De gegevens worden nu bij de bron opgehaald en verwerkt.

 

Even geduld graag.

Agenda Checker


Commissie-vergaderingen van de Tweede Kamer van deze week

Klik hier voor de originele agenda. ~ Cache versie van 22:13 uur. Klik om te verversen.

29 november

00:01 - 23:59 uur - IPU - 143rd Assembly and related meetings - Werkbezoek

00:01 - 17:00 uur - OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to the 28 November 2021 early parliamentary elections in Kyrgyzstan - Werkbezoek

09:00 - 23:59 uur - NAVO PA - Parliamentary Transatlantic Forum - Werkbezoek

09:00 - 23:59 uur - Plenaire COSAC - conferentie (via videoconferentie) - Werkbezoek

10:00 - 17:00 uur - Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022 - Wetgevingsoverleg

10:30 - 11:45 uur - Bouwbegeleidingscommissie - Vergadering

tot 11:00 uur - Verzoek van het lid Maeijer om een brief van de staatssecretaris inzake vergoeding Kaftrio - E-mailprocedure

11:00 - 14:00 uur - parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen - Vergadering

11:00 - 17:00 uur - OCW-begroting, onderdeel Media - Wetgevingsoverleg

tot 12:00 uur - EU-Gezondheidsraad (7 december 2021) - Inbreng schriftelijk overleg

tot 12:00 uur - Transportraad op 9 december 2021 - Inbreng schriftelijk overleg

12:30 - 17:30 uur - Tijdelijke Commissie fraudebeleid en Dienstverlening - Vergadering

17:45 - 21:00 uur - Wet implementatie richtlijnen accijns 2022. - Wetgevingsoverleg

18:00 - 22:00 uur - Groningen - Wetgevingsoverleg

30 november

00:01 - 23:59 uur - NAVO PA - Parliamentary Transatlantic Forum - Werkbezoek

00:01 - 20:00 uur - Plenaire COSAC - conferentie (via videoconferentie) - Werkbezoek

00:01 - 17:00 uur - IPU - 143rd Assembly and related meetings - Werkbezoek

09:00 - 10:00 uur - Gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken Servië - Gesprek

13:15 - 13:35 uur - Vergoed ook leningen voor toeslagen-gedupeerden - Petitie

13:40 - 14:00 uur - Stop extra bierbelasting - Petitie

13:40 - 14:00 uur - Noodzaak van Nederlandse wetgeving op het gebied van IMVO (via videoverbinding) - Petitie

16:30 - 17:30 uur - Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (verplaatst naar 1 december 2021) - Procedurevergadering

16:30 - 17:30 uur - Procedurevergadering (hybride) - Procedurevergadering

16:45 - 17:45 uur - Onderwijsraadadvies ‘Grenzen stellen, ruimte laten; artikel 23 GW in het licht van de democratische rechtsstaat’ (hybride) - Technische briefing

17:00 - 18:00 uur - Vergadering commissie voor de Werkwijze - Vergadering

1 december

00:01 - 17:00 uur - NAVO PA - Parliamentary Transatlantic Forum - Werkbezoek

09:30 - 12:30 uur - Update coronavirus - Technische briefing

09:30 - 16:30 uur - Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development (hybrid meeting) - Vergadering

10:00 - 11:00 uur - Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding) - Procedurevergadering

10:00 - 11:00 uur - Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal) - Procedurevergadering

10:00 - 13:00 uur - Criminaliteitsbestrijding - Commissiedebat

10:00 - 13:30 uur - digitalisering in het onderwijs - Commissiedebat

10:00 - 13:00 uur - Juridische beroepen (verplaatst naar 4 november 2021) - Commissiedebat

10:15 - 11:30 uur - Procedurevergadering VWS (verplaatst naar 2 december 2021) - Procedurevergadering

