Nieuws en opinie

19 mei 2019

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2019

Hoe stemmen partijen in Europa over privacy

Er komt veel wetgeving uit de Europese Unie. Daarbij wordt ook de privacy nogal eens geraakt. Bekijk hieronder hoe de politieke partijen over deze wetsvoorstellen stemden. Donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor een nieuw Europees parlement. Het parlement beslist samen met de Europese Commissie en de regeringsleiders over nieuwe wetgeving. Van vijf belangrijke wetgevingstrajecten zocht Privacy Barometer uit hoe er door de politieke partijen in het Europees parlement over is gestemd. 1. Vingerafdrukken in identiteitskaart  Als u binnen de EU wilt reizen heeft u een identiteitskaart of paspoort nodig. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

16 augustus 2018

Europese toezichthouder kritisch over vingerafdrukken in paspoort

De Europese Toezichthouder Gegevensbescherming (EDPS) is kritisch over het plan van de Europese Commissie om vingerafdrukken en gezichtskenmerken op te nemen in paspoort en identiteitskaart. Ook de Tweede Kamer is kritisch, maar staatssecretaris Knops (CDA) onderneemt geen actie. De Europese Commissie presenteerde op 17 april 2018 een voorstel voor nieuwe paspoorten en identiteitskaarten waarop gegevens van gezichtskenmerken en vingerafdrukken opgeslagen moeten worden. Het beoogde doel is om terrorisme en misdaad tegen te gaan bij het vrije reizen binnen de EU. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

27 juni 2018

Opnieuw verplichting vingerafdruk op identiteitskaart

De Europese Unie werkt aan een verordening om de vingerafdruk weer verplicht op te nemen op de identiteitskaart. Nederland had dit in 2014 juist afgeschaft. Volgens de EU is de vingerafdruk in identiteitskaart en paspoort noodzakelijk om identiteitsfraude tegen te gaan. Nederland besloot hier indertijd mee te stoppen omdat de vastgelegde vingerafdrukken teveel fouten bevatten en daarmee onbetrouwbaar bleken te zijn. In de praktijk werden en worden de opgeslagen vingerafdrukken ook in het geheel niet gebruikt door controlerende instanties.  Onbespreekbaar Volgens Knops kan Nederland niet onder deze nieuwe verplichting uitkomen. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

9 oktober 2016

Privacy-issues vooruitgeschoven bij ontwikkeling opvolger DigiD

De privacy-issues die zich voordoen bij de ontwikkeling van de opvolger van DigiD worden door de ontwikkelaars en minister Plasterk (PvdA) voor zich uitgeschoven. Dat bleek tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op woensdag 5 oktober. Het vooruitschuiven van privacy-aspecten is tegen het verplichte principe van privacy-by-design. Dat zou ervoor moeten zorgen dat privacy-aspecten vanaf het begin onderdeel worden van het concept. Eind september wezen ook de Tweede Kamer en de Autoriteit Persoonsgegevens op het gebrek aan aandacht voor de privacy-aspecten. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

29 augustus 2014

Plasterk opnieuw naar Europa om vingerafdruk

Minister Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken wordt door de Tweede Kamer opnieuw naar Europa gestuurd om de vingerafdruk uit het paspoort te krijgen. Minister Plasterk verwacht er bij voorbaat weinig van en kondigt aan juist een stap te nemen om de vingerafdrukken bij grenscontroles daadwerkelijk te gaan gebruiken. De Tweede Kamer denkt dat een nieuwe ronde kansen biedt, omdat er nu een nieuw Europees parlement zit. Begin dit jaar moest Plasterk ook al Europa in om voor een paspoort zonder vingerafdrukken te pleiten, maar hij vond daar volgens eigen zeggen weinig weerklank. Lees verder >>>

Nieuws over wet

10 januari 2014

Vanaf 20 januari ID-kaart zonder vingerafdrukken

Vanaf 20 januari 2014 kan de identiteitskaart zonder vingerafdrukken worden aangevraagd. Dat maakte minister Plasterk vandaag bekend. Hiermee komt de minister zijn belofte van 18 september 2013 na, dat de identiteitskaart zonder vingerafdrukken in januari 2014 beschikbaar zou kunnen zijn. Op 17 december had de Eerste Kamer het wetsvoorstel (toelichting) als hamerstuk aangenomen. Het wetsvoorstel is op dinsdag 24 september met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. Druk De druk op de minister om snel met een vingerafdrukloze identiteitskaart te komen was dit najaar toegenomen. Lees verder >>>

