Nieuws en opinie

30 april 2017

Ziekenhuis wordt DNA-databank voor justitie

Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) wil dat gegevens over afgenomen lichaamsmateriaal in de zorg beschikbaar komen voor politie en justitie. Ook in het verleden afgestaan materiaal valt hieronder. Patiënten wordt daarbij niet om toestemming gevraagd. De minister heeft hiervoor een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. De volledige reactie van Privacy Barometer op dit voorstel kunt u hier lezen. Vrijwel iedereen heeft lichaamsmateriaal afgestaan in de zorg. Een bloedtest, hielprik, uitstrijkje, urine-onderzoek of misschien is er bij een operatie weefsel weggehaald. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

30 april 2017

Reactie op internetconsultatie Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

Reactie op internetconsultatie Wet zeggenschap lichaamsmateriaal Geachte mevrouw Schippers, Hierbij treft u onze reactie aan op het voorstel Wet zeggenschap lichaamsmateriaal zoals u dat voor de internetconsultatie per 24 april 2017 beschikbaar heeft gesteld. Het concept-wetsvoorstel introduceert een bevoegdheid voor politie en justitie om gegevens uit de zorg te gebruiken voor de opsporing. Hiervoor perkt u het medisch beroepsgeheim in. In de toelichting toont u op geen enkele manier de noodzaak van deze bevoegdheid aan. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

29 augustus 2016

GEEN CONTROLERENDE MAAR EEN DIENSTBARE OVERHEID

Privacy-aanbevelingen voor verkiezings­programma's

We leven al decennia in een informatiesamenleving en toch steekt het huidige kabinet weinig energie in de gegevensbescherming van burgers. De verklaring hiervoor is dat de overheid zelf de grootste verzamelaar van gegevens is. Met die gegevens wordt het gedrag van burgers in kaart gebracht en gecontroleerd. Dit is een verkeerde ontwikkeling. De burger is niet van de overheid, maar de overheid is van de burgers. Fundamentele rechten, waaronder het recht op privacy, zijn belangrijk om mensen in vrijheid hun leven te laten leiden. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

29 augustus 2016

Privacy-aanbevelingen voor verkiezingsprogrammas Tweede Kamerverkiezingen 2017

GEEN CONTROLERENDE MAAR EEN DIENSTBARE OVERHEID Privacy-aanbevelingen voor verkiezings­programma's Privacy wordt te weinig serieus genomen. Niet alleen door bedrijven maar zeker ook door de overheid. We leven al decennia in een informatiesamenleving en de data-economie maakt een enorme groei door. Toch steekt het huidige kabinet weinig energie in het beschermen van de belangen van burgers bij deze nieuwe ontwikkelingen. Deels is dit te verklaren doordat een inbreuk op privacy vaak niet direct zichtbaar is of tot merkbare schade leidt. Lees verder >>>

Nieuws over wet

20 mei 2014

Wetsvoorstel verruimen preventief fouilleren door Eerste Kamer aangenomen

Vandaag is het wetsvoorstel voor het verruimen van het preventief fouilleren door de Eerste Kamer aangenomen. Alleen D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemden tegen. De PvdA en de SP hadden wel bedenkingen, maar stemden uiteindelijk toch voor. Vorig jaar stemden in de Tweede Kamer ook alleen D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren tegen. Met het verruimen van de fouilleerbevoegdheden mogen burgemeesters in een 'noodsituatie' per direct een gebied aanwijzen waarin preventief gefouilleerd kan worden. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

16 mei 2013

PvdA en D66 in Eerste Kamer kritisch over verruimen preventief fouilleren.

De PvdA-fractie in de Eerste Kamer heeft bedenkingen tegen het verruimen van de bevoegdheden voor preventief fouilleren. Bij de voorbereidingen voor het debat in de Eerste Kamer blijkt de PvdA samen met D66 niet overtuigd dat de huidige bevoegdheden ontoereikend zijn. Zij stellen dat er geen gegevens zijn waaruit blijkt dat wapengeweld dusdanige verstoring van de openbare orde veroorzaakt "dat (verdere) beperking van grondrechten daadwerkelijk noodzakelijk is". De VVD-fractie is positiever maar vraagt zich af of dit nu een preventief instrument voor het bewaken van de openbare orde is, of een middel om misdrijven (bezit van wapens) op te sporen. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

11 maart 2013

Zo moet het dus niet. Hoe het wetsvoorstel preventief fouilleren werd aangenomen.

