Nieuws over wetsvoorstel

20 januari 2017

Tweede Kamer stemt in met gedragsaanwijzing voor burgers bij overlast

De Tweede Kamer heeft op 22 december 2016 ingestemd met het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Tellegen (VVD) waarmee burgemeesters bewoners een gedragsaanwijzing of huisverbod kunnen geven. Tellegen stelt dat hiermee woonoverlast tegen kan worden gegaan. Met dit wetsvoorstel (toelichting) kan de burgemeester straks specifieke verboden aan een inwoner opleggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verbod harde muziek te draaien of een verbod om bezoek te ontvangen. Ook kan een bewoner maximaal vier weken tijdelijk uit zijn huis worden gezet. Lees verder >>>

Nieuws over wet

22 maart 2016

Eerste Kamer akkoord met verruimen cameratoezicht

De Eerste Kamer heeft op 22 maart 2016 ingestemd met het verruimen van het cameratoezicht. Hierdoor wordt mobiel cameratoezicht met onder andere drones mogelijk vanaf 1 juli 2016. Het wetsvoorstel (toelichting) hierover van minister Van der Steur (VVD) werd vandaag als hamerstuk in de Eerste Kamer afgedaan. Alleen de Partij voor de Dieren was tegen. Met deze wet worden geen technische beperkingen meer aan toezichtscamera's gesteld. Het is dus mogelijk dat de burgemeester besluit tot de inzet van rijdende of vliegende camera's (drones). Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

21 februari 2016

Politie screent nieuwe huurders onrechtmatig

Nieuwe huurders worden in ten minste achttien gemeenten onrechtmatig door de politie gescreend voordat zij te horen krijgen of ze een woning mogen huren. Dat schrijft minister Blok (VVD) aan de Tweede Kamer. De minister wil nu met een nieuw wetsvoorstel deze praktijk legaliseren. Ten minste achttien gemeenten (overzicht) hanteren op dit moment een vorm van screening van woningzoekenden door de politie. Verhuurders vragen, soms via de gemeente, aan de politie wat zij van een woningzoekende vinden. De politie kijkt welke gegevens er over de betrokkenen in hun systemen bekend zijn en geeft een advies over het "woonrisico" van de woningzoekende. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

3 februari 2015

Ruimere bevoegdheden burgemeester om te straffen

De burgemeester krijgt ruimere bevoegdheden om straffen uit te delen. Hiermee zou ernstige overlast, bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden, tegengegaan moeten worden. De Tweede Kamer heeft hierover vandaag een wetsvoorstel aangenomen. Met dit wetsvoorstel zijn met name de termijnen verlengd waarvoor een burgemeester maatregelen mag opleggen. Zo kan een gebiedsverbod en een groepsverbod worden oplegd tot maximaal twee jaar. Een dergelijk verbod kan straks ook in een andere stad van kracht zijn en kan zo een stadionverbod van de KNVB versterken. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

1 april 2014

Cameratoezicht: meer geloof dan feiten

De stemming van vandaag over het uitbreiden van de mogelijkheden voor cameratoezicht is een mooie graadmeter voor de privacy-vriendelijkheid van politieke partijen. Cameratoezicht is namelijk vooral een geloofsartikel. Evaluaties over cameratoezicht van de afgelopen jaren tonen niet aan dat cameratoezicht werkt. Vandaag is er gestemd over het wetsvoorstel om de bevoegdheden voor cameratoezicht sterk uit te breiden. Met de nieuwe bevoegdheden hoeft de burgemeester slechts één keer met de gemeenteraad een gebied af te spreken waar camera's ingezet mogen worden. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

9 september 2013

Regels voor verruiming cameratoezicht onnodig.

Donderdag 12 september vindt er in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats over drones. De inzet van drones wordt onder andere geregeld in een nieuw wetsvoorstel van minister Opstelten voor flexibeler cameratoezicht. Met dit wetsvoorstel wordt het veel makkelijker voor gemeenten om camera's in te zetten, waaronder naast drones ook rijdende camera's en helmcamera's. Tegelijkertijd wordt het moeilijker voor burgers om bezwaar te maken. Uit evaluaties van de grote gemeenten blijkt de bestaande wetgeving goed te voldoen, ook voor de inzet van tijdelijke camera's. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

9 september 2013

Wetsvoorstel flexibel cameratoezicht incl drones onnodig

Geachte Kamerleden, Binnenkort begint u de openbare behandeling van het wetsvoorstel voor flexibel cameratoezicht. Met dit wetsvoorstel worden de mogelijkheden voor cameratoezicht uitgebreid en de inzet vergemakkelijkt. Het wordt moeilijker voor burgers om bezwaar te maken. Uit de evaluaties van de grote gemeenten lijkt de huidige wetgeving echter prima te voldoen, ook voor de inzet van flexibele en tijdelijke camera's. Op dit moment is daarom het wetsvoorstel niet noodzakelijk noch proportioneel. Inhoudsopgave 1. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

27 maart 2013

Wetsvoorstel voor flexibel cameratoezicht, waaronder mogelijk ook drones.

Minister Opstelten wil het mogelijk maken cameratoezicht flexibel in te zetten. Hiervoor heeft hij een voorstel voor een wijziging (memorie van toelichting) van de gemeentewet op 19 maart naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gemeentelijk cameratoezicht wordt geregeld in de gemeentewet. De burgemeester kan besluiten tot cameratoezicht in een bepaald gebied "ter handhaving van de openbare orde". Op dit moment krijgt de camera daarbij een vaste plek door middel van een 'plaatsingsbesluit'. Met de voorgestelde wijziging wil de minister flexibele plaatsing van camera's mogelijk maken. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

2 mei 2012

Wat niet in het verkiezings-programma mag ontbreken.

Aan alle politieke partijen, Graag vragen wij uw aandacht voor privacy bij het opstellen van uw verkiezingsprogramma. Door de angst na de aanslagen van 11 september 2001 is er een onevenredig grote aanslag op de privacy van burgers gepleegd. Veel anti-terreur maatregelen zijn zonder veel onderzoek of evaluatieverplichting ingevoerd en inmiddels zijn we op een glijdende schaal terecht gekomen. Met verkiezingen in aantocht is het tijd voor bezinning. Bescherming tegen het kwaad is goed. Maar beschermen van onze vrijheidsstaat houdt ook in, dat we juist de verworven burgerrechten in stand houden. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

6 juli 2010

Wet bestrijding ernstige overlast (voetbalwet) aangenomen

Op 6 juli 2010 is deze wet door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is een aanpassing van de gemeentewet en is bedoeld om (ernstige) overlast en voetbalvandalisme aan te pakken. Waarschijnlijk treedt hij op 1 oktober 2010 in werking. De wet geeft de burgemeesters ruimere bevoegdheden om personen een gebiedsverbod, contactverbod of een meldplicht op te leggen. Deze wet regelt dat als een persoon twee keer ergens in Nederland de openbare orde heeft verstoord en er vrees bestaat dat hij het nog e ... Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

3 mei 2010

PVV voor registratie etniciteit

De PVV stelt in het verkiezingsprogramma voor om van iedereen de etniciteit (ras) te registreren, "inclusief vermelding Antilliaan". Rotterdam registreert al het ras van probleemjongeren. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft de politie hierover op de vingers getikt. Een dergelijke registratie is alleen toegstaan als het om "verwezenlijking van voorkeursbeleid" gaat. Het CPB concludeert dat registratie in verband met overlastbestrijding en handhaving van de openba ... Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 5.104 seconden