10:15 - 11:15 uur - Procedurevergadering IenW (hybride) - Procedurevergadering

11:00 - 12:00 uur - Procedurevergadering (via videoverbinding) - Procedurevergadering

11:15 - 12:15 uur - Procedurevergadering LNV - VERPLAATST naar 2 december 10.00u - Procedurevergadering

14:00 - 17:00 uur - EU-Gezondheidsraad (7 december 2021) (wordt omgezet in een schriftelijk overleg) - Commissiedebat

14:00 - 17:00 uur - Transportraad op 9 december 2021 - omgezet in schriftelijk overleg op 29 november 2021 - Commissiedebat

14:00 - 18:00 uur - online veiligheid en cybersecurity - Commissiedebat

14:30 - 16:00 uur - Procedures en brieven (hybride) - Procedurevergadering

16:00 - 16:45 uur - Gesprek met de Kinderombudsman - Gesprek

16:00 - 16:20 uur - Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad - Gesprek

16:30 - 16:50 uur - Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad - Gesprek

17:00 - 17:30 uur - Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad - Gesprek

2 december

10:00 - 11:00 uur - Procedurevergadering LNV (per videoverbinding) - Procedurevergadering

10:00 - 13:00 uur - Gevangeniswezen en TBS - Commissiedebat

10:00 - 12:45 uur - Commissiedebat LIMC - Commissiedebat

10:15 - 11:30 uur - Procedurevergadering (verplaatst naar 9 december) - Procedurevergadering

10:15 - 13:15 uur - Eurogroep/Ecofinraad - Commissiedebat

11:00 - 12:00 uur - Kennisagenda: Grondoorzaken migratie (hybride) - Gesprek

11:00 - 12:00 uur - Kennismakingsgesprek met WRR (via videoverbinding) - Gesprek

11:30 - 12:30 uur - Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) - Procedurevergadering

tot 12:00 uur - Inbreng schriftelijk overleg Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) - Inbreng schriftelijk overleg

13:00 - 17:00 uur - Verkeersveiligheid - Commissiedebat

13:30 - 16:30 uur - Bedrijfsfinanciering - Rondetafelgesprek

14:00 - 15:00 uur - Procedurevergadering VWS - Procedurevergadering

tot 14:00 uur - Voortgang internationaal cultuurbeleid - Inbreng schriftelijk overleg

tot 14:00 uur - Opzet en vraagstelling Periodieke rapportage ‘Beleidscoherentie en effecten op voedselzekerheid, water en klimaat in ontwikkelingslanden’ - Inbreng feitelijke vragen

tot 14:00 uur - Ontwerpregeling aanwijzing functies VOG politiegegevens (31934-51) - Inbreng feitelijke vragen

tot 14:00 uur - Reparatiewet forensische zorg (35936) - Inbreng verslag (wetsvoorstel)

14:00 - 17:00 uur - Woningbouwopgave (verplaatst naar 8 december 2021) - Commissiedebat

tot 14:00 uur - Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg (TK 35943) - Inbreng verslag (wetsvoorstel)

16:00 - 18:00 uur - Kennismaking Raad van State (tot nader order uitgesteld) - Gesprek

17:00 - 23:00 uur - Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken - Wetgevingsoverleg

19:00 - 22:00 uur - Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Commissiedebat

3 december

08:00 - 18:30 uur - Brussel - Werkbezoek

6 december

10:00 - 20:00 uur - Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) - wordt tot nader order uitgesteld - Notaoverleg

11:00 - 16:00 uur - OCW-begroting, onderdeel Emancipatie - Wetgevingsoverleg

tot 12:00 uur - Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Inbreng feitelijke vragen

tot 12:00 uur - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Inbreng feitelijke vragen

12:30 - 17:30 uur - Tijdelijke Commissie fraudebeleid en Dienstverlening - Vergadering

13:00 - 16:00 uur - Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen - Wetgevingsoverleg

