close

Laatste update: 20 augustus 2012

Partij voor de Dieren, Piratenpartij, GroenLinks beste keus voor privacy

Stemmen op Partij voor de DierenPiratenpartij of GroenLinks is de beste keus voor privacy. Goede vierde is de SP. Dit blijkt uit een analyse van de PrivacyBarometer, die de politieke ontwikkelingen op het gebied van privacy volgt.

De PrivacyBarometer vergeleek zowel de verkiezingsprogramma’s als het daadwerkelijke stemgedrag van de politieke partijen over de afgelopen jaren. De Partij voor de Dieren en GroenLinks scoren in beide opzichten hoog. Uiteraard is van nieuwkomer de Piratenpartij alleen het verkiezingsprogramma bekend. Deze partij zal zich in de praktijk nog moeten bewijzen.

De SP is ook een goede keuze met een vierde plek in de analyse van de verkiezingsprogramma en een derde plek als het gaat om hun daadwerkelijke stemgedrag.

Privacy in de verkiezingsprogramma’s

Bij het vergelijken van de verkiezingsprogramma's, komen Partij voor de Dieren, Piratenpartij en GroenLinks naar voren als de beste keus voor privacy. De belangrijkste discussies met impact op privacy van dit moment zijn ondergebracht in onderstaand overzicht. De standpunten uit de verkiezingsprogramma’s zijn hier in verwerkt. Een groen bolletje geeft aan dat de partij het ermee eens is. Als een vakje leeg is, heeft de partij het thema in het verkiezingsprogramma niet benoemd of was het niet erg concreet. Een rode min betekent dat de partij pleit voor het tegenovergestelde. Voor meer inzicht in de standpunten van partijen, kunt u in de kolom hiernaast de privacy-samenvatting van de verkiezingsprogramma's bekijken.

  CDA CU D66 GL PvdA PvdD PVV SGP SP VVD PP* 50+
    voor voor voor voor     voor voor voor  
    voor     voor     voor      
          voor     voor      
  voor       voor         voor  
    voor voor voor voor voor   voor   voor  
  voor voor voor   voor         voor  
      voor   voor         voor  
tegen tegen     tegen voor            
tegen           tegen          
tegen           tegen       voor  
tegen tegen voor voor voor voor     voor tegen voor  
  voor   voor   voor            
                       
  tegen tegen tegen tegen tegen voor tegen   voor    
      voor         voor   voor  
   voor voor
   tegen het tegenovergestelde
   blanco geen of onduidelijk standpunt

* Piratenpartij

 

Privacy in het stemgedrag

De PrivacyBarometer heeft het stemgedrag geanalyseerd van politieke partijen in de Tweede Kamer over privacy-gevoelige onderwerpen. Uit deze analyse blijkt dat de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP de beste keus zijn voor privacy. Bij daadwerkelijke stemmingen over wetten in de afgelopen jaren bleek de Partij voor de Dieren zelfs het beste voor de privacy op te komen. Zie voor het totale beeld hoe elk van de partijen scoort de grafiek hieronder.

CDA is grootste bedreiging
Van alle partijen trekt het CDA zich het minste aan van de privacy van burgers. Het CDA ziet zelfs niets in een betere privacy wetgeving.

De VVD scoort slecht, maar ook de PvdA, SGP en ChristenUnie blijken vaak voorstander van privacy-beperkende maatregelen. De PVV scoort slechter naarmate er meer standpunten van de beweging bekend worden.

D66 scoort matig op privacygebied maar al beter dan in 2010.