De gegevens worden nu bij de bron opgehaald en verwerkt.

 

Even geduld graag.

Agenda Checker


Commissievergaderingen van de Eerste Kamer

Klik hier voor de originele agenda.

Dinsdag 29 september 2020

- 1.VIDEO-VERGADERING IN TEAMS -

- 5.35300 VI / 25295, AV - Aanwijzingen aan de voorzitters van de veiligheidsregio's betreffende de bestrijding van COVID-19 - Brief - met bijlagen - van de minister van volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 augustus 2020 - Inbreng voor schriftelijk overleg -
- Uitgaande brief d.d. 24 september 2020 aan de minister van VWS over toezending aanwijzingen aan veiligheidsregiovoorzittersPDF-document
- Brief van de minister van VWS ter aanbieding van zes aanwijzingen aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's in het kader van de bestrijding van COVID-19 (EK 35.300 VI / 25.295, AV)PDF-document
- Brief van de minister van VWS van 10 juli 2020 aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's over een aanwijzing per 15 juli 2020 (2 p.)PDF-document
- Brief van de minister van VWS van 12 juni 2020 aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's over aanpassing van de aanwijzing COVID-19 (2 p.)PDF-document
- Brief van de minister van VWS van 19 juni 2020 aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's over aanvullende aanwijzing COVID-19 en luchthavens (2 p.)PDF-document
- Brief van de minister van VWS van 26 juni 2020 aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's over de aanwijzing maatregelen COVID-19 vanaf 1 juli 2020 (4 p.)PDF-document
- Brief van de minister van VWS van 30 juni 2020 aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's over aanwijzing luchtvaartmaatregelen (4 p.)PDF-document
- Brief van de minister van VWS van 7 augustus 2020 aan de voorzitters van de Veiligheidsregio's over een aanvullende aanwijzing, 7 augustus 2020 (2 p.)PDF-document
- Begrotingsstaten justitie en Veiligheid 2020 (35.300 VI)
- Infectieziektenbestrijding (25.295)

- 3.35474, E en G - Brief van de staatssecretaris van BZK over de besluitvorming van de Rijksministerraad op 10 juli 2020 inzake (financiële) ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten; Brief van de staatssecretaris van BZK over de stand van zaken van de derde tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de concept-Rijkswet Caribische hervormingsentiteit; Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten - Bespreking brieven derde tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten -
- Brief van de staatssecretaris van BZK over de stand van zaken van de derde tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten en de concept-Rijkswet Caribische hervormingsentiteit (EK 35.474, G)PDF-document
- Brief van de staatssecretaris van BZK over de besluitvorming van de Rijksministerraad op 10 juli 2020 inzake (financiële) ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten (EK 35.474, E)PDF-document
- Bijlage 1 Voorwaardenbrief derde tranche liquiditeitssteun LandenPDF-document
- Bijlage 2 Rijkswet Caribische hervormingsentiteit Aruba, Curaçao en Sint MaartenPDF-document
- Bijlage 3 Landspakketten Curacao, Aruba en Sint MaartenPDF-document
- Bijlage 4 Overeenkomst Landspakket ArubaPDF-document
- Bijlage 5 Overeenkomst Landspakket CuraçaoPDF-document
- Bijlage 6 Overeenkomst Landspakket Sint MaartenPDF-document
- Bijlage 7 Adviezen College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten en College Aruba financieel toezichtPDF-document
- Derde incidentele suppletoire begroting Koninkrijksrelaties 2020 inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten (35.474)

- 10.21501-07, CD, CE, CF en CG - Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 oktober 2020; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 11 en 12 september 2020; Brief van de minister van Financiën inzake stukken die voorliggen op de informele Ecofinraad van 11 en 12 september 2020; Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 11 en 12 september 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken - Bespreking -
- Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 11 en 12 september 2020 (EK 21.501-07, CD)PDF-document
- Brief van de minister van Financiën inzake stukken die voorliggen op de informele Ecofinraad van 11 en 12 september 2020 (EK 21.501-07, CE)PDF-document
- Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 11 en 12 september 2020 (EK 21.501-07, CF)PDF-document
- Presidency Issues Note for the Informal ECOFIN - Working Session I - Implementing Europe’s Recovery: Taking stock and way forwardPDF-document
- Presidency Issues Note for informal ECOFIN - Working Session II - Own resources: Towards a fit-for-purpose fiscal architecture in the 21st centuryPDF-document
- Presidency Issues Note for informal ECOFIN - Working Session III - Fair and effective taxationPDF-document
- Presidency Issues Note for informal ECOFIN - Working Session IV - Rethinking Financial Markets in the digital AgEPDF-document
- Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 oktober 2020 (EK 21.501-07, CG)PDF-document
- Raad voor Economische en Financiële Zaken (21.501-07)

- 2.Definitieve Nationale Omgevingsvisie - Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 11 september 2020 (Kamerstukken I/II, 34682, E / 53) - Bespreking -
- Brief regering; Definitieve Nationale Omgevingsvisie (34.682, E / 53)PDF-document
- Nationale Omgevingsvisie: duurzaam perspectief voor onze leefomgeving (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, september 2020, 179 p.)PDF-document
- Toelichting Nationale Omgevingsvisie: toelichting (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, september 2020, 85 p.)PDF-document
- Nota van Antwoord : ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, augustus 2020, 164 p.)PDF-document
- Achtergronddocument Beschouwing alternatieve beleidsopties: achtergronddocument bij het milieueffectrapport voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (RoyalHaskoningDHV, 6 juni 2019, 28 p.)PDF-document
- Achtergronddocument de Staat van de fysieke leefomgeving : achtergronddocument bij het milieueffectrapport voor de Nationale Omgevingsvisie (RoyalKoningDHV, 6 juni 2019, 128 p.)PDF-document
- Achtergronddocument passende beoordeling Natura2000 : achtergronddocument bij het milieueffectrapport voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (Royal HaskoningDHV, 6 juni 2019, 62 p.)PDF-document
- Milieueffectrapport Nationale Omgevingsvisie (Royal HaskoningDHV, 6 juni 2019, 172 p.)PDF-document
- PlanMer NOVI Aanvullende informatiEPDF-document
- Uitvoeringsagenda Nationale Omgevingsvisie 2021-2024PDF-document
- Motie van het lid Ronnes over de definitieve NOVI voorleggen aan de Kamer (TK 34.682, 36)PDF-document
- Nationale Omgevingsvisie (34.682)

- 4.Mondelinge terugkoppeling bijeenkomst JPSG Europol 28 en 29 september 2020 -

- 5.Mededelingen en informatie -

- 5.Nieuw asiel- en migratiepact -Bespreking -

- 1.FYSIEKE VERGADERING: in verband met de beschikbare ruimte in de plenaire vergaderzaal wordt fracties verzocht slechts één lid af te vaardigen -

Dinsdag 6 oktober 2020

- 1.videogesprekken -

Dinsdag 13 oktober 2020

- 3.Mededelingen en informatie -

- 3.Mededelingen en informatie -

Maandag 16 november 2020


 

 

mobiele versie | volledige versie