Nieuws over wet

17 december 2013

Identiteitskaart zonder vingerafdrukken aangenomen door Eerste Kamer

Vandaag heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel (toelichting) voor een identiteitskaart zonder vingerafdrukken als hamerstuk aangenomen. Daarmee is de weg vrij om de kaart uit te gaan geven. Minister Plasterk beloofde tijdens het kamerdebat op 18 september 2013 dat "als we vlot doorgaan" de identiteitskaart zonder vingerafdrukken per januari 2014 beschikbaar kan zijn. Volgens hem zijn er geen technische belemmeringen. Wanneer de identiteitskaart zonder vingerafdrukken daadwerkelijk beschikbaar komt is nog onbekend. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

18 september 2013

Plasterk: 'In januari ID-kaart zonder vingerafdrukken'

Minister Plasterk denkt dat "als we vlot doorgaan" er al per januari 2014 een identiteitskaart zonder vingerafdrukken kan zijn. Dat zei hij in het debat in de Tweede Kamer vandaag over de wijziging van de paspoortwet. Hij zegt dat er geen technische belemmeringen zijn, dus "over een paar maanden" kan de identiteitskaart zonder vingerafdrukken beschikbaar zijn. Wel moet de Eerste Kamer dan ook snel akkoord gaan met het wetsvoorstel. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel dinsdag 24 september door de Tweede Kamer aangenomen. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

16 juli 2013

Kabinet werkt aan een online identificatieplicht

Het kabinet werkt aan een online identificatieplicht. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Met een zogenaamde eID, een elektronische identiteitskaart, kunnen mensen zich online identificeren bij webshops. Het eID zal worden opgenomen in de wet op de identificatieplicht. De overheid kan vervolgens bepalen in welke situaties u zich verplicht moet identificeren. In eerste instantie denkt Van Rijn aan de online-verkoop van leeftijdsgebonden producten en diensten zoals alcohol, wapens, films, games. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

5 maart 2013

Zes redenen waarom Eerste Kamer tegen wijziging vreemdelingenwet moet stemmen.

Geachte Kamerleden, Dinsdag 12 maart vergadert u over de wijziging op de vreemdelingenwet zoals die onlangs door de Tweede Kamer werd aangenomen. De wijziging regelt dat alle mensen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER), die langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven, 10 vingerafdrukken moeten laten afnemen. Deze vingerafdrukken komen in een centrale database die onder zeer soepele voorwaarden voor opsporing gebruikt mag worden. Gezien de onderstaande zes redenen roepen wij u op dit wetsvoorstel te verwerpen. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

18 oktober 2012

De minister heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd voor een IDkaart zonder vingerafdrukken.

De minister heeft op 17 oktober 2012 een wetsvoorstel (met toelichting) naar de Tweede Kamer gestuurd waarin geregeld wordt dat er voor de identiteitskaart geen vingerafdrukken meer worden afgenomen of opgeslagen. Wel wil de minister in het voorstel de gedigitaliseerde foto (gezichtsopname) handhaven en blijven opslaan in de gemeentelijke reisdocumentenadministratie. De identiteitskaart zonder vingerafdrukken is geen officieel reisdocument, maar in de Europese Unie kan er mee gereisd worden e.. . Lees verder >>>

Nieuws en opinie

31 mei 2012

Het gaat redelijk met Nederland

Als je me een jaar geleden had gevraagd welke kant ik het op vond gaan met Nederland was ik somber gestemd geweest. Alles leek erop dat het aantal privacyschendende maatregelen verder en verder zou toenemen en de politici nooit zouden inzien dat privacy op zichzelf ook iets was om actief voor op te komen. Gelukkig kan ik nu, een jaar later, zeggen dat het weer de goede kant opgaat. Vingerafdrukken Een jaar geleden verliep mijn identiteitskaart en sinds 2009 moeten we, als normale Staatsburgers en niet als criminelen, onze vingerafdrukken afgeven wanneer we deze opnieuw aanvragen. Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.029 seconden