De gegevens worden nu bij de bron opgehaald en verwerkt.

 

Even geduld graag.

Agenda Checker


Commissie-vergaderingen van de Tweede Kamer van deze week

Klik hier voor de originele agenda.

28 september

tot 12:00 - Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 en 2021 - Inbreng schriftelijk overleg

13:00 - 18:30 - IPU - 12PLUS Virtual Meeting - Vergadering

13:30 - 17:30 - Ruslandstrategie - Notaoverleg

14:00 - 17:00 - Accountancy - Algemeen overleg

15:00 - 16:00 - NAVO PA - Secretaries of delegation meeting on-line - Vergadering

29 september

13:00 - 15:00 - Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen - Procedurevergadering

13:15 - 13:30 - Girls Rights Watch in het kader van Wereldmeisjesdag - Petitie

13:45 - 14:00 - 'Van leerplicht naar leerrecht. Maatwerk in het onderwijs geeft gelijke kansen voor ieder kind' door Ouderplatform Midden Holland - Petitie

tot 14:00 - Defensie Projectenoverzicht 2020 - Inbreng feitelijke vragen

tot 14:00 - Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2020 - Inbreng feitelijke vragen

tot 14:00 - Personeelsrapportage Defensie 2020 (periode 1 januari tot 1 juli 2020) - Inbreng feitelijke vragen

tot 14:00 - Eenentwintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35 - Inbreng feitelijke vragen

tot 14:00 - Vaststelling begrotingsstaat Defensiematerieelbegrotingsfonds jaar 2021 - Inbreng feitelijke vragen

tot 14:00 - Vaststelling begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2021 - Inbreng feitelijke vragen

tot 14:00 - Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor 2021 - Inbreng feitelijke vragen

tot 14:00 - Wet implementatie richtlijnen elektronische handel - Inbreng verslag (wetsvoorstel)

tot 14:00 - signaleringswaarden voor mogelijk bovenmatig publiek eigen vermogen van onderwijsinstellingen - Inbreng feitelijke vragen

tot 14:00 - Voortgang maatregelen interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt - Inbreng schriftelijk overleg

15:00 - 17:00 - NAVO PA - Standing Committee meeting On-line - Vergadering

16:00 - 17:00 - Benelux Parlement - Delegatievergadering - Delegatievergadering

16:30 - 18:30 - Dierenwelzijn buiten de veehouderij - Algemeen overleg

16:30 - 17:30 - Procedures en brieven - Procedurevergadering

17:00 - 19:00 - Grensverleggende IT (GrIT) en rapport ADBTopconsult (tot nader order uitgesteld) - Algemeen overleg

17:45 - 18:15 - POCOB overleg - Procedurevergadering

30 september

10:00 - 14:30 - medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie (verplaatst naar 15 oktober) - Algemeen overleg

10:00 - 10:30 - Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties - Procedurevergadering

10:15 - 13:15 - Eurogroep/Ecofinraad - Algemeen overleg

10:15 - 11:15 - Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (nieuw tijdstip 11 - 12 uur) - Procedurevergadering

11:00 - 12:00 - Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat - Procedurevergadering

11:00 - 13:30 - Zeden - Technische briefing

11:15 - 12:15 - Procedurevergadering (via videoverbinding) - Procedurevergadering

tot 12:00 - Stand van zaken ontwerpbesluit helmplicht snorfietsers - Inbreng schriftelijk overleg

14:00 - 17:00 - CBR - Algemeen overleg

tot 14:00 - Machtigingswet oprichting Invest International - Inbreng verslag (wetsvoorstel)

14:00 - 18:00 - Rondetafelgesprek Initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven” (35341) - Hoorzitting / rondetafelgesprek

14:00 - 15:00 - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over advies 'De bodem bereikt?!' - Technische briefing

14:45 - 17:00 - Zwangerschap en geboorte - Algemeen overleg

15:30 - 17:00 - Inzet van burgerinformanten en criminele burgerinfiltranten - Technische briefing

