Nieuws en opinie

9 december 2014

Privacywet beschermt wel gegevens, maar niet de persoon

In een tijdperk van internet en social media moet de focus van de privacybescherming komen te liggen op het beschermen van de persoon door ongewild gebruik van gegevens. Frank van Vonderen pleit voor een omslag in het privacydenken. "Immers, veel informatie wordt niet bewust aangeboden en mag dus niet zomaar gebruikt worden", is zijn stelling. Al jaren slaan organisaties persoonsgegevens op over kooptransacties, energiegebruik en persoonlijke voorkeuren. Natuurlijk moeten deze gegevens worden beschermd. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

13 oktober 2014

Privacygaten in ontwerp DigiD-opvolger

Het ontwerp voor de opvolger van DigiD vertoont flinke gaten als het om bescherming van de privacy gaat. Dat blijkt uit de beschikbare documentatie en uit een bijeenkomst van deskundigen, die vrijdag 10 oktober in Amsterdam plaatsvond. Vanwege de eerdere problemen met DigiD, heeft minister Plasterk (PvdA) besloten een nieuw systeem in te voeren genaamd eID. Met dit systeem kan een burger zich identificeren bij de overheid, maar ook bij semi-publieke en commerciële instanties. Het idee is dat de burger zelf kan kiezen welke gegevens hij aan welke aanbieder verstrekt. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

9 september 2013

Wetsvoorstel flexibel cameratoezicht incl drones onnodig

Geachte Kamerleden, Binnenkort begint u de openbare behandeling van het wetsvoorstel voor flexibel cameratoezicht. Met dit wetsvoorstel worden de mogelijkheden voor cameratoezicht uitgebreid en de inzet vergemakkelijkt. Het wordt moeilijker voor burgers om bezwaar te maken. Uit de evaluaties van de grote gemeenten lijkt de huidige wetgeving echter prima te voldoen, ook voor de inzet van flexibele en tijdelijke camera's. Op dit moment is daarom het wetsvoorstel niet noodzakelijk noch proportioneel. Inhoudsopgave 1. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

16 januari 2013

Medisch beroepsgeheim overboord bij vermoeden fraude

Waar minister Schippers (VVD) van Volksgezondheid in oktober 2012 nog een balletje opgooide om ons DNA uit ziekenhuisbanken met justitie te gaan delen, is de nieuwste gedachte dat beroepsgeheim ook opgeofferd mag worden ten behoeve van onderzoek naar fraude. De minister liet een onderzoeksteam van de Erasmus Universiteit studeren op de vraag of medisch beroepsgeheim niet wat opgerekt kan worden. Deze onderzoekers geven aan dat de bestaande wetgeving voldoende mogelijkheid biedt tot doorbreking van het beroepsgeheim bij zwaarwegende belangen. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

23 juli 2012

Buiten de niet erg concrete privacyparagraaf, staan er voornamelijk privacy-inperkende maatregelen in programma VVD.

Buiten de privacyparagraaf van de VVD, die niet erg concreet is, staan er voornamelijk privacy-inperkende maatregelen in. Het opvallendste is toch dat er heel veel niet wordt genoemd. De belangrijkste punten van de VVD zijn. Tegen de invoering van een kilometerheffing Iemand die aangifte doet kan tijdens de hele strafzaak anoniem blijven Meer bevoegdheden voor BOA's en winkel-BOA's Voorstander van de wietpas en softdrugs kunnen alleen "giraal" betaald wo ... Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.017 seconden