Nieuws over wetsvoorstel

18 september 2013

Plasterk: 'In januari ID-kaart zonder vingerafdrukken'

Minister Plasterk denkt dat "als we vlot doorgaan" er al per januari 2014 een identiteitskaart zonder vingerafdrukken kan zijn. Dat zei hij in het debat in de Tweede Kamer vandaag over de wijziging van de paspoortwet. Hij zegt dat er geen technische belemmeringen zijn, dus "over een paar maanden" kan de identiteitskaart zonder vingerafdrukken beschikbaar zijn. Wel moet de Eerste Kamer dan ook snel akkoord gaan met het wetsvoorstel. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel dinsdag 24 september door de Tweede Kamer aangenomen. Lees verder >>>

Brief aan de politiek

5 maart 2013

Zes redenen waarom Eerste Kamer tegen wijziging vreemdelingenwet moet stemmen.

Geachte Kamerleden, Dinsdag 12 maart vergadert u over de wijziging op de vreemdelingenwet zoals die onlangs door de Tweede Kamer werd aangenomen. De wijziging regelt dat alle mensen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER), die langer dan 3 maanden in Nederland willen verblijven, 10 vingerafdrukken moeten laten afnemen. Deze vingerafdrukken komen in een centrale database die onder zeer soepele voorwaarden voor opsporing gebruikt mag worden. Gezien de onderstaande zes redenen roepen wij u op dit wetsvoorstel te verwerpen. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

19 maart 2012

Opslag vingerafdrukken buitenlander

Minister Leers (CDA) heeft een wetsvoorstel ingediend om tien vingerafdrukken van buitenlanders op te kunnen slaan. Het gaat om iedereen die een tijdelijke verblijfsvergunning aanvraagt, bijvoorbeeld voor asiel, maar ook voor werk of studie. De minister denkt hiermee fraude te voorkomen. Ook wil de minister deze gegevens gebruiken bij opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit mag bij Nederlanders volgens de paspoortwet niet, maar bij vreemdelingen straks dus wel. De gegevens mogen ook ... Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

27 mei 2011

Afschaffen database vingerafdrukken

Onder grote druk van de Tweede Kamer en verschillende gemeenteraden, gaat minister Donner (CDA) de paspoortwet aanpassen om (voorlopig) te stoppen met de opslag van vingerafdrukken. Er zijn veel bezwaren tegen het opslaan van vier vingerafdrukken van elke Nederlander ouder dan 12 jaar. Maar de onvoldoende technische kwaliteit heeft nu de doorslag gegeven. Deskundigen van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid wezen hier begin 2011 al op. Volgens een steekproef in de gemeente Roermo ... Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

4 februari 2011

Kamermeerderheid tegen centrale opslag vingerafdrukken

Op 3 februari 2011 hebben VVD, PVDA en CU laten weten dat ze tegen centrale opslag van vingerafdrukken en andere biometrische kenmerken zijn. Tijdens de behandeling van de paspoortwet in 2009, waarin dit geregeld wordt, stemden de partijen nog vóór centrale opslag. In december 2010 liet minister Donner naar aanleiding van kamervragen weten geen onomkeerbare stappen te nemen bij de inrichting van de centrale database. Hij wil oa eerst het WRR rapport over centrale opslag afwachten a ... Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

3 november 2010

Kamervragen van de PvdA over de opslag van vingerafdrukken.

Op 29 oktober 2010 verscheen een zeer kritisch rapport van de WRR over de paspoortwet. Dit rapport stelt dat er bij de besluitvorming over de wet veel is misgegaan. Zo was er te weinig oog voor privacy en was het gehele proces ondoorzichtig. Het rapport spreekt van een driedubbel democratisch tekort. Ook is het onduidelijk of het gestelde doel om look-a-like fraude tegen te gaan wel wordt gehaald. Opmerkelijk is dat de minister niet eens weet hoe vaak look-a-like... Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.047 seconden