16:00 - 17:00 - The Netherlands-America Foundation (via videoverbinding) - Gesprek

1 oktober

09:00 - 23:59 - NAVO PA - Parliamentary Election observation mission (EOM) tbc - Werkbezoek

09:30 - 12:30 - Landbouw, Klimaat en Voedsel - Algemeen overleg

10:00 - 11:00 - Van coronacrisis naar duurzaam herstel door PBL - Technische briefing

10:00 - 13:00 - terrorisme - Algemeen overleg

10:15 - 11:15 - Procedurevergadering - Procedurevergadering

11:30 - 12:30 - Evaluatiecommissie wiv 2017 - Gesprek

11:30 - 12:30 - NATO Defence College (geannuleerd) - Gesprek

11:45 - 12:45 - Gesprek met de moeder van naar India ontvoerd Nederlands meisje - Bijzondere procedure

tot 12:00 - Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) (35531) - Inbreng verslag (wetsvoorstel)

13:15 - 14:00 - Procedurevergadering - Procedurevergadering

14:00 - 16:00 - Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen - Hoorzitting / rondetafelgesprek

tot 14:00 - Politieke besluitvorming rondom de vorming van het CAF-team - Inbreng schriftelijk overleg

tot 14:00 - Landenbeleid Guinee, Syrië, Libië en Venezuela - Inbreng feitelijke vragen

tot 14:00 - Advies kwartiermaker governance van kwaliteitsregistraties - 29248-323 - Inbreng schriftelijk overleg

tot 14:00 - Ontwerp van het Warenwetbesluit peuterdrank en peutermelk - 26991-571 - Inbreng schriftelijk overleg

14:30 - 15:15 - Procedurevergadering (gewijzigd tijdstip) - Procedurevergadering

tot 15:00 - Geannoteerde agenda JBZ-Raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) inzake EU-migratiepact - Inbreng schriftelijk overleg

15:45 - 16:45 - Procedurevergadering - Procedurevergadering

2 oktober

00:01 - 23:59 - NAVO PA - Parliamentary Election observation mission (EOM) tbc - Werkbezoek

09:00 - 17:00 - Benelux Parlement - Plenair - Werkbezoek

tot 10:00 - JBZ-Raad van 8 en 9 oktober 2020 - Inbreng schriftelijk overleg

tot 10:00 - Rapport Clingendael: China's invloed op onderwijs in Nederland: een verkenning - Inbreng schriftelijk overleg

tot 12:00 - telecomraad/digitaal (informeel) 14 en 15 oktober 2020. - Inbreng schriftelijk overleg

tot 12:00 - Implementatiewet kapitaalvereisten 2020 - Inbreng verslag (wetsvoorstel)

tot 14:00 - Fiche: Wijziging verordening financiële benchmarks - Inbreng schriftelijk overleg

3 oktober

00:01 - 23:59 - NAVO PA - Parliamentary Election observation mission (EOM) tbc - Werkbezoek

4 oktober

00:01 - 23:59 - NAVO PA - Parliamentary Election observation mission (EOM) tbc - Werkbezoek

5 oktober

tot - IPU - Speakers Summit on the occasion of the G20 - Werkbezoek

00:01 - 18:00 - NAVO PA - Parliamentary Election observation mission (EOM) tbc - Werkbezoek

08:30 - 17:30 - Trainingsdag TCU - Vergadering

09:30 - 12:30 - Invoeringswet EOM (35429) - Wetgevingsoverleg

10:00 - 12:00 - Parlementaire Assemblee Raad van Europa - webinar: “Importance of migrants’ remittances in times of crisis" - Vergadering

12:00 - 13:00 - Second opinion vervanging onderzeeboten met de Algemene Rekenkamer - Technische briefing

14:00 - 15:30 - Trimbos-instituut - Advies over hervorming van de ggz - Gesprek

14:00 - 18:15 - Chairpersons' conference on "The European Green Deal and CAP" (videoconferentie) - Gesprek

