Nieuws en opinie

19 mei 2019

VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT 2019

Hoe stemmen partijen in Europa over privacy

Er komt veel wetgeving uit de Europese Unie. Daarbij wordt ook de privacy nogal eens geraakt. Bekijk hieronder hoe de politieke partijen over deze wetsvoorstellen stemden. Donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor een nieuw Europees parlement. Het parlement beslist samen met de Europese Commissie en de regeringsleiders over nieuwe wetgeving. Van vijf belangrijke wetgevingstrajecten zocht Privacy Barometer uit hoe er door de politieke partijen in het Europees parlement over is gestemd. 1. Vingerafdrukken in identiteitskaart  Als u binnen de EU wilt reizen heeft u een identiteitskaart of paspoort nodig. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

29 augustus 2014

Plasterk opnieuw naar Europa om vingerafdruk

Minister Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken wordt door de Tweede Kamer opnieuw naar Europa gestuurd om de vingerafdruk uit het paspoort te krijgen. Minister Plasterk verwacht er bij voorbaat weinig van en kondigt aan juist een stap te nemen om de vingerafdrukken bij grenscontroles daadwerkelijk te gaan gebruiken. De Tweede Kamer denkt dat een nieuwe ronde kansen biedt, omdat er nu een nieuw Europees parlement zit. Begin dit jaar moest Plasterk ook al Europa in om voor een paspoort zonder vingerafdrukken te pleiten, maar hij vond daar volgens eigen zeggen weinig weerklank. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

23 mei 2013

Wetsvoorstel en onderbouwing aanpak bestrijding misstanden in de prostitutie moet beter.

Geachte Kamerleden, Dinsdag 28 mei vergadert u over de "Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche". In deze brief wijzen wij u er op, dat er geen onderbouwing is dat dit wetsvoorstel misstanden zal bestrijden (zie A.) en dat de voorgestelde aanpak in dit wetsvoorstel niet goed is uitgewerkt (zie B.).   Inhoudsopgave A. Er is geen enkele onderbouwing of aanwijzing dat een registratieplicht helpt bij het bestrijden van misstanden. 1. Resultaten van de pilot moeten worden afgewacht voordat nieuwe regels in een kwetsbare sector worden ingevoerd. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

2 mei 2012

Wat niet in het verkiezings-programma mag ontbreken.

Aan alle politieke partijen, Graag vragen wij uw aandacht voor privacy bij het opstellen van uw verkiezingsprogramma. Door de angst na de aanslagen van 11 september 2001 is er een onevenredig grote aanslag op de privacy van burgers gepleegd. Veel anti-terreur maatregelen zijn zonder veel onderzoek of evaluatieverplichting ingevoerd en inmiddels zijn we op een glijdende schaal terecht gekomen. Met verkiezingen in aantocht is het tijd voor bezinning. Bescherming tegen het kwaad is goed. Maar beschermen van onze vrijheidsstaat houdt ook in, dat we juist de verworven burgerrechten in stand houden. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

5 maart 2012

ID-kaart zonder vingerafdrukken

Het afnemen van vingerafdrukken bij het aanvragen van een nieuw paspoort of ID-kaart blijft een schokkende ervaring. Dagelijks zijn er mensen die dit (nog) niet wisten en zich op het stadhuis gecriminaliseerd voelen. Lees twitter er maar op na. Wat veel mensen ook niet weten is dat al lang bekend is dat die vingerafdruk elk doel mist en volslagen onbetrouwbaar is. De stand van de techniek is onvoldoende om ook maar iets aan die vingerafdruk te hebben. Ooit werd in de EU besloten dat de vingerafdruk een ideaal middel is om iemand te identificeren. Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.019 seconden