Den Haag, 4 juli 2010

Geachte informateurs,

Graag vragen wij uw aandacht voor privacy, vrijheid en andere burgerrechten bij de formatie van een nieuw kabinet. Als u de verkiezingsprogramma’s van de partijen van de paarsplus coalitie naast elkaar legt, zouden de volgende onderwerpen in het regeerakkoord opgenomen kunnen worden.

Geen opslag van vingerafdrukken. De vingerafdruk is in het paspoort opgenomen om identiteitsfraude tegen te gaan. Om iemands identiteit te controleren, kan de vingerafdruk vergeleken worden met de afdruk in het paspoort. De opslag van vingerafdrukken is daarvoor niet nodig en vergroot alleen maar de kans op misbruik door kwaadwillenden als die zich toegang tot de gegevens kunnen verschaffen. Een maatregel die juist de kans op identiteitsfraude vergroot dient direct te worden afgeschaft. Politie en justitie hebben voldoende bevoegdheden om van verdachten vingerafdrukken af te nemen zonder persoonlijke en intieme gegevens van de gehele bevolking op te slaan.

Elektronisch patiëntendossier niet invoeren. Het elektronische patiëntendossier is in feite een landelijk knooppunt waar allerlei databases met patiëntgegevens aan elkaar worden gekoppeld. Door de hoeveelheid systemen die hier bij elkaar komen en de hoeveelheid mensen die er gebruik van maken, zeggen experts dat een goede beveiliging vrijwel niet mogelijk is. De kans dat vertrouwelijke en gevoelige gegevens op straat komen te liggen is zeer groot. Bovendien hebben medici al aangegeven dat ze helemaal geen behoefte hebben aan landelijke gegevens aangezien hun patiënten uit de regio komen. Een systeem waaraan geen behoefte is en dat niet goed ontworpen is om de privacy te garanderen moet niet worden ingevoerd.

Zeer beperkt privégegevens in EU-verband of met derde landen uitwisselen. Het lijkt een trend om onder het mom van terrorismebestrijding meer gegevens van o.a. vliegtuigpassagiers, maar ook DNA- en bankgegevens te registreren en internationaal uit te wisselen. De overheid geeft andere landen zeer gemakkelijk toegang tot allerlei persoonlijke gegevens om in te grasduinen. Deze landen kunnen de gegevens volgens eigen inzicht tegen EU burgers gebruiken of de gegevens zonder toestemming doorspelen aan derde landen. Er is geen enkele aanwijzing dat dergelijke uitwisseling van gegevens tot op heden aanslagen voorkomen heeft. Daarom zou de Nederlandse overheid zéér terughoudend moeten zijn met het doorgeven van persoonlijke gegevens.

Geen internetcontrole. Er worden veel muziek- en filmbestanden illegaal via internet gedownload. Hierdoor lopen de makers inkomsten mis. Om dit tegen te gaan, wordt gedacht aan een ‘internetpolitie’ die meekijkt wat iemand over zijn internetaansluiting ophaalt. Het is een grove inbreuk op de persoonlijke vrijheid als de overheid controleert wat een burger op internet aan het doen is. Aan het commerciele belang van de rechthebbende kan op andere manieren tegemoet gekomen worden, zonder deze inbreuken. De amusementsindustrie zou een alternatief moeten ontwikkelen voor legaal downloaden in plaats van het willen controleren van alle burgers.

Geen internetfilter. Eurocommissaris Malmström heeft voorgesteld om een Europees internetfilter tegen kinderporno in te voeren. Providers zouden dan verplicht moeten worden om bezoek te blokkeren aan websites die kinderporno aanbieden. Uiteraard is kindermisbruik een zeer kwalijke zaak en dient krachtig bestreden te worden. Maar websites blokkeren is het probleem verstoppen in plaats van aanpakken. Bovendien zijn via technische middelen dergelijke filters gemakkelijk te omzeilen. Dat geeft zelfs de EU-commissaris zelf toe. Een systeem opbouwen voor internetcensuur dat niet in staat is kinderporno effectief aan te pakken moet niet worden ingevoerd.

Verbeteren wet bescherming persoonsgegevens. Met de huidige wet bescherming persoonsgegevens wordt de privacy onvoldoende beschermd. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) moet boetes kunnen uitdelen als privacy-wetgeving niet goed wordt nageleefd. Als vertrouwelijke gegevens op straat komen te liggen, moet dat worden gemeld en bij grote ICT-projecten moet al in de ontwerpfase met privacy rekening gehouden worden (‘privacy-by-design’).

Invoeren constitutioneel hof. Op dit moment mogen rechters wetten niet toetsen aan de grondwet, waarin ook het recht op privacy is vastgelegd. Een constitutioneel hof mag dat wel. Burgers krijgen zo een stevige mogelijkheid om privacywetgeving te laten toetsen bij de rechter. Het Duitse constitutionele hof heeft al veel privacy-schendende maatregelen voorkomen of teruggedraaid. Als de Nederlandse overheid de grondrechten van de burgers serieus neemt, moet het mogelijk zijn wetten of maatregelen aan deze grondrechten te toetsen.

