Stemmen over privacy

De PrivacyBarometer heeft in kaart gebracht wat de politieke partijen in de afgelopen jaren gestemd hebben over wetten die de privacy raken. Deze stemmingen zijn samengevat in onderstaand overzicht. Deze informatie kan als hulpmiddel gebruikt worden om bij verkiezingen uw stem te bepalen.

In het overzicht is alleen het daadwerkelijke stemgedrag van partijen over de wetten meegenomen. Wetten hebben concreet impact op de burger en zijn daarmee maatgevend voor wat politieke partijen echt doen. Aan de andere kant zijn wetten vaak compromissen met andere partijen en zeggen ze met name iets over het verleden. Daarom zijn in het totaal overzicht ook (wets-)voorstellen en proefballonnen meegenomen.

Veel partijen hebben maar weinig met privacy rekening gehouden
De conclusie is in vergelijking met de voorpagina niet heel anders. Wel is de uitslag van de meeste partijen extremer. Het CDA blijkt ook hier de grootste bedreiging voor de privacy, omdat ze voor elke wet heeft gestemd die de privacy verminderd. Maar ook de SGP, PVV, VVD, PvdA en CU zitten vrijwel op het maximum en zijn daarmee zeer privacy-onvriendelijk. Daarnaast is het opvallend dat D66 slecht scoort, terwijl ze wel als privacy-vriendelijk bekend staat. Ze stemmen dus niet overeenkomstig dit beeld! In algemene zin kun je concluderen dat de meeste partijen maar weinig oog voor privacy hebben gehad.

Partij voor de Dieren en GroenLinks doen het beter
De Partij voor de Dieren is het meest betrouwbaar als het op privacy aankomt. Zij hebben de afgelopen jaren vaak tegen wetten gestemd die de privacy van de burger aantasten. Maar ook GroenLinks en in mindere mate de SP stemmen vaak tegen wetsvoorstellen die de privacy te ver inperken.

Het grote verschil met het overzicht op de voorpagina bij partijen als de PVV en de SGP is te verklaren uit het feit dat zij weinig deelnemen aan actuele discussies. Daarom is niet altijd bekend hoe zij over wetsvoorstellen denken. Bij D66 is er iets anders aan de hand. D66 lijkt zich nu privacy-vriendelijker op te stellen dan ze in het verleden hebben gestemd.

Het overzicht geeft een 'relatieve' score weer om partijen met elkaar te kunnen vergelijken. Het gaat er om of de ene partij het beter of slechter doet dan de andere. De absolute score zegt niks en wordt voor de grafiek altijd 'genormaliseerd' op 100 punten. De maximale score per grafiek is dus altijd 100. Absolute scores in verschillende grafieken zijn dus onderling niet met elkaar te vergelijken.

Partij voor de Dieren en de PVV zitten korter in de Tweede Kamer dan de andere partijen. Hiervoor wordt gecorrigeerd in de overzichten.

ToN is uit de overzichten verwijderd, omdat deze partij niet meer in de Tweede Kamer vertegenwoordigd is. Het stemgedrag van ToN is hier nog wel te bekijken.


Deel deze pagina via:

Politieke partijen

Bekijk hoe politieke partijen stemmen:

28-11-17

Uitbreiding continue screening door overheid

Per 1 maart 2018 wordt het personenregister in de kinderopvang actief. Met het personenregister wordt het aantal personen dat onder continue screening van de overheid valt, flink uitgebreid. In dit register worden personen geregistreerd die structureel in contact komen met kinderen in de kinderopvang. Lees verder >>>

31-08-17

Stevige kritiek anti-terrorismeplan minister Blok

De Raad van State, de Nederlandse Orde van Advocaten en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak hebben stevige kritiek op het plan van minister Blok (VVD) om terrorismeverdachten langer in voorarrest te houden en bij hen makkelijker DNA af te nemen. De minister heeft op 26 juni 2017 een wetsvoorstel (toelichting) hierover naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.06 seconden