Nieuws en opinie

1 oktober 2010

01 oktober 2010

Privacy en de regeer/gedoogakkoorden

Zowel het regeerakkoord als het gedoogakkoord zijn akkoorden op hoofdlijnen. Dat betekent dat de invulling bij maatregelen deels ontbreekt. De impact die dit kabinet op privacy heeft, zal gedurende de regeerperiode echt duidelijk worden. Hieronder vindt u de privacy-gerelateerde punten uit het regeer- en het gedoogakkoord. Veiligheid Het kabinet komt met een voorstel tot "verruiming van de mogelijkheid tot preventief fouilleren". Teeven (VVD) pleitte hier al langer voor. Ook komt er "meer cameratoezicht". Lees verder >>>

Brief aan de politiek

5 juli 2010

Brief informateur

Geachte informateurs, Graag vragen wij uw aandacht voor privacy, vrijheid en andere burgerrechten bij de formatie van een nieuw kabinet. Als u de verkiezingsprogramma’s van de partijen van de paarsplus coalitie naast elkaar legt, zouden de volgende onderwerpen in het regeerakkoord opgenomen kunnen worden. Geen opslag van vingerafdrukken. De vingerafdruk is in het paspoort opgenomen om identiteitsfraude tegen te gaan. Om iemands identiteit te controleren, kan de vingerafdruk vergeleken worden met de afdruk in het paspoort. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

31 maart 2010

Internetfilter

Eurocommissaris Malmstrom heeft voorgesteld om een Europees internetfilter tegen kinderporno in te voeren. Providers zouden dan verplicht moeten worden om bezoek te blokkeren aan websites die kinderporno aanbieden. Internetcensuur Velen vragen zich af of een internetfilter wel effectief is in de strijd tegen kindermisbruik, omdat je het probleem verstopt in plaats van aanpakt en er vele manieren zijn om het filter te omzeilen. Dat geeft zelfs de EU-commissaris zelf toe. Bovendien wordt e ... Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.028 seconden