Laatste update: 25 mei 2010

GroenLinks, Partij voor de Dieren en Piratenpartij beste keus voor privacy

Stemmen op GroenLinks, Partij voor de Dieren of de Piratenpartij is de beste keus voor privacy. Dit blijkt uit de verkiezingsprogramma’s die door PrivacyBarometer zijn geanalyseerd. Maar ook als je naar het daadwerkelijke stemgedrag van de afgelopen jaren kijkt, blijkt dat GroenLinks en de Partij voor de Dieren het meeste oog hebben voor de privacy van de burger. De SP stemde ook vaak vóór privacy en is daarom een goede keus, maar in het verkiezingsprogramma zijn hun privacyplannen minder concreet. De Piratenpartij zal zich nog moeten bewijzen.

Privacy in de verkiezingsprogramma’s
De belangrijkste discussies met impact op privacy van dit moment zijn ondergebracht in onderstaand overzicht. De standpunten uit de verkiezingsprogramma’s zijn hier in verwerkt. Een vinkje geeft aan dat de partij het ermee eens is. Als een vakje leeg is, heeft de partij het thema in het verkiezingsprogramma niet benoemd, was het niet erg concreet of was het er mee oneens. Voor meer inzicht in de standpunten van partijen, kunt u in de kolom hiernaast de privacy-samenvatting van de verkiezingsprogramma's bekijken.

  CDA CU D66 GL PvdA PvdD PVV SGP SP TON VVD PP*
               
               
                 
           
                   
               
                 
             
                   
               

* Piratenpartij

Geen opslag van vingerafdrukken. De vingerafdruk is in het paspoort opgenomen om identiteitsfraude tegen te gaan. Om iemands identiteit te controleren, kan de vingerafdruk vergeleken worden met de afdruk in het paspoort. De opslag van vingerafdrukken is daarvoor niet nodig en vergroot alleen maar de kans op misbruik door kwaadwillenden (identiteitsfraude).

meer over opslag van vingerafdrukken >>>

Elektronisch patiëntendossier (voorlopig) niet invoeren. Het elektronische patiëntendossier is in feite een landelijk knooppunt waar allerlei databases met patiëntgegevens aan elkaar worden gekoppeld. Door de hoeveelheid systemen die hier bij elkaar komen en de hoeveelheid mensen die er gebruik van maken, zeggen experts dat  een goede beveiliging vrijwel niet mogelijk is. Bovendien hebben medici al aangegeven dat ze helemaal geen behoefte hebben aan landelijke gegevens aangezien hun patiënten uit de regio komen. De Eerste Kamer heeft ernstige bedenkingen tegen de invoering van het elektronisch patiëntendossier.

meer over elektronisch patiëntendossier >>>

Geen privégegevens in EU-verband uitwisselen. Om terrorisme te bestrijden stellen enkele partijen voor om meer gegevens van o.a. vliegtuigpassagiers, maar ook DNA- en bankgegevens te registreren en internationaal uit te wisselen.

meer over privégegevens uitwisselen >>>

Geen internetcontrole. Er worden veel muziek- en filmbestanden illegaal via internet gedownload. Hierdoor lopen de makers inkomsten mis. Om dit tegen te gaan, wordt gedacht aan een  'internetpolitie' die meekijkt wat iemand over zijn internetaansluiting ophaalt. Mensen die illegaal bestanden downloaden, krijgen dan een boete of worden van internet afgesloten.

meer over internetpolitie >>>

Verbeteren wet bescherming persoonsgegevens. Veel partijen pleiten voor een aanscherping van de wet bescherming persoonsgegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) moet boetes kunnen uitdelen als privacy-wetgeving niet goed wordt nageleefd. Als vertrouwelijke gegevens op straat komen te liggen, moet dat worden gemeld en bij grote ICT-projecten moet al in de ontwerpfase met privacy rekening gehouden worden ('privacy-by-design'). Maar alleen GL en D66 hebben zich hier krachtig voor uitgesproken. Andere partijen zien er op deelgebieden iets in of zijn weinig concreet. CDA, PVV, SGP en ToN zeggen hier niets over.

meer over verbeteren wet bescherming persoonsgegevens >>>

Invoeren constitutioneel hof. GroenLinks, PvdA en CU pleiten voor invoering van een constitutioneel hof. Op dit moment mogen rechters wetten niet toetsen aan de grondwet, waarin ook het recht op privacy is vastgelegd. Het constitutioneel hof mag dat wel. Burgers krijgen zo een stevige mogelijkheid om privacywetgeving te laten toetsen bij de rechter. Het Duitse constitutionele hof heeft al veel privacy-schendende maatregelen voorkomen of teruggedraaid, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht telecomgegevens.

 

Beperken bewaarplicht telecomgegevens. Telefoon- en internetbedrijven zijn verplicht bij te houden met wie abonnees bellen, mailen en welke websites worden bezocht. Deze gegevens worden verzameld in een database en kunnen vervolgens door de politie en AIVD geraadpleegd worden. In 2008 werden uit deze database bijna drie miljoen keer gegegevens opgevraagd, zonder dat precies duidelijk is wie wat opvraagt. De bewaartermijn van gegevens is nu twaalf maanden. De Eerste Kamer heeft aangegeven dat de bewaartermijn korter moet, maar partijen als de VVD en het CDA willen deze gegevens liever nog langer bewaren.

meer over bewaarplicht telecomgegevens >>>

Geen kilometerheffing. Het huidige systeem voor de kilometerheffing bepaalt dat er in iedere auto een kastje komt waarin alle reis- en verblijfgegevens opgeslagen worden. De politie mag in bepaalde gevallen in het kastje kijken om te controleren waar u op welk tijdstip was.

meer over kilometerheffing >>>

Beperken identificatieplicht. Elke burger moet zich legitimeren zodra de politie, bijvoorbeeld in het belang van de openbare orde, daar om vraagt. De gedachte hierachter was dat criminaliteit beter bestreden zou kunnen worden. Uit de evaluatie in 2009 bleek dat de identificatieplicht wel geld opleverde (extra boetes) en het werk van de politie vergemakkelijkte, maar op criminaliteit geen effect had. 

meer over identificatieplicht >>>

Minder telefoons aftappen. In Nederland worden meer mensen afgeluisterd door politie en AIVD per dag dan in de Verenigde Staten per jaar. Omdat er zonder tussenkomst van de rechter mag worden afgeluisterd is het een gemakkelijk inzetbaar middel. Maar de effectiviteit van aftappen staat niet vast. Omdat regelmatig ook vertrouwelijke gesprekken worden afgeluisterd, wordt het OM door de rechtbank in die gevallen 'niet-ontvankelijk' verklaard. De verdachten gaan dan vrijuit.

meer over aftappen >>>