Nieuws en opinie

22 maart 2015

Politie achteloos met privacy

De politie is niet zorgvuldig genoeg met de persoonsgegevens die het tijdens de uitvoering van haar taken verzamelt. Dat blijkt uit een vorig jaar gehouden evaluatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie waar de Tweede Kamer pas komende week over praat. De minister en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) willen dat de politie zich aan de regels gaat houden. Tegelijkertijd wil de minister de wet moderniseren. Volgens het evaluatierapport is de politie onvoldoende ‘in control’ als het gaat om de omgang met politiegegevens. Lees verder >>>

Nieuws en opinie

24 december 2012

‘Persvrijheid belangrijker dan privacy’

Rechtbankverslaggever Chris Klomp ziet niets in het voorstel van advocaat Richard Korver om het publiceren van gegevens van slachtoffers van misdrijven strafbaar te maken. “Het openbaar maken van gegevens hoort bij persvrijheid. Soms moet voor die persvrijheid nu eenmaal een prijs betaald worden.” aldus Klomp in reactie op het artikel op Privacy Barometer. Moeten slachtoffers die prijs dan maar betalen? “Soms gaat het algemeen belang inderdaad voor het individuele belang van een slachtoffer. Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.018 seconden