13:00 - 16:00 uur - Werkbezoek commissie Binnenlandse Zaken aan de AIVD - Werkbezoek

tot 14:00 uur - Najaarsnota 2021 - Inbreng feitelijke vragen

14:00 - 17:00 uur - Werkbezoek van de commissie voor justitie en Veiligheid aan de Forensische keten - Werkbezoek

tot 14:00 uur - Landbouw- en Visserijraad 13 en 14 december 2021 - Inbreng schriftelijk overleg

tot 14:00 uur - Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Inbreng feitelijke vragen

tot 14:00 uur - Suppletoire begroting samenhangend met de Najaarsnota 2021 - Inbreng feitelijke vragen

16:30 - 19:00 uur - Raad Buitenlandse Zaken - Commissiedebat

17:00 - 18:30 uur - Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag (Hybride) - Technische briefing

7 december

12:30 - 15:00 uur - parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen - Vergadering

13:15 - 13:35 uur - Primaat van de Politiek in de Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap voor ambtenaren) - Petitie

13:35 - 13:55 uur - Manifest Help de huisarts verzuipt (digitaal) - Petitie

13:40 - 13:55 uur - Petitie 'Red de boeren' (per videoverbinding) - Petitie

16:30 - 17:30 uur - IPC Taalunie - delegatievergadering (Hybride) - Delegatievergadering

16:30 - 18:00 uur - Gesprek met de Hoge Raad - Gesprek

16:30 - 17:30 uur - Kennismakingsgesprek met Bestuursraad van SZW - Gesprek

16:45 - 18:00 uur - IPKO januari 2022 - Delegatievergadering

17:00 - 18:00 uur - Technische briefing door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor ggz-cliënten (digitaal) - Technische briefing

17:00 - 21:45 uur - Wadden - Commissiedebat

17:30 - 18:30 uur - Benelux parlement - delegatievergadering (Hybride) - Vergadering

18:15 - 19:00 uur - Eilandsraad Sint Eustatius - Gesprek

8 december

09:00 - 10:30 uur - parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen - Vergadering

09:30 - 11:30 uur - Formele JBZ-Raad van 9 en 10 december 2021 in Brussel (algemeen) - Commissiedebat

10:00 - 13:00 uur - Milieuraad op 20 december 2021 - Commissiedebat

10:00 - 13:00 uur - Landbouw- en Visserijraad op 13 en 14 december 2021 GEEN DOORGANG omgezet in een schriftelijk overleg - Commissiedebat

10:00 - 14:00 uur - Nationaal Strategisch Plan (NSP) - Commissiedebat

10:00 - 12:30 uur - Handelsbetrekkingen Afrika - Commissiedebat

13:00 - 13:30 uur - Procedurevergadering - Procedurevergadering

13:30 - 17:00 uur - Maatschappelijk middenveld, brancheorganisaties en bedrijfsleven - Rondetafelgesprek

14:00 - 17:00 uur - Innovatie - Commissiedebat

tot 14:00 uur - Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken d.d. 14 december 2021 - Inbreng schriftelijk overleg

14:30 - 17:30 uur - Financiële markten - Commissiedebat

15:00 - 17:00 uur - Gesprek met educatieve uitgevers over Gevoelige thema’s in leermiddelen (hybride) - Gesprek

15:00 - 17:30 uur - Het Nederlands slavernijverleden (verplaatst naar 13 januari 2022) - Rondetafelgesprek

15:00 - 18:00 uur - Woningbouwopgave - Commissiedebat

18:00 - 19:00 uur - IPKO januari 2022 (hybride) - Delegatievergadering

9 december

10:00 - 11:00 uur - Procedurevergadering (hybride) - Procedurevergadering

10:00 - 13:00 uur - Exportkredietverzekeringen - Commissiedebat

10:00 - 12:00 uur - Technische briefing over de marktordening van de waterstofmarkt en specifiek de casus NortH2 - Technische briefing