14:00 - 17:00 - Visserij - verplaatst naar 12 oktober 2020 - Algemeen overleg

17:00 - 20:00 - Voortgang/evaluatie missies en operaties - Algemeen overleg

19:00 - 23:00 - Wet uitbreiding slachtofferrechten (35349) - Wetgevingsoverleg

6 oktober

09:00 - 23:59 - OVSE PA Autumn Meeting (tbc) - Werkbezoek

09:30 - 10:30 - Parlementaire Assemblee Raad van Europa - kennismakingsgesprek met Ambassadeur Kocsis - Gesprek

13:00 - 15:00 - IPU - 12PLUS Virtual Meeting - Vergadering

13:15 - 13:30 - NZC - petitie "Zorg voor zeevarenden in onze havens" - Petitie

tot 14:00 - Tentoonstellen Plakkaat van Verlatinghe, Unie van Utrecht en Apologie van Willem van Oranje - Inbreng schriftelijk overleg

16:30 - 17:30 - Procedurevergadering - Procedurevergadering

17:00 - 20:00 - Zeden - Algemeen overleg

17:00 - 20:00 - Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (verplaatst naar 29 oktober 2020) - Algemeen overleg

18:00 - 21:00 - Raad Buitenlandse Zaken (gewijzigd tijdstip) - Algemeen overleg

7 oktober

00:01 - 23:59 - OVSE PA Autumn Meeting (tbc) - Werkbezoek

09:30 - 12:30 - Biotechnologie en Tuinbouw - tijd waarop het algemeen overleg aanvangt is gewijzigd - Algemeen overleg

10:00 - 12:00 - JBZ-Raad 7 en 8 oktober (veranderd in schriftelijk overleg op 2 oktober 2020) - Algemeen overleg

10:00 - 11:00 - Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Overleg delegatieleiders per videoverbinding - Vergadering

10:00 - 12:00 - Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 oktober 2020 - Algemeen overleg

10:00 - 13:00 - Onderwijs en corona VI, mbo en ho, + stages - Algemeen overleg

tot 10:00 - Uitvoering van diverse moties en toezeggingen op het gebied van het funderend onderwijs en lerarenbeleid - Inbreng schriftelijk overleg

10:00 - 13:00 - Wapenexportbeleid - Algemeen overleg

11:00 - 12:00 - Gesprek met Amerikaans ambassadeur Hoekstra (via videoverbinding) - Gesprek

11:15 - 12:15 - Werkgroep begroten en verantwoorden (Den Uylzaal) - Vergadering

tot 12:00 - Kunststof- en Textielketen - Inbreng schriftelijk overleg

12:15 - 15:15 - Biotechnologie en Tuinbouw - Algemeen overleg

12:30 - 15:00 - JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 8-9 oktober 2020 (verplaatst naar 18.30 uur) - Algemeen overleg

13:30 - 14:30 - Procedurevergadering Financiën - Procedurevergadering

tot 14:00 - Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling - Inbreng verslag (wetsvoorstel)

14:00 - 16:00 - Raad Algemene Zaken dd 13 oktober 2020 - Algemeen overleg

tot 14:00 - Maatschappelijke diensttijd - Inbreng schriftelijk overleg

tot 14:00 - Pakket Belastingplan 2021 - Inbreng verslag (wetsvoorstel)

15:30 - 16:30 - Algemene Rekenkamer - cybersecurity - Technische briefing

16:00 - 18:30 - Brexit en nieuw partnerschap met het Verenigd Koninkrijk - Algemeen overleg

16:30 - 17:15 - Onderwijsraad over Verkenning sekseverschillen in het onderwijs - Gesprek

17:30 - 18:30 - Beleid en normering PFAS door RIVM - Technische briefing

18:30 - 21:00 - JBZ-raad (asiel- en vreemdelingenbeleid) 8-9 oktober 2020 - Algemeen overleg