Vorige week is het wetsvoorstel 'verruiming bevoegdheden voor preventief fouilleren' door de Tweede Kamer aangenomen. De manier waarop de Kamer tot dit besluit kwam, geeft weer hoe amateuristisch de Kamer soms werkt. De reden voor dit wetsvoorstel is dat minister Opstelten (VVD) vond dat preventief fouilleren makkelijker en sneller moet kunnen. Met het nieuwe wetsvoorstel kan bijvoorbeeld de burgemeester zelf straks een 'veiligheidsrisicogebied' aanwijzen waarin twaalf uur lang iedereen zonder verdenking gefouilleerd mag worden. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

27 februari 2013

VVD, PvdA, CDA en PVV zijn voor verruimen bevoegdheden voor preventief fouilleren. D66 en SP kritisch.

VVD, PvdA, CDA en PVV zijn voor het verruimen van de bevoegdheden voor preventief fouilleren. D66 en SP zijn kritisch. Dat bleek tijdens het debat in de Tweede Kamer van dinsdag 26 februari. Andere partijen waren bij het debat niet aanwezig. Minister Opstelten (VVD) heeft een wetsvoorstel ingediend om de bevoegdheden voor preventief fouilleren te verruimen. Burgemeesters kunnen in een 'noodsituatie' per direct een gebied aanwijzen waarin preventief gefouilleerd kan worden. Ook mag d... Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

20 juli 2012

De PVV heeft niet veel op met privacy. Lees de analyse van het verkiezingsprogramma.

De privacyparagraaf van de PVV begint veelbelovend, waar men schrijft: "Privacy moet gewaarborgd zijn en een inbreuk mag alleen plaatsvinden als dit juridisch strak geregeld is". Helaas houdt het daar op, want in de rest van het programma staan met name privacy-onvriendelijke maatregelen. Hieronder een korte samenvatting van opvallende punten: Geen censuur op internet Overal preventief fouilleren Registratie nationaliteit daders van misdrijven. Eerste kamer afscha ... Lees verder >>>

Brief aan de politiek

2 mei 2012

Wat niet in het verkiezings-programma mag ontbreken.

Aan alle politieke partijen, Graag vragen wij uw aandacht voor privacy bij het opstellen van uw verkiezingsprogramma. Door de angst na de aanslagen van 11 september 2001 is er een onevenredig grote aanslag op de privacy van burgers gepleegd. Veel anti-terreur maatregelen zijn zonder veel onderzoek of evaluatieverplichting ingevoerd en inmiddels zijn we op een glijdende schaal terecht gekomen. Met verkiezingen in aantocht is het tijd voor bezinning. Bescherming tegen het kwaad is goed. Maar beschermen van onze vrijheidsstaat houdt ook in, dat we juist de verworven burgerrechten in stand houden. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

15 december 2011

Met het schrappen van anti-privacy maatregelen valt miljarden te bezuinigen.

Onze regering geeft vele miljarden uit aan ineffectieve privacy-inperkende maatregelen. Waarom staan in een tijd waarin er door dit kabinet voor 18 miljard bezuinigd wordt, deze uitgaven nauwelijks ter discussie? Onder het mom van terrorismebestrijding zijn de afgelopen tien jaar na 9/11, veel privacy-inperkende maatregelen ingevoerd, die conflicteren met fundamentele burgerrechten. Deze maatregelen kosten naar schatting miljarden per jaar en blijken bijzonder ineffectief. Zo geven we alleen al aan de AIVD en het NCTb al 200 miljoen euro uit per veroordeelde terrorist. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

7 april 2011

Wetsvoorstel verruiming preventief fouilleren

Minister Opstelten (VVD) heeft een wetsvoorstel ingediend om de bevoegdheden voor preventief fouilleren te verruimen. Burgemeesters kunnen in een noodsituatie per direct een gebied aanwijzen waarin preventief gefouilleerd kan worden. Ook mag de politie sneller fouilleren en op-en-in-het-lichaam fouilleren als mensen aangehouden en vastgezet worden. Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.018 seconden