Nieuws over wetsvoorstel

17 augustus 2012

Bij de SGP is privacy ondergeschikt aan het veiligheidsdenken.

SGP verkiezingsprogramma 2012 Het woord privacy komt in het verkiezingsprogramma van de SGP precies 1 keer voor. "Bij het volgen van verdachte personen [...] ter voorkoming van terrorisme, is de bescherming van burgers belangrijker dan de privacy". Andere belangrijke punten in het programma van de SGP zijn: Koppelen van databestanden ivm immigratie, fraudebestrijding en belastingontduiking Invoeren van kilometerheffing Verbieden van prostitutie en drugs Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

23 juli 2012

Buiten de niet erg concrete privacyparagraaf, staan er voornamelijk privacy-inperkende maatregelen in programma VVD.

Buiten de privacyparagraaf van de VVD, die niet erg concreet is, staan er voornamelijk privacy-inperkende maatregelen in. Het opvallendste is toch dat er heel veel niet wordt genoemd. De belangrijkste punten van de VVD zijn. Tegen de invoering van een kilometerheffing Iemand die aangifte doet kan tijdens de hele strafzaak anoniem blijven Meer bevoegdheden voor BOA's en winkel-BOA's Voorstander van de wietpas en softdrugs kunnen alleen "giraal" betaald wo ... Lees verder >>>

Nieuws en opinie

1 oktober 2010

01 oktober 2010

Privacy en de regeer/gedoogakkoorden

Zowel het regeerakkoord als het gedoogakkoord zijn akkoorden op hoofdlijnen. Dat betekent dat de invulling bij maatregelen deels ontbreekt. De impact die dit kabinet op privacy heeft, zal gedurende de regeerperiode echt duidelijk worden. Hieronder vindt u de privacy-gerelateerde punten uit het regeer- en het gedoogakkoord. Veiligheid Het kabinet komt met een voorstel tot "verruiming van de mogelijkheid tot preventief fouilleren". Teeven (VVD) pleitte hier al langer voor. Ook komt er "meer cameratoezicht". Lees verder >>>

Brief aan de politiek

5 juli 2010

Brief informateur

Geachte informateurs, Graag vragen wij uw aandacht voor privacy, vrijheid en andere burgerrechten bij de formatie van een nieuw kabinet. Als u de verkiezingsprogramma’s van de partijen van de paarsplus coalitie naast elkaar legt, zouden de volgende onderwerpen in het regeerakkoord opgenomen kunnen worden. Geen opslag van vingerafdrukken. De vingerafdruk is in het paspoort opgenomen om identiteitsfraude tegen te gaan. Om iemands identiteit te controleren, kan de vingerafdruk vergeleken worden met de afdruk in het paspoort. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

24 mei 2010

CDA is nu weer voor kilometerheffing

Het CDA heeft haar standpunt weer gewijzigd. Nu zijn ze toch voor de invoering van de kilometerheffing. Dit blijkt uit de gegevens die het CDA in verband met de verkiezingen bij het Centraal Plan Bureau heeft aangeleverd. Een paar weken terug waren ze nog tegen, omdat het CDA "de laatste weken geschrokken is van de negatieve reacties uit de samenleving", aldus Koopmans, woordvoerder van de CDA-fractie. Het plan van demissionair minister Eurlings (CDA) werd begin dit jaar nog volop gest ... Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

7 mei 2010

Privacy standpunt Lijst 17 bekend

Het compacte concept-programma van Lijst 17 lijkt wat haastig in elkaar gezet. Maar ze gebruiken heldere taal en maken heldere keuzes. Veel zaken blijven helaas onbesproken. Lijst 17 gaat "niet stemmen voor tolpoortjes of de kilometerheffing". Ze zeggen niets over het zeven jaar bewaren van reisgegevens op de OV-chipkaart. Lijst 17 vindt dat telefoon en internet teveel en te gemakkelijk worden afgeluisterd. Ze willen dit beperken door aftappen alleen toe te staan na goedkeuring ... Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.055 seconden