Nieuws over wet

11 juli 2017

Eerste Kamer stemt unaniem in met zwakke privacybescherming in Grondwet

De Eerste Kamer heeft op 11 juli 2017 unaniem ingestemd met een zwakke grondwettelijke bescherming van communicatie. Het briefgeheim wordt weliswaar uitgebreid naar alle vormen van communicatie, maar tegelijkertijd wordt het voor de overheid makkelijker dit 'telecommunicatiegeheim' te doorbreken. Ook worden verkeersgegevens niet onder het nieuwe telecommunicatiegeheim beschermd. Op 18 april 2017 stemde de Tweede Kamer al unaniem in met dit wetsvoorstel. Voordat deze wijziging van de Grondwet van kracht wordt, zal er na verkiezingen nog een keer door beide Kamers over gestemd moeten worden. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

23 april 2017

Tweede Kamer stemt in met zwakke privacybescherming in Grondwet

De nieuwe Tweede Kamer heeft op 18 april 2017 unaniem ingestemd met een zwakke grondwettelijke bescherming van communicatie. Het briefgeheim wordt weliswaar uitgebreid naar alle vormen van communicatie, maar tegelijkertijd wordt het voor de overheid makkelijker dit 'telecommunicatiegeheim' te doorbreken. Ook worden verkeersgegevens niet onder het nieuwe telecommunicatiegeheim beschermd. Op dit moment is de onschendbaarheid van een brief vastgelegd in artikel 13 van de grondwet. Over andere vormen van communicatie, zoals e-mail, chat of skype wordt niet gesproken. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

28 juli 2014

Wetsvoorstel uitbreiding briefgeheim in Grondwet

Minister Plasterk (PvdA) heeft op 22 juli 2014 een wetsvoorstel (toelichting) ingediend om het briefgeheim uit te breiden naar elektronische commmunicatie. Het briefgeheim is in de grondwet vastgelegd. Op dit moment is de onschendbaarheid van een brief vastgelegd in artikel 13 van de grondwet. Over alle andere vormen van communicatie, zoals e-mail, chat of skype wordt niet gesproken. Minister Plasterk vindt daarom dat de huidige bepaling niet langer voldoet. Het nieuwe artikel 13 lid 1 zou als volgt moeten gaan luiden: "Ieder heeft recht op eerbiediging van zijn brief- en telecommunicatiegeheim." Daarmee zouden alle vormen van elektronische communicatie, inclusief de opslag van de communicatie, ook grondwettelijk beschermd zijn. Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.023 seconden