8 oktober

00:01 - 18:00 - OVSE PA Autumn Meeting (tbc) - Werkbezoek

10:00 - 11:00 - Procedurevergadering (videoconferentie) - Procedurevergadering

tot 10:00 - Variawet hoger onderwijs - Inbreng verslag (wetsvoorstel)

10:00 - 14:30 - gegevensuitwisseling/gegevensbescherming/ICT/E-Health/slimme zorg/Administratieve lasten - Algemeen overleg

10:00 - 13:00 - Ondernemen en bedrijfsfinanciering - Algemeen overleg

10:00 - 13:00 - Klimaatakkoord gebouwde omgeving - Algemeen overleg

10:00 - 12:00 - Wereldbank - Algemeen overleg

tot 12:00 - Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag - Inbreng schriftelijk overleg

tot 12:00 - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2021 - Inbreng feitelijke vragen

tot 12:00 - Informele Transportraad 29 - 30 oktober 2020 - Inbreng schriftelijk overleg

13:00 - 16:00 - Duurzaam vervoer - Algemeen overleg

13:30 - 14:30 - Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding) - Procedurevergadering

13:30 - 16:30 - Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging - Algemeen overleg

tot 14:00 - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor 2021 - Inbreng feitelijke vragen

tot 14:00 - Homogene Groep Internationale samenwerking 2021 - Inbreng feitelijke vragen

tot 14:00 - Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528) - Inbreng verslag (wetsvoorstel)

tot 14:00 - Wijziging van de Overleveringswet (35535) - Inbreng verslag (wetsvoorstel)

tot 14:00 - Rapport 'Stand van het land regiobeelden' (31765-516) - Inbreng feitelijke vragen

15:00 - 17:45 - Alternatieven voor het toeslagenstelsel - Hoorzitting / rondetafelgesprek

15:00 - 18:00 - Burgerslachtoffers - Algemeen overleg

16:45 - 17:45 - Gezondheidsraad - Advies 5G en gezondheid - Technische briefing

17:00 - 20:00 - Verkeersveiligheid met minister IenW - Algemeen overleg

9 oktober

09:00 - 17:00 - Benelux Parlement - Commissiedag (extra) - Vergadering

tot 10:00 - Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek - Inbreng schriftelijk overleg

10:00 - 15:30 - Explosieven Opruimingsdienst Defensie - Werkbezoek

tot 12:00 - Raad voor Concurrentievermogen (informeel) 22 en 23 oktober 2020 - Inbreng schriftelijk overleg

11 oktober

09:00 - 23:59 - IPU - 143rd Assembly and related meetings - Werkbezoek

12 oktober

00:01 - 23:59 - IPU - 143rd Assembly and related meetings - Werkbezoek

09:00 - 23:59 - NAVO PA - Science and Technology Committee (STC) Visit (tbc) - Werkbezoek

10:00 - 17:00 - Artikel 13-conferentie te Berlijn (iper videoconferentie) - Gesprek

tot 10:00 - Opzet beleidsdoorlichting cultuur 2021 - Inbreng feitelijke vragen

10:00 - 12:45 - opsporing (deel 1: algemeen) - Hoorzitting / rondetafelgesprek

10:00 - 14:00 - Initiatiefnota van het lid Tielen over eerder en duidelijker grenzen stellen - Notaoverleg

14:00 - 17:00 - Visserij - Algemeen overleg

14:30 - 18:00 - Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Standing Committee - Vergadering

15:00 - 16:00 - Kennismaking Korpschef (wordt tot nader order uitgesteld) - Gesprek

13 oktober

00:01 - 23:59 - IPU - 143rd Assembly and related meetings - Werkbezoek

00:01 - 23:59 - NAVO PA - Science and Technology Committee (STC) Visit (tbc) - Werkbezoek

09:30 - 18:00 - Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Standing Committee - Vergadering

13:45 - 14:00 - NFK - Aandacht voor behoud van werk bij kanker - Petitie

16:00 - 17:00 - IPU - Delegatievergadering - Vergadering

16:30 - 19:30 - Autobelastingen - Algemeen overleg

16:30 - 17:30 - ARK - Publicatie onderzoek "Resultaten programma Zinnige Zorg" (digitaal) - Technische briefing

