Nieuws over wetsvoorstel

28 oktober 2010

Rosenthal tegen afsluiten internet bij illegaal downloaden

De nieuwe minister van buitenlandse zaken Rosenthal (VVD) heeft zich uitgesproken voor internetvrijheid. In het debat van 26 oktober 2010 sprak hij zich uit tegen de "three-strikes-out" wetgeving zoals die in Frankrijk van toepassing is. Deze wet regelt dat gebruikers van het internet af gesloten kunnen worden wanneer ze herhaaldelijk (drie keer) gewaarschuwd zijn voor illegaal downloaden. Het afsluiten is daar mogelijk zonder een rechterlijke uitspraak. Ook het EU-parlement toonde zic ... Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

8 juli 2010

VS krijgen inzage in bankafschriften van EU burgers

Het EU-parlement heeft de overeenkomst tussen de EU en de VS die de inzage in banktransacties regelt goedgekeurd. Eerder was het parlement onder aanvoering van VVD-Europarlementslid Jeanine Hennis-Plasschaert nog in grote meerderheid tegen het verdrag, maar na enkele kleine aanpassingen hebben ze nu voorgestemd. Zowel het College Bescherming Persoonsgegevens als de Europese toezichthouders zeggen dat dit nieuwe verdrag in strijd is met de privacy regels. Stemming Maar dat weerhoudt parlement ... Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

15 maart 2010

Update: Afsluiten internetaansluiting bij illegaal downloaden

In Nederland en Europa wil men de telecomwet aanpassen. Daarin moeten maatregelen komen te staan om misbruik, lees illegaal kopiëren van muziek en video's, van internet tegen te gaan. Wereldwijd probeert men ook tot afspraken te komen over dit onderwerp in het ACTA-overleg. Dit ACTA overleg vindt in het geheim plaats, dus niemand weet wat wordt afgesproken. Het EU-parlement heeft met vrijwel unanieme stemmen een motie aangenomen dat ACTA onderhandelingen openbaar moeten worden. Van de N eder... Lees verder >>>

Nieuws over wetsvoorstel

16 februari 2010

Update Inzage VS in bankafschriften

Het EU-parlement heeft de overeenkomst tussen de EU en de VS die de inzage in banktransacties regelt afgekeurd. Eerder had de Europese Raad besloten om de VS inzage te geven in de bankgegevens van de EU-burger. Dat wordt dus nu teruggedraaid. Door de afkeuring wordt het voor de Verenigde Staten lastiger toegang te krijgen tot informatie die Washington zegt nodig te hebben in de strijd tegen terrorisme. Nu zullen de VS eerst een aanvraag moeten indienen die door de rechter zal moeten worden goedg ... Lees verder >>>

deze pagina is samengesteld in: 0.033 seconden