Nieuws en opinie

13 oktober 2014

Privacygaten in ontwerp DigiD-opvolger

Het ontwerp voor de opvolger van DigiD vertoont flinke gaten als het om bescherming van de privacy gaat. Dat blijkt uit de beschikbare documentatie en uit een bijeenkomst van deskundigen, die vrijdag 10 oktober in Amsterdam plaatsvond. Vanwege de eerdere problemen met DigiD, heeft minister Plasterk (PvdA) besloten een nieuw systeem in te voeren genaamd eID. Met dit systeem kan een burger zich identificeren bij de overheid, maar ook bij semi-publieke en commerciële instanties. Het idee is dat de burger zelf kan kiezen welke gegevens hij aan welke aanbieder verstrekt. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

16 juli 2013

Kabinet werkt aan een online identificatieplicht

Het kabinet werkt aan een online identificatieplicht. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Met een zogenaamde eID, een elektronische identiteitskaart, kunnen mensen zich online identificeren bij webshops. Het eID zal worden opgenomen in de wet op de identificatieplicht. De overheid kan vervolgens bepalen in welke situaties u zich verplicht moet identificeren. In eerste instantie denkt Van Rijn aan de online-verkoop van leeftijdsgebonden producten en diensten zoals alcohol, wapens, films, games. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

1 juli 2012

Ruime aandacht voor privacy in het conceptverkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren.

Buiten de grote aandacht voor milieu en dieren, zijn vooral de mensenrechten prominent aanwezig in het programma van de Partij voor de Dieren en daarbij is er ook ruime aandacht voor privacy. Een aantal opvallende punten zijn: Steviger privacytoezicht Afschaffing van de identificatieplicht en de afname van vingerafdrukken Bescherming van het communicatiegeheim Afschaffen van registratiesystemen die "de privacy niet kunnen waarborgen" Invoering van een constit ... Lees verder >>>

Nieuws en opinie

25 mei 2012

Meer controle. Gewoon omdat het kan.

Weer wordt er gepleit voor het gebruik van RFID chips in auto's. Met zo'n chip kan op 20 meter afstand worden vastgesteld welke auto er voorbijkomt. Handig zou je denken, als je op zoek bent naar boeven, criminelen en moordenaars. De partij die tegen spionagekastjes in de auto was, lijkt alvast voorstander van spionagekastjes in de kentekenplaat. Helaas is al vastgesteld dat het niet werkt. Onlangs verscheen een onderzoeksrapport van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de effectiviteit van kentekenscanners. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

2 mei 2012

Wat niet in het verkiezings-programma mag ontbreken.

Aan alle politieke partijen, Graag vragen wij uw aandacht voor privacy bij het opstellen van uw verkiezingsprogramma. Door de angst na de aanslagen van 11 september 2001 is er een onevenredig grote aanslag op de privacy van burgers gepleegd. Veel anti-terreur maatregelen zijn zonder veel onderzoek of evaluatieverplichting ingevoerd en inmiddels zijn we op een glijdende schaal terecht gekomen. Met verkiezingen in aantocht is het tijd voor bezinning. Bescherming tegen het kwaad is goed. Maar beschermen van onze vrijheidsstaat houdt ook in, dat we juist de verworven burgerrechten in stand houden. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

5 juli 2010

Brief informateur

Geachte informateurs, Graag vragen wij uw aandacht voor privacy, vrijheid en andere burgerrechten bij de formatie van een nieuw kabinet. Als u de verkiezingsprogramma’s van de partijen van de paarsplus coalitie naast elkaar legt, zouden de volgende onderwerpen in het regeerakkoord opgenomen kunnen worden. Geen opslag van vingerafdrukken. De vingerafdruk is in het paspoort opgenomen om identiteitsfraude tegen te gaan. Om iemands identiteit te controleren, kan de vingerafdruk vergeleken worden met de afdruk in het paspoort. Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.026 seconden