16:30 - 19:30 - Bedrijfslevenbeleid - Algemeen overleg

16:30 - 17:30 - Procedures en brieven - Procedurevergadering

16:30 - 19:30 - Landbouw- en Visserijraad op 19 en 20 oktober 2020 - Algemeen overleg

14 oktober

00:01 - 23:59 - IPU - 143rd Assembly and related meetings - Werkbezoek

00:01 - 23:59 - NAVO PA - Science and Technology Committee (STC) Visit (tbc) - Werkbezoek

tot 10:00 - Strategische evaluatie Lerarenbeleid - Inbreng schriftelijk overleg

10:00 - 12:00 - opsporing (deel 2: zware en ondermijnende criminaliteit) - Hoorzitting / rondetafelgesprek

10:00 - 12:00 - Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights meeting to be held by videoconference - Vergadering

10:00 - 11:00 - Hart voor Suriname (via videoverbinding) - Bijzondere procedure

10:00 - 13:30 - Biomassa - Hoorzitting / rondetafelgesprek

10:15 - 11:30 - Procedurevergadering VWS - Procedurevergadering

10:15 - 11:15 - Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat - Procedurevergadering

11:15 - 12:15 - Procedurevergadering (via videoverbinding) - Procedurevergadering

13:00 - 14:00 - Gesprek Consulaat Verenigde Staten Curaçao - Gesprek

13:00 - 17:00 - Arbeidsmigratie - Algemeen overleg

13:30 - 18:00 - Verpleeghuiszorg / Wlz / Gehandicaptenbeleid / Doelgroepenvervoer / Fokuswonen - Algemeen overleg

14:00 - 17:00 - toezicht en handhaving - Algemeen overleg

14:30 - 16:00 - Procedures en brieven - Procedurevergadering

16:00 - 18:00 - NAVO Defensie Ministeriële - Algemeen overleg

18:00 - 21:00 - Milieuraad 23 oktober 2020 - Algemeen overleg

18:30 - 21:00 - Bouwstenen voor een beter belastingstelsel - Hoorzitting / rondetafelgesprek

15 oktober

00:01 - 18:00 - IPU - 143rd Assembly and related meetings - Werkbezoek

00:01 - 18:00 - NAVO PA - Science and Technology Committee (STC) Visit (tbc) - Werkbezoek

09:30 - 12:00 - Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Equality and Non-Discrimination meeting to be held by videoconference - Vergadering

10:00 - 12:30 - Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 - Hoorzitting / rondetafelgesprek

10:00 - 14:30 - Geneesmiddelenbeleid/Hulpmiddelenbeleid - Algemeen overleg

10:00 - 11:00 - Procedurevergadering (videoconferentie) - Procedurevergadering

10:30 - 11:15 - Procedurevergadering (gewijzigd tijdstip) - Procedurevergadering

11:30 - 12:30 - Procedurevergadering - Procedurevergadering

11:30 - 13:00 - Besloten (digitale) technische briefing pilots baten-lastenstelsel - Technische briefing

11:45 - 12:15 - Procedurevergadering (gewijzigd tijdstip) - Procedurevergadering

12:30 - 13:30 - Gesprek met Zwitserse parlementsleden inzake justitie en Veiligheid - Gesprek

13:00 - 17:00 - AOW-onderwerpen - Algemeen overleg

13:00 - 17:00 - Leefomgeving - Algemeen overleg

tot 14:00 - Nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting - Inbreng schriftelijk overleg

14:30 - 15:30 - OVSE PA - On-line briefing of the Secretaries of the Delegations - Vergadering

15:00 - 18:00 - politie - Algemeen overleg

15:00 - 18:00 - Zeden (verplaatst naar 6 oktober 2020) - Algemeen overleg

16:15 - 19:45 - Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen - Algemeen overleg

17:30 - 22:00 - medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie - Algemeen overleg

