Den Haag, 11 september 2016

Geachte Kamerleden,

Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor het wetsvoorstel waarin geregeld wordt dat zorgverzekeraars in medische dossiers mogen kijken zonder vooraf toestemming aan patiënten te vragen (33980).

Ons verslag op de website over het debat van afgelopen donderdag 8 september trekt een record aantal lezers. In drie dagen is het al meer dan 12.000 keer gelezen! Op social media als Twitter en Facebook is het het gesprek van dit weekend. Mensen maken zich ernstig zorgen dat u zorgverzekeraars de bevoegdheid geeft zonder toestemming in medische dossiers te kijken. En dat terwijl de fraude in 2015 die door patiënten is gepleegd slechts 1,4 miljoen euro bedraagt. U kunt dit in het frauderapport van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) nalezen.

Minder fraudegevoelig

Zorgverzekeraars vragen allang niet meer om meer bevoegdheden, zoals ze bij de start van het wetsvoorstel in 2013 leken te doen. In het hierboven genoemde frauderapport over 2015 vragen ze om eenvoudigere declaratieprocessen om fraude te voorkomen. Dat is natuurlijk ook een veel constructievere weg.

Wij denken dat iedereen vindt dat fraude bestreden moet worden. De beste weg daarvoor is natuurlijk door het te voorkomen. De mogelijkheden hiervoor zijn nog lang niet benut. De meeste fraude (80%) vindt plaats bij de PGB's en u weet als geen ander hoe rommelig de processen daar de afgelopen tijd zijn verlopen. Voorkomen is beter dan genezen, dus maakt u daar alstublieft werk van en laat die processen beter organiseren.

Mét behoud medisch beroepsgeheim

Het opsporen van eenmaal gepleegde fraude is ook mogelijk mét behoud van het medisch beroepsgeheim. Uit het frauderapport van ZN blijkt dat 87% van de fraude door zorgverleners of tussenpersonen wordt gepleegd. Als zorgverzekeraars dat op willen sporen, is er geen reden om patiënten niet vooraf om toestemming voor inzage in het medisch dossier te vragen. Het is niet aannemelijk dat alle patiënten van een zorgverlener niet mee zouden willen werken aan de opsporing hiervan. Geef mensen de vrije keus hierover!

Ook van de laatste 13% fraude (1,4 miljoen) is veel op te sporen zonder inzage in medische dossiers. De zorgverzekeraars komen lang niet altijd bij deze laatste stap in het stappenplan uit en kunnen vaak al veel eerder constateren of het om fraude gaat.

Principiële beslissing

Inzage geven in het medisch dossier zonder toestemming te vragen is een principiële brug die over gegaan dreigt te worden. En dat voor maximaal enkele tonnen zorggeld. Er zijn plekken binnen de zorg te bedenken waar meer geld bespaard kan worden met veel minder ingrijpende maatregelen.

Voor patiënten maar ook voor de zorg als geheel is het goed als het verplicht blijft om voor inzage in medische dossiers altijd toestemming te vragen. Het is niet zeker dat fraude onontdekt blijft ook als er vooraf toestemming voor inzage moet worden gevraagd. Mocht na een evaluatie blijken dat fraude toch onvoldoende is bestreden, dan kan er alsnog een wetswijziging worden doorgevoerd. De Nederlandse zorg loopt in die jaren dan hooguit enkele tonnen mis, maar u hebt het medisch beroepsgeheim niet lichtzinnig weggegeven aan commerciële verzekeraars.

Wij vragen u bovenstaande mee te nemen bij uw beslissing voor de stemming van komende dinsdag.

 

reacties

Ik wil mijn ziektekostenverzekeraar een brief sturen waarin ik ze aankondig dat ik per eerst mogelijke datum naar een andere verzekeraar zal overstappen als ik ook maar het vermoeden heb dat ze achter mijn rug om mijn medische gegevens hebben opgevraagd.

Misschien is het een goed idee als Privacy Barometer een voorbeeldbrief van deze strekking op de site plaatst.

--

Peter Knoppers, Delft

@Peter

Dank voor je suggestie!

Dit is het recht van ons allen als patiënt! Kort ons niet op ons recht om die "zorgfraude" aan te pakken. Dit is gewoon een excuus om de zorgverzekeraars meer macht te geven. Tè veel macht.

Voeg zelf uw reactie toe:

naam: 
reactie: 
0/1500
      verzend reactie

Big Brother Awards

Big Brother AwardsDe prijzen voor de grofste privacy-schender 2016 gingen naar minister Schippers (VVD) en de gemeente Rotterdam. Bekijk de terugblik van de Big Brother Awards 2016.

Deel deze pagina via:

Twitter Facebook LinkedIn Email Google+

10-02-17

Wetsvoorstel over privacy leerlinggegevens

foto

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker (PvdA) om de privacy van leerlinggegevens te verbeteren. Het wetsvoorstel wordt nu voor advies naar de Raad van State gestuurd. Bij het gebruik van digitale leermiddelen worden gegevens van leerlingen in de cloud opgeslagen. Lees verder >>>

17-01-17

Gedwongen geestelijke gezondheidzorg

foto

Mensen kunnen dwangzorg krijgen als "de veiligheid van andere burgers in gevaar komt of een persoon niet meer in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn situatie". Lees verder >>>

mobiele versie | volledige versie

deze pagina is samengesteld in: 0.024 seconden