Nieuws en opinie

6 maart 2018

CRITERIA VOOR DNA-AFNAME VERSOEPELD

Politie gaat zelf DNA analyseren

De politie gaat eind dit jaar zelf de DNA-analyse doen waarvoor nu nog de specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) worden ingeschakeld. Daarnaast worden de drempels om DNA bij verdachten af te nemen in de toekomst verlaagd. DNA zal naar verwachting een grotere rol gaan spelen bij de opsporing van mensen. Minister Grapperhaus (CDA) schrijft eind januari aan de Tweede Kamer dat de politie zich voorbereidt om zelf de analyse van DNA-sporen op de plaats delict te doen. Om dit te mogen doen, moet de politie aan bepaalde criteria voldoen, zodat de DNA-analyse door de rechtbank als bewijs wordt geaccepteerd. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

30 april 2017

Reactie op internetconsultatie Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

Reactie op internetconsultatie Wet zeggenschap lichaamsmateriaal Geachte mevrouw Schippers, Hierbij treft u onze reactie aan op het voorstel Wet zeggenschap lichaamsmateriaal zoals u dat voor de internetconsultatie per 24 april 2017 beschikbaar heeft gesteld. Het concept-wetsvoorstel introduceert een bevoegdheid voor politie en justitie om gegevens uit de zorg te gebruiken voor de opsporing. Hiervoor perkt u het medisch beroepsgeheim in. In de toelichting toont u op geen enkele manier de noodzaak van deze bevoegdheid aan. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

1 juli 2015

Twijfels in Tweede Kamer over DNA-afname bij arrestatie

Een belangrijk deel van de Tweede Kamer heeft bedenkingen tegen de invoering van de plicht om bij de arrestatie van verdachten al DNA af te nemen. Dat bleek vandaag tijdens het debat over het onderzoek naar aanleiding van de moord op Els Borst en de zus van Bart van U. D66, PVV en de ChristenUnie vinden dat er voldoende wettelijke mogelijkheden zijn om DNA af te nemen als mensen eenmaal veroordeeld zijn. Uit het onderzoek van de commissie Hoekstra blijkt dat het nu mis gaat bij de uitvoering. Volgens de partijen zou daar eerst naar verbetering moeten worden gezocht. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

1 april 2014

Cameratoezicht: meer geloof dan feiten

De stemming van vandaag over het uitbreiden van de mogelijkheden voor cameratoezicht is een mooie graadmeter voor de privacy-vriendelijkheid van politieke partijen. Cameratoezicht is namelijk vooral een geloofsartikel. Evaluaties over cameratoezicht van de afgelopen jaren tonen niet aan dat cameratoezicht werkt. Vandaag is er gestemd over het wetsvoorstel om de bevoegdheden voor cameratoezicht sterk uit te breiden. Met de nieuwe bevoegdheden hoeft de burgemeester slechts één keer met de gemeenteraad een gebied af te spreken waar camera's ingezet mogen worden. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

4 februari 2013

Tweede Kamer ziet buitenlanders als potentiële criminelen.

Vorige week is de gewijzigde vreemdelingenwet door de Tweede Kamer aangenomen. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat elke buitenlander van buiten de EU, die hier langer dan drie maanden wil blijven, alle tien zijn vingerafdrukken en een pasfoto in een database moet stoppen. Die database komt beschikbaar voor politie en justitie. Logisch, want alle buitenlanders zijn potentiële criminelen. Voor Nederlanders wordt geen database met vingerafdrukken aangelegd. Dat plan was ooit al wel door de Tweede Kamer aangenomen, maar de maatschappelijke weerstand was enorm. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

19 oktober 2012

Schippers, minister van justitie

KRO Reporter is gestuit op het enge plan van minister Schippers (VVD) van Volksgezondheid om lichaams­materiaal dat ziekenhuizen ter beschikking hebben, af te moeten staan aan justitie en politie als zij daar om vragen. Maar nu het op straat ligt, is er volgens de ministers ‘slechts sprake van een ambtelijk overleg’ inzake dit onzalige plan. Tsja. Geef de koffiepraatjes van je ambtenaren gewoon de schuld. Is minister Schippers haar ambtenaren niet meer de baas? Dit is pure afleidingspolitiek. Het gaat erom dat mensen van het ministerie het sowieso in overweging nemen, onze gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek te gaan mixen met opsporingsbevoegdheid. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

1 juli 2012

Ruime aandacht voor privacy in het conceptverkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren.

Buiten de grote aandacht voor milieu en dieren, zijn vooral de mensenrechten prominent aanwezig in het programma van de Partij voor de Dieren en daarbij is er ook ruime aandacht voor privacy. Een aantal opvallende punten zijn: Steviger privacytoezicht Afschaffing van de identificatieplicht en de afname van vingerafdrukken Bescherming van het communicatiegeheim Afschaffen van registratiesystemen die "de privacy niet kunnen waarborgen" Invoering van een constit ... Lees verder >>>

Brief aan de politiek

2 mei 2012

Wat niet in het verkiezings-programma mag ontbreken.

Aan alle politieke partijen, Graag vragen wij uw aandacht voor privacy bij het opstellen van uw verkiezingsprogramma. Door de angst na de aanslagen van 11 september 2001 is er een onevenredig grote aanslag op de privacy van burgers gepleegd. Veel anti-terreur maatregelen zijn zonder veel onderzoek of evaluatieverplichting ingevoerd en inmiddels zijn we op een glijdende schaal terecht gekomen. Met verkiezingen in aantocht is het tijd voor bezinning. Bescherming tegen het kwaad is goed. Maar beschermen van onze vrijheidsstaat houdt ook in, dat we juist de verworven burgerrechten in stand houden. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

20 maart 2012

Opslag vingerafdrukken volstrekt disproportioneel

Uit onderzoek van PrivacyFirst blijkt dat de maatregel om vingerafdrukken en andere biometrische kenmerken aan het paspoort toe te voegen, "volstrekt disproportioneel" is. De belangrijkste doelstelling van het toevoegen van biometrische kenmerken aan het paspoort was om look-a-like-fraude te voorkomen. Uit een WOB-onderzoek blijkt nu dat er jaarlijks maar ca. 50 gevallen van deze fraude voorkomen. De minister probeert met de afname en opslag van vingerafdrukken van 17 miljoen mensen, e ... Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.037 seconden