16 oktober

10:00 - 12:30 - Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons meeting to be held by videoconference - Vergadering

22 oktober

09:30 - 18:00 - Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Standing Committee - Vergadering

23 oktober

09:30 - 13:00 - Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Standing Committee - Vergadering

26 oktober

08:00 - 19:00 - TCU - Hoorzitting / rondetafelgesprek

11:00 - 19:00 - Belastingplan 2021 - Wetgevingsoverleg

13:00 - 18:00 - IPU - 12PLUS Virtual Meeting - Vergadering

13:00 - 19:00 - Personeel/Materieel Defensie - Wetgevingsoverleg

27 oktober

13:45 - 14:00 - Aanbieding petitie 'Herenig internationale families' van Familie United - Petitie

16:00 - 18:00 - Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 2 en 3 november 2020 - Algemeen overleg

16:30 - 17:30 - Technische briefing met NCTV over cybersecurity - Technische briefing

16:30 - 17:30 - Procedurevergadering - Procedurevergadering

16:30 - 19:30 - Wapenexportbeleid (verplaatst naar 7 oktober) - Algemeen overleg

28 oktober

tot 10:00 - Opzet en vraagstelling van de beleidsdoorlichting van artikel 16 Wetenschapsbeleid - Inbreng feitelijke vragen

10:00 - 12:00 - OVV-rapport containerramp MSC Zoe - Hoorzitting / rondetafelgesprek

10:00 - 10:30 - Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties - Procedurevergadering

10:00 - 12:30 - Desinformatie en digitale inmenging - Algemeen overleg

13:00 - 16:00 - Slachtofferbeleid - Algemeen overleg

13:00 - 14:00 - Gezondheidsraad over “Vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden” - Technische briefing

14:00 - 18:00 - Financiële markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen - Algemeen overleg

14:30 - 18:00 - Contouren toekomstig mestbeleid - Hoorzitting / rondetafelgesprek

15:00 - 19:00 - Klimaat en energie - Algemeen overleg

16:00 - 19:00 - Omgevingswet - Algemeen overleg

29 oktober

tot 10:00 - Vaststelling Onderzoekskader accreditatiestelsel hoger onderwijs 2020 - Inbreng schriftelijk overleg

10:00 - 13:00 - Georganiseerde criminaliteit/ondermijning - Algemeen overleg

10:00 - 12:00 - Videogesprek met Eurocommissaris Sinkevicius (Milieu en Oceanen) - Gesprek

10:00 - 14:00 - Mijnbouw/Groningen - Algemeen overleg

10:00 - 11:00 - Procedurevergadering (videoconferentie) - Procedurevergadering

10:15 - 13:15 - Eurogroep/Ecofinraad - Algemeen overleg

11:30 - 12:30 - Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding) - Procedurevergadering

13:30 - 14:30 - Procedurevergadering Financiën - Procedurevergadering

tot 14:00 - Stand van zaken Basisregistratie Personen (BRP) (TK 27859-146) - Inbreng schriftelijk overleg

tot 14:00 - Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit (35564) - Inbreng verslag (wetsvoorstel)

14:00 - 15:00 - Kennismaking Korpschef - Gesprek

14:00 - 17:00 - Dieren in de veehouderij - Algemeen overleg

30 oktober

09:00 - 19:00 - TCU - Hoorzitting / rondetafelgesprek

09:00 - 17:00 - Benelux Parlement - Commissiedag - Werkbezoek

31 oktober

09:00 - 17:00 - NAVO PA - Parliamentary Election observation mission (EOM) tbc - Werkbezoek

2 november

09:00 - 19:00 - TCU - Hoorzitting / rondetafelgesprek

10:00 - 15:00 - Rondetafelgesprek (on)veiligheid in de turnsport - Hoorzitting / rondetafelgesprek

11:00 - 16:00 - Emancipatie - Wetgevingsoverleg

11:00 - 23:00 - Belastingplan 2021 - Wetgevingsoverleg

14:00 - 17:00 - Gewasbeschermingsmiddelen - Algemeen overleg

3 november

13:30 - 13:45 - Beleidskader Inclusieve Mobiliteit - Petitie

13:45 - 14:00 - Programma Cultuureducatie met kwaliteit in het mbo door CJP - Petitie

