Brief aan de politiek

29 augustus 2016

Privacy-aanbevelingen voor verkiezingsprogrammas Tweede Kamerverkiezingen 2017

GEEN CONTROLERENDE MAAR EEN DIENSTBARE OVERHEID Privacy-aanbevelingen voor verkiezings­programma's Privacy wordt te weinig serieus genomen. Niet alleen door bedrijven maar zeker ook door de overheid. We leven al decennia in een informatiesamenleving en de data-economie maakt een enorme groei door. Toch steekt het huidige kabinet weinig energie in het beschermen van de belangen van burgers bij deze nieuwe ontwikkelingen. Deels is dit te verklaren doordat een inbreuk op privacy vaak niet direct zichtbaar is of tot merkbare schade leidt. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

29 oktober 2013

Decentralisatie jeugdzorg levert ingrijpende privacyrisico's op

Geachte Kamerleden, De decentralisatie op basis van de wet op de jeugdzorg, wet werk en inkomen en de wet maatschappelijke ondersteuning leveren ingrijpende privacyrisico's op. De gemeente krijgt via de hulpverleningsdossiers veel gevoelige gegevens — waaronder medische, financiële en justitiële gegevens — over een gezin in één hand. Dit is een forse gegevensuitwisseling, terwijl veel nog niet is geregeld en er alleen nog maar een grove schets beschikbaar is. Zolang er geen Privacy Impact Assessment (PIA) is gemaakt en er niet meer duidelijkheid is over welke precieze gegevens voor wie toegankelijk zijn, kunnen er geen garanties over een zorgvuldige omgang met (persoons)gegevens worden gegeven. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

8 april 2013

Klijnsma concludeert dat het niet gaat lukken met een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS)

Staatssecretaris Klijnsma (PvdA) is tot de conclusie gekomen dat het niet gaat lukken een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) van de grond te krijgen. Eerder zei ze nog een poging te willen doen, maar de deelnemers lieten weten er niet veel meer in te zien, omdat de privacybezwaren van toezichthouder CBP te groot blijken te zijn. Zo liet de Nederlandse Vereniging van Banken op 5 december 2012 weten om deze reden niet meer mee te doen aan het systeem. Daarmee lijkt het systeem in de huidige opzet definitief van de baan. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

7 april 2013

Kabinet wil centrale database incasso

Het kabinet heeft besloten een centrale database aan te leggen met schuldenaren die niet kunnen betalen. Als mensen hun schulden niet meer kunnen betalen, mogen schuldeisers beslag laten leggen op goederen of loon van de schuldenaar. Het komt nogal eens voor dat schuldenaren meerdere schuldeisers hebben. Het kabinet wil de coordinatie tussen de verschillende schuldeisers verbeteren door centraal inzichtelijk te maken wie al beslag heeft gelegd bij een schuldenaar. Het kabinet heeft de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) gevraagd een ontwerp te maken en een begroting van de kosten van een centrale database op te stellen. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

23 januari 2013

Staatssecretaris Klijnsma gaat nog een poging doen om het Landelijk Informatiesysteem Schulden toch van de grond te krijgen.

Staatssecretaris Klijnsma (PvdA) gaat nog een poging doen om het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) toch van de grond te krijgen. Dat heeft ze vandaag toegzegd aan de Tweede Kamer. De Nederlandse Vereniging van Banken liet op 5 december 2012 weten niet meer mee te doen aan het systeem. Daarmee is het systeem in de huidige opzet zo goed als zeker van de baan. De belangrijkste reden achter de beslissing van de banken is dat de privacyregels niet goed kunnen worden nageleefd. De PvdA reagee ... Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

7 december 2012

Landelijk Informatiesysteem Schulden waarschijnlijk van de baan.

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft op 5 december 2012 laten weten niet meer mee te doen aan het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS). Hiermee is het systeem in de huidige opzet zo goed als zeker van de baan. De belangrijkste reden is dat de privacyregels niet goed kunnen worden nageleefd. De PvdA reageert teleurgesteld en heeft op 7 december 2012 kamervragen gesteld. Daarin vraagt de PvdA aan de staatssecretaris om een doorstart te onderzoeken. In een brief van juli 2012 was staats ... Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

25 juni 2012

ChristenUnie heeft in t verkiezingsprogramma oog voor privacy, maar wil ook meer gegevensuitwisseling en registratie.

De ChristenUnie heeft in het concept-verkiezingsprogramma zeker oog voor privacy, maar worstelt met de consequenties daarvan. Zo pleiten ze voor meer uitwisseling en registratie van gegevens in de jeugdzorg, bij schuldenpreventie en in de opsporing, maar vinden ze ook dat dat niet mag leiden tot "onnodige inperking van de privacy". Samengevat wil de ChristenUnie... Lees verder >>>

Nieuws en opinie

25 mei 2012

Meer controle. Gewoon omdat het kan.

Weer wordt er gepleit voor het gebruik van RFID chips in auto's. Met zo'n chip kan op 20 meter afstand worden vastgesteld welke auto er voorbijkomt. Handig zou je denken, als je op zoek bent naar boeven, criminelen en moordenaars. De partij die tegen spionagekastjes in de auto was, lijkt alvast voorstander van spionagekastjes in de kentekenplaat. Helaas is al vastgesteld dat het niet werkt. Onlangs verscheen een onderzoeksrapport van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de effectiviteit van kentekenscanners. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

2 mei 2012

Wat niet in het verkiezings-programma mag ontbreken.

Aan alle politieke partijen, Graag vragen wij uw aandacht voor privacy bij het opstellen van uw verkiezingsprogramma. Door de angst na de aanslagen van 11 september 2001 is er een onevenredig grote aanslag op de privacy van burgers gepleegd. Veel anti-terreur maatregelen zijn zonder veel onderzoek of evaluatieverplichting ingevoerd en inmiddels zijn we op een glijdende schaal terecht gekomen. Met verkiezingen in aantocht is het tijd voor bezinning. Bescherming tegen het kwaad is goed. Maar beschermen van onze vrijheidsstaat houdt ook in, dat we juist de verworven burgerrechten in stand houden. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

1 oktober 2010

01 oktober 2010

Privacy en de regeer/gedoogakkoorden

Zowel het regeerakkoord als het gedoogakkoord zijn akkoorden op hoofdlijnen. Dat betekent dat de invulling bij maatregelen deels ontbreekt. De impact die dit kabinet op privacy heeft, zal gedurende de regeerperiode echt duidelijk worden. Hieronder vindt u de privacy-gerelateerde punten uit het regeer- en het gedoogakkoord. Veiligheid Het kabinet komt met een voorstel tot "verruiming van de mogelijkheid tot preventief fouilleren". Teeven (VVD) pleitte hier al langer voor. Ook komt er "meer cameratoezicht". Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.046 seconden