese verkiezingsprogramma's. De VVD, PVV, 50PLUS en het CDA hebben het minste aandacht voor privacy in hun programma's. Europa heeft veel invloed op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers. Zo wordt in Europa op dit moment onderhandeld over nieuwe wetgeving om de privacy te beschermen. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

7 november 2013

Opstelten wil reisgegevens registreren van mensen die het land verlaten of binnenkomen.

Minister Opstelten (VVD) wil alle reisgegevens registreren van mensen die het land verlaten of binnenkomen. Hij komt volgende maand met een wetsvoorstel hierover aldus RTL Nieuws. De minister komt hiermee op advies van de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding, Dick Schoof. Door vast te leggen wat mensen op hun buitenlandse reizen gaan doen of gedaan hebben, hoopt hij zicht te krijgen op mogelijke jihad strijders in bijvoorbeeld Syrië. De Tweede Kamer reageert kritisch. De regeringspartijen PvdA en VVD zijn niet overtuigd van het nut en de noodzaak. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

29 oktober 2010

VVD pleit voor kortere bewaartermijn reisgegevens OV-chipkaart

Tijdens het overleg van 6 oktober 2010 heeft Aptroot (VVD) voor een kortere bewaartermijn van reisgegevens gepleit. Aptroot vindt 6 tot 8 weken bewaren acceptabel, om te kijken of de afrekening klopt, maar daarna moeten de gegevens worden gewist. Nu worden gegevens nog 2 tot 7 jaar geregistreerd. Demissionair minister Eurlings wil de termijnen niet veranderen omdat reizigers die gegevens nodig kunnen hebben voor hun belastingaangiftes. (Het is niet bekend of de belastingdienst ook uw aangiftes m ... Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

7 mei 2010

Privacy standpunt Lijst 17 bekend

Het compacte concept-programma van Lijst 17 lijkt wat haastig in elkaar gezet. Maar ze gebruiken heldere taal en maken heldere keuzes. Veel zaken blijven helaas onbesproken. Lijst 17 gaat "niet stemmen voor tolpoortjes of de kilometerheffing". Ze zeggen niets over het zeven jaar bewaren van reisgegevens op de OV-chipkaart. Lijst 17 vindt dat telefoon en internet teveel en te gemakkelijk worden afgeluisterd. Ze willen dit beperken door aftappen alleen toe te staan na goedkeuring ... Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.017 seconden