16:30 - 20:30 - Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat - Wetgevingsoverleg

16:30 - 17:30 - Procedures en brieven - Procedurevergadering

18:30 - 20:30 - Raad Algemene Zaken dd 10 november 2020 - Algemeen overleg

4 november

10:15 - 11:30 - Procedurevergadering VWS - Procedurevergadering

10:15 - 11:15 - Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat - Procedurevergadering

11:15 - 12:15 - Procedurevergadering - Procedurevergadering

13:00 - 17:00 - Mestbeleid - Algemeen overleg

13:30 - 16:30 - Bekostiging verpleeghuizen - Algemeen overleg

14:00 - 17:00 - Openbaar vervoer en taxi - Algemeen overleg

14:30 - 16:00 - Procedures en brieven - Procedurevergadering

5 november

09:30 - 10:30 - Gesprek met adviescommissie voor Vreemdelingenzaken - Gesprek

10:00 - 11:00 - Procedurevergadering (videoconferentie) - Procedurevergadering

10:00 - 11:30 - Deltacommissaris - Gesprek

11:30 - 12:30 - Procedurevergadering - Procedurevergadering

12:30 - 13:15 - Procedurevergadering - Procedurevergadering

14:00 - 17:00 - Wadden - Algemeen overleg

14:00 - 17:00 - Raad Buitenlandse Zaken Handel - Algemeen overleg

16:30 - 18:00 - Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer - Gesprek

17:15 - 18:00 - Procedurevergadering - Procedurevergadering

6 november

09:00 - 19:00 - TCU - Hoorzitting / rondetafelgesprek

7 november

09:00 - 23:59 - Schietserie Bergen-Hohne - Werkbezoek

8 november

00:01 - 23:59 - Schietserie Bergen-Hohne - Werkbezoek

9 november

00:01 - 18:00 - Schietserie Bergen-Hohne - Werkbezoek

09:00 - 19:00 - TCU - Hoorzitting / rondetafelgesprek

10:00 - 16:00 - Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2021 en aanverwante zaken. - Wetgevingsoverleg

15:15 - 19:30 - Tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen (35348) - Wetgevingsoverleg

16:00 - 20:00 - Begroting Wonen/RO - Wetgevingsoverleg

10 november

16:30 - 17:30 - Procedurevergadering - Procedurevergadering

11 november

10:00 - 11:00 - Procedurevergadering Financiën - Procedurevergadering

10:00 - 13:00 - Techniekpact - Algemeen overleg

10:00 - 13:00 - Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 november 2020 - Algemeen overleg

11:00 - 17:30 - Water - Wetgevingsoverleg

13:30 - 19:00 - Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / WMO - Algemeen overleg

15:00 - 17:00 - Raad Algemene Zaken inzake Cohesiebeleid dd 12 november 2020 - Algemeen overleg

12 november

10:00 - 14:30 - Arbeidsmarktbeleid in de zorg - Algemeen overleg

10:00 - 13:00 - Verkeersveiligheid met minister JenV - Algemeen overleg

11:30 - 12:30 - Middelbare Defensie Vorming (MDV) - Gesprek

11:30 - 12:30 - Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding) - Procedurevergadering

12:30 - 13:15 - Procedurevergadering (wordt verplaatst naar andere datum) - Procedurevergadering

14:00 - 17:00 - Dierproeven - Algemeen overleg

14:30 - 15:30 - OVSE PA - On-line meeting of the Standing Committee - Vergadering

14:30 - 17:30 - Raad Buitenlandse Zaken - Algemeen overleg

13 november

09:00 - 17:00 - Benelux Parlement - Commissiedag (extra) - Vergadering

09:00 - 19:00 - TCU - Hoorzitting / rondetafelgesprek


 

 

mobiele versie | volledige versie