Nieuws en opinie

7 februari 2016

Kentekenparkeren. Je hebt recht op privacy, maar je krijgt het alleen in Utrecht.

Den Haag voert dit kwartaal als laatste van de vier grote steden kentekenparkeren in. De rechter oordeelde eind 2015 dat burgers niet verplicht zijn hun kenteken in te voeren. Maar het recht hebben is één ding, het recht krijgen is alleen in Utrecht behoorlijk geregeld. Het kentekenparkeren vergemakkelijkt het werk voor de gemeentelijke controleurs aanzienlijk. Een auto met kentekenscanners aan boord, kan in één oogopslag zien wie er wel en wie er niet betaald heeft. Voorwaarde hierbij is wel, dat iedere automobilist zijn kenteken intoetst als hij of zij voor de parkeerplaats betaalt. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

6 april 2015

UITHOLLING WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Kabinet wil vrijbrief voor onbeperkt koppelen gegevens

Het kabinet komt met een voorstel om alle beschikbare gegevens voor elk gewenst doel te mogen koppelen. Het kabinet stelt hiermee de Wet bescherming persoonsgegevens gedeeltelijk buiten werking. Een onderzoek naar de noodzaak ontbreekt. De Tweede Kamer bespreekt dit plan woensdag 8 april aanstaande. De minister van Veiligheid & Justitie stelt dat fraude een groeiend probleem is in Nederland en dat het daarvoor noodzakelijk is dat alle beschikbare gegevens over burgers moeten worden gekoppeld. Hoe meer gegevens er beschikbaar zijn, hoe gedetailleerder het gedrag in kaart kan worden gebracht. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

24 september 2013

Binnendringen woning bij gebruik thuiszorg

Controleurs mogen zonder toestemming uw woning binnendringen om te controleren of u de juiste zorg ontvangt en of u zich aan de regels houdt. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van staatssecretaris van Rijn. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt vanaf 2015 door de gemeenten uitgevoerd. Het wetsvoorstel dat dit regelt ligt op dit moment bij adviesorganen van de regering. De inhoud is nog niet openbaar gemaakt, maar uit het advies van de Raad van de Rechtspraak valt op te maken dat het gemeentelijke controleurs is toegestaan zonder toestemming van bewoners het huis binnen te dringen. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

9 oktober 2012

PvdA, D66 en Groenlinks voor huisdoorzoekingen, ook zonder verdenking.

Vorige week is het wetsvoorstel goedgekeurd waarmee controleurs van uitkeringsinstanties onaangekondigd uw huis binnen mogen komen om uw gezinssituatie te controleren. Werkt u niet mee, dan kan dat ten koste gaan van de uitkering die u ontvangt. Het gaat dus om uitkeringen die afhankelijk zijn van de gezinssituatie. Wie denkt dat hij of zij daar niks mee te maken heeft, heeft het snel mis. Want alle huishoudens die kinderbijslag ontvangen krijgen hier mee te maken. Maar ook alle 65plussers vallen hieronder, omdat ze AOW ontvangen. Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.018 seconden