Beperken bewaarplicht telecomgegevens. Telefoon- en internetbedrijven zijn verplicht bij te houden met wie abonnees bellen, mailen en welke websites worden bezocht. Deze gegevens worden verzameld in een database en kunnen vervolgens door de politie en AIVD geraadpleegd worden. In 2008 werden uit deze database bijna drie miljoen keer gegegevens opgevraagd, zonder dat precies duidelijk is wie wat opvraagt. Uit een evaluatie blijkt dat er weinig controle over de inzage in het systeem is. De Eerste Kamer heeft al aangegeven dat de bewaartermijn korter moet. Het staat namelijk onvoldoende vast wat de effectiviteit van deze gegevensopslag is. Naast beperking van de bewaarplicht, dient er een grondige evaluatie te komen over de effectiviteit. In ieder geval moeten er strengere regels komen over wie er toegang heeft tot de gegevens en hierover moet transparant worden gerapporteerd.

Geen gedetailleerde gegevens registreren voor kilometerheffing. Het huidige systeem voor de kilometerheffing bepaalt dat er in iedere auto een kastje komt waarin alle reis- en verblijfgegevens opgeslagen worden. De opsporingsdiensten mogen in bepaalde gevallen in het kastje kijken om te controleren waar de burger op welk tijdstip was. Maar kilometerheffing is natuurlijk niet bedoeld om burgers extra in de gaten te houden. Een alternatief systeem voor kilometerheffing dient daarom onderzocht te worden.

Beperken identificatieplicht. Elke burger moet zich legitimeren zodra de politie daar om vraagt. De gedachte hierachter was dat criminaliteit beter bestreden zou kunnen worden. Uit de evaluatie in 2009 bleek dat de identificatieplicht wel geld opleverde (extra boetes) en het werk van de politie vergemakkelijkte, maar op criminaliteit geen effect had. Een maatregel die niet het bedoelde effect heeft, maar wel de burger onnodig criminaliseert moet worden afgeschaft.

Minder telefoons aftappen. In Nederland worden meer mensen afgeluisterd door politie en AIVD/MIVD per dag dan in de Verenigde Staten per jaar. Omdat er zonder tussenkomst van de rechter mag worden afgeluisterd is het een gemakkelijk inzetbaar middel. Maar de effecti­viteit van aftappen staat niet vast. Omdat regelmatig ook vertrouwelijke gesprekken worden afgeluisterd, wordt het OM door de rechtbank in die gevallen ‘niet-ontvankelijk’ verklaard. De verdachten gaan dan vrijuit. Er dient transparanter gerapporteerd te worden over het aftappen en de effectiviteit daarvan. De effectiviteit van het afluisteren moet diepgaand geëvalueerd worden en er moet selectiever van aftappen gebruik gemaakt worden. Op zijn minst moet er altijd door de rechter getoetst worden, voordat taps worden geplaatst.

Ter afsluiting. Graag wijzen we u nog op het voorbeeld van de nieuwe Britse regering die doorgeslagen controle en criminalisering van gewone burgers radicaal gaat terugdringen. U kunt onder andere op de website zien dat vice pemier Nick Clegg er korte metten mee maakt.

Vriendelijke groet,
PrivacyBarometer.

 

reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven.

Voeg zelf uw reactie toe:

naam: 
reactie: 
0/1500
 

Deel deze pagina via:

18-12-18

Eerste Kamer tegen inzage medisch dossier zonder toestemming

De Eerste Kamer gaat niet akkoord met het wetsvoorstel waarmee zorgverzekeraars zonder toestemming inzage kunnen krijgen in medische dossiers bij een vermoeden van fraude. De Tweede Kamer ging eerder wel akkoord. Minister Bruins (VVD) gaat het wetsvoorstel nu aanpassen. Lees verder >>>

07-11-18

Gebruik risicoprofielen in de zorg krijgt wettelijke basis

Het opstellen van risicoprofielen van mensen voor het gebruik van medische zorg krijgt een wettelijke basis. Minister Bruins (VVD) heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend.  Het Zorginstituut stelt namens het ministerie per verzekerde een risicoprofiel op. Deze persoonlijke medische risicoprofielen worden gebruikt om kosten tussen zorgverzekeraars te kunnen verrekenen. Lees verder >>>

Download onze app

Privacy VandaagVolg het actuele nieuws van het Nederlandse privacyfront met onze Android app. Download hem hier!

Heb jij wat te verbergen?

fotoMensen hebben niets te verbergen als je ze dat vraagt. Of toch wel? Bekijk de video op Youtube.

Facebook opzeggen

opzeggenLees hier hoe je je Facebook-account kan opzeggen. >>>

Nieuwsbrief

Privacy Barometer brengt een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit. Wilt u op de hoogte blijven, meldt u hier aan voor deze nieuwsbrief:  
Uw gegevens worden aan niemand ter beschikking gesteld, tenzij dat wettelijk vereist wordt. Het emailadres wordt alleen voor deze nieuwsbrief gebruikt.

of volg ons via

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.245 seconden