10:00 - 12:30 uur - Rondetafelgesprek over seksueel geweld - Rondetafelgesprek

10:00 - 12:30 uur - Wereldwijde aanpak COVID-19 - Commissiedebat

10:00 - 14:00 uur - Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer - Commissiedebat

10:30 - 11:15 uur - Procedurevergadering (Suze Groenewegzaal) - Procedurevergadering

11:30 - 12:30 uur - Procedurevergadering - Procedurevergadering

tot 12:00 uur - Resultaten Beleidsdoorlichting Integraal Waterbeleid 2014-2019 - Inbreng feitelijke vragen

12:30 - 13:15 uur - Procedurevergadering (hybride) - Procedurevergadering

13:00 - 17:00 uur - Mijnbouw/Groningen - Commissiedebat

13:00 - 18:00 uur - Dementiezorg / Langer Thuis / Palliatieve zorg / Wijkverpleging / WMO - Commissiedebat

13:15 - 14:15 uur - SER - Verkenning 'Werken zonder armoede' van Sociaal Economische Raad (digitaal) - Gesprek

13:30 - 14:15 uur - Procedurevergadering (hybride) - Procedurevergadering

13:30 - 14:30 uur - Kennismakingsgesprek Adviescollege ICT-toetsing - Gesprek

tot 14:00 uur - Tabaks- en alcoholontmoediging - Inbreng schriftelijk overleg

15:00 - 17:00 uur - EU-informatievoorziening - Rondetafelgesprek

15:00 - 18:00 uur - fraudeopsporing door de Belastingdienst. - Commissiedebat

15:30 - 15:50 uur - Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad - Gesprek

16:00 - 16:20 uur - Gesprek met een kandidaat voor een vacature in de Hoge Raad - Gesprek

10 december

10:00 - 12:00 uur - Werkbezoek 'Oefenrechtbank cybercriminaliteit' - Werkbezoek

12:00 - 23:59 uur - Benelux Parlement - Plenair - Werkbezoek

11 december

00:01 - 13:00 uur - Benelux Parlement - Plenair - Werkbezoek

13 december

11:00 - 15:00 uur - parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen - Vergadering

12:30 - 17:30 uur - Tijdelijke Commissie fraudebeleid en Dienstverlening - Vergadering

15:00 - 17:30 uur - Niet-reanimeerpenning (TOT NADER ORDER UITGESTELD) - Rondetafelgesprek

15:00 - 17:00 uur - DNB - Toekomst pensioenstelsel - Werkbezoek

15:30 - 16:45 uur - Rondetafelgesprek fraude met dividendbelasting (Hybride) - Rondetafelgesprek

16:00 - 17:00 uur - IPC Taalunie - Plenaire vergadering (Hybride) - Vergadering

14 december

12:30 - 15:00 uur - parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen - Vergadering

13:15 - 13:35 uur - 'Minder privacy bij moord' (digitaal) - Petitie

13:40 - 14:00 uur - 'Integrale geboortezorg' (digitaal) - Petitie

13:40 - 13:55 uur - Situatie in Kashmir - Petitie

tot 14:00 uur - Kabinetsreactie resultaten Monitor Mentale gezondheid en Middelengebruik Studenten hoger onderwijs - Inbreng feitelijke vragen

16:30 - 17:30 uur - Procedurevergadering (hybride) - Procedurevergadering

16:30 - 19:30 uur - digitaliserende overheid - Commissiedebat

16:30 - 17:30 uur - Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Procedurevergadering

17:30 - 18:30 uur - Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over onderzoek weidevogelbeleid (per videoverbinding) - Technische briefing

15 december

tot 10:00 uur - Nationaal Programma Onderwijs: voortgang najaar 2021 - Inbreng schriftelijk overleg

10:00 - 11:00 uur - Procedurevergadering Financiën (Hybride) - Procedurevergadering

