Nieuws over wetsvoorstel

21 februari 2016

Politie screent nieuwe huurders onrechtmatig

Nieuwe huurders worden in ten minste achttien gemeenten onrechtmatig door de politie gescreend voordat zij te horen krijgen of ze een woning mogen huren. Dat schrijft minister Blok (VVD) aan de Tweede Kamer. De minister wil nu met een nieuw wetsvoorstel deze praktijk legaliseren. Ten minste achttien gemeenten (overzicht) hanteren op dit moment een vorm van screening van woningzoekenden door de politie. Verhuurders vragen, soms via de gemeente, aan de politie wat zij van een woningzoekende vinden. De politie kijkt welke gegevens er over de betrokkenen in hun systemen bekend zijn en geeft een advies over het "woonrisico" van de woningzoekende. Lees verder >>>

Nieuws over wet

3 februari 2016

Belastingdienst verstrekt onterecht inkomensgegevens

De Belastingdienst mag inkomensgegevens van huurders van sociale huurwoningen niet verstrekken aan hun verhuurders als deze daarom vragen. Zo heeft de Raad van State vandaag geoordeeld in een rechtszaak die door een huurder was aangespannen. Op dit moment is er een nieuwe wet in de maak waarmee het verstrekken van inkomensgegevens weer legitiem zou kunnen worden. Volgens de Raad van State heeft minister Blok (VVD) geen duidelijke bepaling in de wet opgenomen dat de belastingdienst de inkomensgegevens moet verstrekken. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

31 december 2012

Belastingdienst zal gedetailleerder inkomensgegevens verstrekken

Op 20 december 2012 heeft minister Plasterk (PvdA) een aanvullend wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. In het oorspronkelijke wetsvoorstel wordt geregeld dat verhuurders bij de belastingdienst inzage krijgen in de inkomensgegevens van de huurder. De bedoeling is dat huurders met een inkomen boven € 43.000 een hogere huur gaan betalen dan mensen met een lager inkomen. Met de aanvulling gaan echter ook huurders met een inkomen tussen € 33.000,- en € 43.000,- een extra verhoging van de huur ... Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

8 juli 2012

Privacy komt in het conceptprogramma van 50Plus niet voor.

Het conceptverkiezingsprogramma (PDF) van 50Plus is zeer compact. Privacy komt niet voor in het programma. Slechts de volgende punten worden genoemd. 50PLUS wil "geen extra huurverhogingen". Hiermee lijken ze tegen het verstrekken van inkomensgegevens van huurders aan verhuurders te zijn. De partij wil de "overbodige Eerste Kamer" afschaffen. De Eerste Kamer heeft de afgelopen jaren wetsvoorstellen zeer kritisch op de privacy-impact beoordeeld en heeft zelfs verschillen ... Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

13 april 2012

Belastingdienst mag geen inkomensgegevens over huurders verstrekken

De rechter heeft op 13 april in een kort geding bepaald dat de belastingdienst geen inkomensgegevens over huurders aan verhuurders mag verstrekken. De rechter oordeelt dat het onder de huidige wetgeving niet mag. Het wetsvoorstel dat minister Spies (CDA) van Binnenlandse Zaken nu voorbereidt, zal daarom eerst in werking moeten treden voordat gegevens mogen worden verstrekt. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

12 maart 2012

Belastingdienst verstrekt inkomensgegevens huurders aan verhuurders

In een wetsvoorstel van minister van binnenlandse zaken Spies (CDA) wordt geregeld dat verhuurders bij de belastingdienst inzage krijgen in de inkomensgegevens van de huurder. De bedoeling is dat huurders met een inkomen boven een bepaalde grens een hogere huur gaan betalen dan mensen met een lager inkomen. Omdat er volgens de woonbond "390 corporaties, 32 institutionele beleggers, 11.000 beheerders en honderden particuliere verhuurders" zijn, liggen de inkomensgegevens van huurders ... Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.032 seconden