Brief aan de politiek

10 april 2017

Korte introductie privacy voor Kamerleden

Korte introductie privacy voor Kamerleden Geachte Kamerleden, Gefeliciteerd met uw verkiezing als Kamerlid. Er is een aanzienlijke kans dat u met privacy te maken krijgt in uw werk als volksvertegenwoordiger. Via deze brief willen we u ter informatie wat kernpunten over privacy aanreiken. Daarbij merken we op dat deze introductie enkele belangrijke begrippen en aspecten schetst en geen complete beschrijving is. Privacy is een aspect van menselijke vrijheid Ieder mens heeft een natuurlijke behoefte om sommige zaken privé te houden. Lees verder >>>

Nieuws over wet

9 oktober 2014

Belastingwet toegevoegd aan de Privacy Barometer

Iedereen is verplicht gegevens aan de belastingdienst te verstrekken "welke voor de belastingheffing te zijnen aanzien van belang kunnen zijn". Dit geldt zowel voor bedrijven als particulieren. Het gaat dan natuurlijk om directe financiële gegevens over bijvoorbeeld inkomen of omzet, maar ook om indirecte gegevens waar de belastingdienst de financiële gegevens mee kan controleren. Onder dit laatste vallen gegevens over onze bezittingen maar zeker ook over ons gedrag. Zo houdt de belastingdienst “het internet” in de gaten, waaronder marktplaats.nl en houdt het bij waar u met uw auto rijdt of parkeert. Lees verder >>>

Nieuws over wet

16 september 2014

Raad van State zeer kritisch over verzameldrift overheid.

De Raad van State oordeelt zeer kritisch over de aanpak van minister Asscher en minister Opstelten om fraudeurs op te sporen. Volgens het adviesorgaan stellen de ministers vrijwel geen grenzen aan de hoeveelheid gegevens die ze verzamelen. Bovendien is de database waarin risicomeldingen over burgers worden vastgelegd, niet wettelijk geregeld en zouden burgers over een risicomelding geïnformeerd moeten worden. De minister legt het oordeel van de Raad van State naast zich neer. Gemeenten en andere overheidsinstanties krijgen de mogelijkheid gegevens over burgers aan elkaar te koppelen om fraude met belastingen, uitkeringen en toeslagen op te sporen. Lees verder >>>

Nieuws over wet

4 oktober 2013

Wetsvoorstel "de transparante burger" zonder debat aangenomen.

Het wetsvoorstel waarmee veel meer gegevens over burgers kunnen worden uitgewisseld, is op 1 oktober 2013 door de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen. Op 12 september was het al door de Tweede kamer zonder debat en zonder stemming aangenomen. Over dit wetsvoorstel is daarmee geen enkel debat geweest in Tweede of Eerste Kamer.  Met dit wetsvoorstel kan er, door het samenvoegen van veel gegevens, een totaalbeeld van burgers worden gemaakt. Het kabinet wil hier fraude met belastingen en uitkeringen mee ontdekken. Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

23 april 2013

Het kabinet dient wetsvoorstel "De transparante burger" in.

De regering heeft een wetsvoorstel (memorie van toelichting) naar de Kamer gestuurd waarmee veel meer gegevens over burgers kunnen worden uitgewisseld, zodat er een totaalbeeld van burgers kan worden gemaakt. Het kabinet wil hier fraude met belastingen en uitkeringen mee ontdekken. Er is geen doelstelling vastgelegd hoeveel fraude moet worden opgespoord. In 2011 werd in het totaal 0,2% aan uitkeringsfraude geconstateerd van de circa 73 miljard die aan uitkeringen wordt besteed. Bij een pilot met deze brede gegevensuitwisseling werd €12 miljoen (0,01%) aan uitkeringsfraude ontdekt. Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.016 seconden