10:00 - 13:00 uur - Kansspelen - Commissiedebat

10:15 - 11:15 uur - Procedurevergadering IenW (hybride) - Procedurevergadering

10:15 - 11:30 uur - Procedurevergadering VWS - Procedurevergadering

11:00 - 12:00 uur - Procedurevergadering (hybride) - Procedurevergadering

11:15 - 12:15 uur - Procedurevergadering LNV (per videoverbinding) - Procedurevergadering

13:00 - 18:00 uur - Klimaatnota - Commissiedebat

14:00 - 18:00 uur - Armoede- en schuldenbeleid - Commissiedebat

14:00 - 17:00 uur - Discriminatie en racisme - Commissiedebat

14:30 - 16:00 uur - Procedures en brieven (hybride) - Procedurevergadering

16 december

10:00 - 13:00 uur - terrorisme/extremisme - Commissiedebat

10:00 - 12:00 uur - EU-informatievoorziening - Commissiedebat

10:15 - 11:30 uur - Procedurevergadering (hybride) - Procedurevergadering

11:30 - 12:30 uur - Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) - Procedurevergadering

12:30 - 13:15 uur - Procedurevergadering (hybride) - Procedurevergadering

13:00 - 15:45 uur - Tijdelijke huurcontracten - Rondetafelgesprek

13:00 - 17:00 uur - Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag - Commissiedebat

13:30 - 17:30 uur - Artikel-100 Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS-coalitie - Commissiedebat

13:30 - 14:15 uur - Procedurevergadering (hybride) - Procedurevergadering

14:00 - 17:00 uur - Georganiseerde criminaliteit en ondermijning - Commissiedebat

6 januari

tot 12:00 uur - Informele Milieuraad op 18 januari 2022 - Inbreng schriftelijk overleg

10 januari

tot 12:00 uur - Informele Milieuraad op 20 en 21 januari 2022 - Inbreng schriftelijk overleg

11 januari

13:00 - 13:30 uur - Petitieaanbieding Werkgroep Voetafdruk - Petitie

tot 14:00 uur - Reactie op ‘Definitief BIT-advies Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging’ - Inbreng feitelijke vragen

16:30 - 19:30 uur - Internationale cyberveiligheid - Commissiedebat

12 januari

tot 10:00 uur - Financiële Positie van het Onderwijs 2020 - Inbreng schriftelijk overleg

10:00 - 11:00 uur - Procedurevergadering Financiën - Procedurevergadering

10:00 - 13:00 uur - Strafrechtelijke onderwerpen - Commissiedebat

10:00 - 13:00 uur - Landbouw- en Visserijraad op 17(en 18) januari 2022 - Commissiedebat

11:00 - 12:30 uur - Franse Ambassadeur Luis Vassy over het Franse EU-Voorzitterschap - Gesprek

13:00 - 15:00 uur - Brexit / nieuwe relatie Verenigd Koninkrijk - Commissiedebat

14:00 - 17:00 uur - Pushbacks - Rondetafelgesprek

14:00 - 16:30 uur - Rondetafelgesprek "Gezonde gewassen en gezonde bodem" - Rondetafelgesprek

15:30 - 17:00 uur - Wapenexportbeleid - Technische briefing

13 januari

10:00 - 12:15 uur - fraudepreventie (CIFAS) - Rondetafelgesprek

10:15 - 11:15 uur - Procedurevergadering - Procedurevergadering

10:30 - 11:15 uur - Procedurevergadering (Wttewaall van Stoetwegenzaal) - Procedurevergadering

11:30 - 12:30 uur - Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) - Procedurevergadering

15:00 - 17:30 uur - Het Nederlands slavernijverleden - Rondetafelgesprek

17:00 - 23:59 uur - COSAC Voorzitters - Werkbezoek

14 januari

00:01 - 20:00 uur - COSAC Voorzitters - Werkbezoek


 

 

mobiele versie | volledige versie